You are here

Нови Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена

31. 05. 2016.

На седници Конференције суоснивача РНИДС-а, одржаној 28. маја 2016. у Београду, усвојене су измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена. Ове измене ступају на снагу у року од 45 дана од дана доношења, а примењиваће се од датума који Управни одбор РНИДС-а одреди својом одлуком (ова одлука биће благовремено објављена на веб-сајту РНИДС-а). У наставку дајемо преглед најбитнијих новина у овом документу:

Подаци о регистрацији домена

Новину представља достављање имена и презимена или функције особе за контакт, када је регистрант домена правно лице или предузетник (члан 8). Овај податак је јавно доступан (преко WHOIS сервиса, веб-сајта РНИДС-а итд). Према важећим правилима, име и презиме контакт особе доставља се за административни и технички контакт који је правно лице, али не и за регистранта, с тим што је сада уместо имена и презимена могуће доставити и финкцију лица. Ново је и то да ће РНИДС, приликом регистрације назива домена, достављати регистранту обавештење о подацима које је прикупио о регистранту, административном и техничком контакту (члан 9).

Важност исправне адресе е-поште

Изменама и допунама наглашена је важност исправне адресе е-поште регистранта, односно административног контакта, као идентификационог податка и основног канала комуникације, који мора да се одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације домена (члан 8).

Провера података о домену

РНИДС може, самостално или у сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком тренутку да провери исправност података о регистрацији домена. Ако провера покаже да подаци нису потпуни или тачни, регистранту се упућује позив да податке уреди у одређеном року. Ако регистрант не уреди податке у том року, домен може бити деактивиран (уклоњен из DNS табеле) до уређивања података (члан 8). Према до сада важећим правилима, постојала је могућност да се домен са неисправним подацима деактивира на период од 60 дана, након чега би био брисан.

Потврда регистрације домена и исправности података

Сагласно изменама и допунама, РНИДС домен активира (уноси у DNS табелу) одмах након регистрације, али истовремено шаље поруку на адресу е-поште регистранта са подацима о регистрацији домена и захтевом за њихову потврду. Процедурама регистрације биће предвиђено да давање потврде буде једноставно - нпр. клик на линк у поменутој поруци. Регистрант има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена. У супротном, назив домена биће деактивиран (уклоњен из DNS табеле) до примања потврде регистрације (члан 11).

Промена овлашћеног регистра

Изменама и допунама прецизира се да се захтев за промену овлашћеног регистра за домен (ОР) подноси тренутном ОР-у, уз примену одговарајућег поступка ауторизације (члан 18). Процедурама регистрације биће предвиђено да се ауторизација преноса домена између ОР-ова одвија уз коришћење миграционог кода, слично начину на који функционише пренос генеричких (нпр, .COM) домена.

Нова услуга: Закључавање домена на нивоу регистра

Изменама и допунама уведена је нова услуга „Закључавање домена на нивоу регистра”. Активирање ове услуге регистрантима пружа додатну заштиту од случајних или злонамерних измена података о важним доменима. Наиме, подаци о домену, за који је активирана ова услуга, могу се мењати само према посебној процедури (члан 20).

Остало

Остале предложене измене и допуне не уносе суштинске промене у Опште услове, већ представљају појашњења или прецизирања важећих одредби (нпр. прецизира се документ у коме су записане техничке процедуре регистрације - члан 2, прецизира се статус домена када ОР престане са радом - члан 4, када се покрене судски или поступак пред Комисијом за решавање спорова у вези назива домена - члан 20. и слично).

ПРЕУЗМИТЕ:

Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена