You are here

Регистрација .RS и .СРБ домена и без ЈМБГ-а

19. 10. 2015.

Почев од 19. октобра, називи .RS и .СРБ домена могу да се региструју без обавезног навођења ЈМБГ-а регистранта (корисника домена), административног или техничког контакта. То је резултат измена Општих услова о регистрацији националних домена, усвојених на седници Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), одржаној 19. септембра.

Постојећи ЈМБГ-ови остаће у бази, с тим што ће корисници моћи да их уклоне. Корисници који то желе, имаће могућност да уз податке о регистрацији домена наведу и свој ЈМБГ, што може да буде од користи за утврђивање идентитета, на пример, приликом преноса регистрације домена на друго лице.

Ова промена у правилима регистрације реализована је на иницијативу и у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је овим поводом издао посебно саопштење.

РНИДС у свом раду води рачуна о заштити личних података, па је, сагласно томе, покренут поступак ажурирања каталога збирки података о личности, који се води у Централном регистру Повереника, сагласно Закону о заштити података о личности.

Служба Повереника посветила је посебну пажњу овом поступку, имајући у виду величину РНИДС-ове базе домена и број контаката који су са њима повезани. Нарочито су анализирана питања обраде података о ЈМБГ-у и обради историјских података о контактима за домене. РНИДС је преузео задатак да прибави и презентује Служби Повереника искуства других националних регистара у погледу поступања са подацима о личности. Ова анализа је спроведена у сарадњи са Секретаријатом Удружења европских националних регистара домена највишег нивоа (CENTR), а у анкети је учествовало 25 европских регистара.

На основу резултата ове анкете о најбољој пракси европских регистара, интерних анализа и додатних консултација са Службом Повереника, РНИДС је приступио измени Општих услова о регистрацији националних домена, којима је укинута обавеза достављања ЈМБГ-а приликом регистрације националних домена. Што се тиче обраде историјских података о доменима, они ће бити чувани 10 година од последње промене, након чега ће бити анонимизирани и коришћени за статистичке потребе.