You are here

Јавни позив за избор Пројектанта програмског решења за регистрацију назива интернет домена

29. 05. 2013.

Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге:

Пројектовање система за регистрацију назива интернет домена

 

Задаци пројектанта су:

 

  • Анализа функционалности програмског решења које је тренутно у употреби код Наручиоца.
  • Израда Пројекта система за регистрацију назива интернет домена узимајући у обзир резултате анализа функционалности, најбоље праксе и усвојених захтева за унапређење постојеће апликације за регистрацију домена, као и пословних захтева Наручиоца.
  • У сарадњи са Наручиоцем, припрема конкурсне документације и пројектног задатка за избор извођача за израду и/или имплементацију програмског решења за регистрацију назива интернет домена.
  • Надзор и валидација израде и/или имплементација програмског решења за регистрацију назива интернет домена.

Понуде се достављају до 1. јула 2013. године, до 15:00 сати, и морају садржати све захтеване информације.

Цео текст јавног позива можете добити слањем захтева (са јасном назнаком на који јавни позив се јављате) на адресу konkurs[at]rnids[dot]rs.