You are here

Конкурс за сарадника за опште и административне послове

15. 09. 2017.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) расписује конкурс за позицију:

Сарадник за опште и административне послове

(Београд)

Задаци и обавезе:

 • Обавља опште административне послове;
 • Врши пријем странака и организује састанке;
 • Врши пријем, разврставање, заводи акте и предмете у електронском деловоднику;
 • Наручује и прати реализацију процеса набавке канцеларијског материјала и интерне репрезентације;
 • Формира календар и организује службена путовања у земљи и иностранству уз електронску и телефонску кореспонденцију на енглеском језику;
 • Обавља послове административне подршке директору;
 • Обавља и друге послове по налогу директора и надређених руководилаца.

Потребне квалификације:

 • Минимални степен образовања – средње стручно образовање, уз завршену пословну обуку из области канцеларијског пословања, управљања документацијом и слично;
 • Знање енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе;
 • Самостално коришћење рачунарских програма за обраду текста, прорачуне, израду презентација и е-комуникацију (Microsoft Office 365 или слично);
 • Пожељно искуство на пословима обављања административних и канцеларијских послова од минимум годину дана;
 • Ажурност и тачност у раду;
 • Способност рада у тиму.

Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, могу послати свој CV и мотивационо писмо.

Само кандидати и кандидаткиње који уђу у ужи избор, биће позвани на разговор.

Рок за конкурисање: 30. 09. 2017.

КОНКУРИШИТЕ