You are here

Набавка ticketing софтвера

01. 08. 2011.

У складу са усвојеним финансијским планом за 2011. годину, Регистар националног интернет домена Србије расписао позивни тендер за набавку ticketing (Help Desk, Service Desk) софтвера.

Поступак набавке се реализује по процедури за набавке мале вредности, како је то дефинисано Правилником о располагању финансијским средствима и спровођењу поступка набавки.

Рок за достављање понуда је 22. август 2011.