You are here

Саопштење поводом нетачне медијске објаве

22. 09. 2017.

Поводом нетачних информација објављених у „Куриру“, које је изнео адвокат Владимир Гајић, везаних за интернет домен Адвокатске коморе Београда, РНИДС жели да укаже на следеће чињенице:

Овлашћени регистар код ког је домен akb.org.rs регистрован и РНИДС су од Адвокатске коморе Београда, на њиховом званичном меморандуму, са печатом и потписом овлашћеног лица, у последња три месеца добили низ дописа са захтевом за промену података за административни и технички контакт домена АКБ и поступали искључиво по тим захтевима. РНИДС није у могућности, нити је надлежан, да утврђује ко унутар АКБ има право заступања, коришћења меморандума и печата организације.

Овлашћени регистар је, у складу са чланом 16 Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, на захтев регистранта (Адвокатске коморе Београда) сваки пут извршио промену административног и техничког контакта, при чему је регистрант остао исти – Адвокатска комора Београда, што је у складу са законом и уобичајеном међународном праксом која се примењује и у Србији.