You are here

Јавни позив за учествовање у раду радне групе за развој пословања

02. 08. 2013.

Управни одбор РНИДС-а је на седници од 30. јула 2013. године одлучио да покрене поступак формирања радне групе за унапређење развоја пословања. Задатак ове радне групе биће да:

  • Осмисли и предложи Управном одбору пројекте и акције које би допринеле јачању РНИДС бренда.
  • Осмисли и предложи Управном одбору пројекте и акције које би поспешиле интерес заједнице за .RS а нарочито за .СРБ домен.
  • Посебно обради теме из плана и програма рада Управног одбора које се тичу развоја пословања, као и развоја пословања у сарадњи са овлашћеним регистрима и предложи пројекте и активности које би значајно унапредиле сарадњу РНИДС-а и овлашћених регистара по питању развоја пословања и маркетинга.
  • Уради кратку анализу досадашњих 4ПИ пројеката, донесе препоруке и по потреби предложи нови концепт за остваривање додатних циљева РНИДС.

Заинтересовани за учешће у раду ове радне групе уз пријаву достављају и своју биографију, односно биографију лица кога предлажу за члана радне групе. Крајњи рок за пријаве је 16. август 2013. године. Пријаве се достављају на адресу: