You are here

Провера овлашћених регистара .RS домена

14. 12. 2007.
Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) обавештава јавност да од 10. до 20. децембра спроводи процес провере 24 домаће фирме које су се пријавиле за обављање послова овлашћених регистара .RS домена и да упис .RS домена у централни регистар РНИДС и процес преласка са .YU на .RS још нису званично отпочели.
 
Очекује се да Управни одбор РНИДС-а донесе одлуку о почетку уписа домена у централни регистар .RS домена и почетку преласка са .YU на .RS у следећих неколико седмица, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.
 
РНИДС наглашава да ће, када објави почетак уписа .RS домена у централни регистар, сви овлашћени регистри кренути с радом истовремено. Корисници се до тада могу пријавити за регистрацију жељених .RS домена код овлашћених регистара, али ће њихови захтеви бити послати на регистрацију код РНИДС-а тек с даном почетка рада регистра .RS домена, а то би требало да буде у другој половини јануара 2008. Десет дана пре почетка уписа .RS домена у централни регистар, РНИДС ће престати да прима захтеве за регистрацију нових .Yu домена, а сви до тада регистровани .YU домени наставиће нормално да функционишу најмање до 30. септембра 2009.
 
Када отпочне регистрација .RS домена, у првих шест месеци предност при регистрацији имаће постојећи власници .YU домена, који ће моћи да се пријаве за .RS домен са истим именом. Сви називи домена који до сада нису били регистровани са наставком .YU биће одмах расположиви за регистрацију са наставком .RS. Корисници ће своје захтеве за регистрацију подносити преко овлашћених регистара. Списак свих овлашћених регистара .RS домена и детаљна правила у вези с поступком регистрације и преласка са .YU на .RS доступни су на сајту www.rnids.rs.
 
РНИДС ће јавност благовремено обавестити о датумима за престанак регистрације нових .YU домена и почетак регистрације .RS домена и о другим битним роковима.