You are here

Позив за набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације

02. 03. 2018.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за:

Набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације

Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки РНИДС-a. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку  набавке.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе konkurs[at]rnids.rs поруче Конкурсну документацију, слањем попуњеног Захтева за достављање Конкурсне документације.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 23. 3. 2018. године, до 15:00 часова. Неблаговремено поднете понуде неће бити разматране.

Понуђачи подносе понуду електронском поштом, у PDF формату, са насловом (Subject): „Понуда за набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације“ на адресу konkurs[at]rnids.rs.

Понуде ће бити отворене првог наредног радног дана по истеку рока за подношење понуда. Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у документацији. По спроведеном избору, РНИДС ће све учеснике у поступку обавестити о резултату Конкурса.