You are here

Одржана редовна седница Конференције суоснивача РНИДС-а

18. 12. 2018.

Sednica KS 15. 12. 2018.

Редовна седница Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), одржана је 15. децембра 2018. године. Од 142 суоснивача РНИДС-а, њих 118 је имало своје овлашћене представнике на седници Конференције.

На овој седници усвојени су нови Пословник о раду Конференције суоснивача, као и измене и допуне Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена и Извештај екстерног ревизора. Донета је и одлука о укидању Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије.

Конференцији суоснивача је представљен План и програм рада РНИДС-а за 2019. годину о коме су овлашћени представници суоснивача изнели своја мишљења. На седници је представљена и информација о спроведеној интерној ревизији.

Након седнице Конференције суоснивача, одржана је седница Управног одбора РНИДС-а, на којој су чланови УО одговарали на питања овлашћених представника суоснивача у вези промоције и шире употребе .СРБ домена.