You are here

Прелиминарни резултати Конкурса за 4ПИ

15. 09. 2011.

Комисија РНИДС-а је од 191 пријављеног пројекта за Програм подршке пројектима популаризације Интернета за 2011. (скраћено: 4ПИ), 12. септембра направила ужи избор од 26 пројеката.

Приликом одлучивања о додели средстава, Комисија РНИДС-а је узела у обзир превасходно допринос пројекта у развоју Интернета и телекомуникација, као и трошкове који се односе на област деловања РНИДС-а, и те ставке је у одабраним пројектима и подржала. Индиректни трошкови нису узети у обзир, а ниједан од пројеката одабраних за финансирање није добио пун тражени износ.

Изабрани носиоци пројеката су до 15. септембра могли да се изјасне да ли су одобрена средства довољна за реализацију њиховог пројекта и у којој мери део пројекта који се односи на употребу интернет технологија може да се оствари.  Такође, носиоци пројеката моћи ће од 19. до 21. септембра додатно да образложе Комисији РНИДС-а евентуалне корекције пројеката, након чега ће бити објављен и коначни списак подржаних пројеката, са додељеним износима.