You are here

Јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за увођење стандарда ИСО 9001 и 27000

02. 08. 2018.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за прикупљање прелиминарних понуда за увођење стандарда ИСО 9001 и 27000.

РНИДС је Фондација која управља Регистром .RS и .СРБ интернет домена, постоји већ 12 година и устројена је по мултиактерском (multistakeholder) моделу управљања, уз ослањање на принципе корпоративног управљања (детаљније у одељку сајта „Организација“).
 
Планом рада за 2018. је предвиђено увођење ова два ИСО стандарда и РНИДС је тренутно у фази прикупљања прелиминарних понуда за услуге у овом домену, по следећем прелиминарном Плану реализације:

1. Обуке - септембар

 • Обука за запослене (12 до 19 особа)
 • Обука за интерне провераваче (2x2 особе)

2. Припрема за увођење стандарда – октобар - децембар

 • Креирање прелиминарног списка процедура (попис постојећих и недостајућих процедура, правилника и сл), са листом заинтересованих страна – основни тим, консултант
 • Припрема документације у итеративном поступку, дужина итерације 2–3 недеље
  • Избор процедура за итерацију (пре почетка итерације) – основни тим
  • Контактирање заинтересованих страна – основни тим
  • Интервјуи заинтересованих страна, пролазак кроз постојећи материјал (дани: 1-3) – основни тим и заинтересоване стране, консултант у првих пар итерација
  • Писање прелиминарних верзија процедура (дани: 1-5) – основни тим
  • Читање и коментарисање прелиминарних процедура (дани: 6-7) – заинтересоване стране, консултант
  • Писање коначних верзија процедура (дани: 8-9) – основни тим
  • Презентација и усвајање коначних верзија процедура – основни тим и заинтересоване стране, консултант
 • Пуштање процедура у коришћење

3. Сертификација – децембар – јануар

Потребно је да, у наредних 7 дана, доставите прелиминарну понуду по горе наведеним тачкама 1-3, за које понуђач може да пружи наведене услуге. У понуди обавезно треба да буду наведене референце и имена предавача/консултаната/испитивача који би учествовали у реализацији поменутих активности. Такође, добродошле су и сугестије у вези са горе наведеним Планом.
Прелиминарне понуде се достављају на адресу е-поште: konkurs@rnids.rs

Након прикупљања прелиминарних понуда, биће обављени разговори са потенцијалним добављачима који су ушли у ужи избор.