You are here

Конкурс РНИДС-а за суфинансирање пројеката

26. 04. 2010.
Регистар националног Интернет домена Србије на основу Финансијског плана за 2010. годину, Правилника о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката и одлуке Управног одбора РНИДС-а од 23. априла 2010. расписује КОНКУРС за суфинансирање пројеката којима се остварују основни циљеви РНИДС-а, утврђени Правилима Фонда и другим актима РНИДС-а.

 

За 2010. је предвиђено финансирање три групе пројеката:
 • пројекти у оквиру програма подршке маркетинг активностима овлашћених регистара - текст конкурса се може наћи овде
 • пројекти у оквиру програма подршке развоју нових сервиса и популаризацији Интернета - текст конкурса се може наћи овде
 • пројекти у оквиру програма подршке организацији стручних скупова - текст конкурса се може наћи овде

 

Следећи услови су заједнички за свe три категорије пројеката:
 • конкурс има два термина за подношење пријава за суфинансирање пројеката у оквиру два циклуса
 • први термин је 01. јун 2010.
 • други термин је до 01. септембра 2010.
 • у другом циклусу се суфинансирају пројекти средствима која нису потрошена на суфинансирање пројеката у првом циклусу
 • конкурсна документација се дистрибуира електронским путем заинтересованим правним субјектима без надокнаде;
 • потребно је попунити захтев за достављање конкурсне документације у електронском облику; попуњени захтев се шаље на адресу
 • пријаве за конкурс са комплетном документацијом се шаљу у електронском и папирном облику у истој коверти на адресу РНИДС-а са назнаком:
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - маркетинг или
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - развој сервиса и популаризација Интернета или
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - стручни скупови
Булевар Зорана Ђинђића 65
11070 Нови Београд

 

По отварању пријава на Конкурс надлежна комисија поступа према Правилнику о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката члан 7. У случају недостатака у пријави, комисија обавештава учесника на конкурсу да је потребно допунити пријаву.

 

Пријаве за које је у првом циклусу тражена допуна, после достављања захтеване допуне улазе у разматрање у другом циклусу.

 

Распоред активности конкурса је заједнички за све три категорије пројеката:
 • конкурс се објављује 26. априла 2010.
 • сутрадан након објављивања конкурса почиње да тече први рок за подношење пријава који се завршава 31. маја 2010.
 • комисија отвара приспеле пријаве 1. јуна 2010.
 • комисија завршава оцену приспелих пријава 15. јуна 2010.
 • списак пројеката са одобреним средствима се објављује 16. јуна 2010.
 • уговори за одобрене пројекте се потписују до 30. јуна 2010.
 • други рок за подношење пријава рок почиње да тече 25. јуна 2010.
 • други рок за подношење пријава се завршава 31. августа 2010.
 • комисија отвара приспеле пријаве 1. септембра 2010.
 • захтеви за допуну пријава шаљу се учесницима на конкурсу до 8. септембра 2010.
 • рок за приспеће допуна пријава по захтеву комисије је 15. септембар 2010.
 • комисија завршава оцену приспелих пријава до 22. септембра 2010.
 • списак пројеката одобрених у другом конкурсном року се објављује 24. септембра 2010.
 • уговори за пројекте се потписују до 1. октобра 2010.

 

Конкурс за суфинансирање пројектата у оквиру програма подршке маркетинг активностима овлашћених регистара:

 

Конкурс за суфинансирање пројеката у оквиру програма подршке развоју нових сервиса и популаризацији Интернета:

 

Конкурс за суфинансирање пројектата у оквиру програма подршке организацији стручних скупова: