You are here

Тачка на .yu у септембру и октобру и даље

25. 09. 2008.
РНИДС подсећа све заинтересоване да ће ускоро почети кампања продужетка постојећих .YU домена.

 

Продужење регистрације постојећих .yu домена врши се од 3. новембра 2008. до 2. марта 2009. После овог рока .YU домени за које није урађено продужење се деактивирају и престају да буду видљиви на Интернету, што значи да престају да функционишу и сви Интернет сервиси за те домене (е-mail, web..).

 

Додатни рок за продужење регистрације .YU домена почиње 3. марта 2009. а завршава се 30. априла 2009. Ако се .YU домен продужи у додатном року, поново се активира на Интернету. Преостали .YU домени који нису продужени трајно се бришу из регистра 4. маја 2009.
Одржавање .YU регистра домена и пропагирање информација о .YU доменима на Интернету престаје закључно са 30. септембра 2009. године, без обзира на датум кадa је извршено продужење. Тог дана .YU домени престаће да функционишу на Интернету!

 

На дан 15. септембра.2008. у 12 сати пуштена је слободна куповина домена без резервација. У првих 18 сати регистровано је 2756 домена, тако да је 16. септембра у 6 сати било регистровано 37.749 .RS домена. На дан 25. септембра 2008. у 06.00 регистровано је укупно 39.574 .RS домена.

 

РНИДС обавештава да се и даље региструју домени и очекује да ће се тренд регистрације .RS домена наставити.

 

Графички приказ