You are here

Нови Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а

06. 01. 2018.

На седници Конференције суоснивача РНИДС-а одржаној 16. децембра 2017. усвојени су нови Општи услови о раду овлашћених регистара РНИДС-а који ступају на снагу 30 дана након објављивања на сајту РНИДС-а.

Документом су претежно уређена питања за која се током примене претходне верзије у пракси уочило да нису на одговарајући начин регулисана. Прецизно је дефинисано питање подршке регистрантима, као и комуникација ОР-а и РНИДС-а.

Поступак за стицање статуса овлашћеног регистра РНИДС-а је детаљније уређен, а услов за одржавање Уговора о обављању послова регистрације назива националних интернет домена на снази је везан за број регистрација и остварен промет ОР-а.

Дефинисан је појам Система за регистрацију назива интернет домена путем ког се врши регистрација интернет домена.

ПРОЧИТАЈТЕ: Општe условe о раду овлашћених регистара РНИДС-а