You are here

Конкурс за саветника за ИКТ политике и односе са интернет заједницом

24. 01. 2014.

Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор

Саветника за ИКТ политике и односе са интернет заједницом

Задаци и обавезе:

  • Одржава односе са свим значајним чиниоцима у домаћој интернет заједници, посебно са државним органима и организацијама које се баве ИКТ-ом
  • Прати глобалне и националне политике које се односе или су на други начин повезане са облашћу регистрације назива домена или управљањем Интернетом (Internet Governance)
  • Учествује у планирању развоја политика, планирању годишњих активности и финансијском планирању Фондације РНИДС
  • Активно учествује у промоцији визије, мисије и стратегије Фондације РНИДС у јавности
  • Одржава односе и сарадњу са ICANN, CENTR, међународним и другим организацијама
  • Прати реализацију важећег споразума о сарадњи са надлежним министарством Републике Србије, припрема и прикупља потребну документацију за извештавање по овом споразуму  

Детаљан опис тражених квалификација, искуства, дужности и одговорности можете прочитати у Правилнику о организацији и систематизацији (опис радног места бр. 3).

Захтеви:

  • Завршене четворогодишње академске студије (240 espb бодова)
  • Пет година (односно десет за кандидате који не испуњавају претходни услов) искуства у области рада у органима или организацијама од значаја за функционисање Интернета
  • Знање енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе
  • Пожељна препознатљивост у локалној Интернет заједници

РНИДС обезбеђује квалитетне радне услове и прилику за стицање интернационалног искуства.

Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, могу послати свој CV и мотивационо писмо најкасније до 4. фебруара 2014. године, на e-mail адресу:

Биће контактирани само кандидати/кандидаткиње који уђу у ужи избор!