You are here

Јавни позив за избор арбитара за решавање спорова поводом регистрациjе назива националних интернет домена

17. 06. 2015.

На основу члана 4. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 24/2012 и 67/2014) Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“, у сарадњи са Привредном комором Србије, расписује:

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР АРБИТАРА
на листи Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије

Арбитар може да буде свако пословно способно физичко лице које је држављанин Републике Србије, има пребивалиште у Републици Србији и има одговарајућа знања и способности из области Интернета, система интернет домена, прописа из области заштите интелектуалне својине и решавања спорова у области интернет домена.

Заинтересовано лице треба да достави пријаву са радном биографијом, најкасније до 6. јула 2015. на адресу: .

ПРЕУЗМИТЕ: Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена