You are here

Јавни пoзив за избор чланова Управног одбора РНИДС-а

10. 01. 2022.

Фoндaциja "Регистар националног интернет домена Србијe" (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор

Чланова Управног одбора РНИДС-а

Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор има седам чланова, од којих је један председник, а један заменик председника. Чланове Управног одбора бира Конференција суоснивача.

Кандидат за члана Управног одбора може бити свако пунолетно лице са држављанством Републике Србије, које испуњава услове из Статута РНИДС-а и које поседује спремност да допринесе реализацији циљева РНИДС-а.

Кандидатуру за члана Управног одбора обавезно чини:

  1. Мотивационо писмо кандидата, које садржи и визију развоја РНИДС-а и циљеве за које ће се кандидат залагати;
  2. Биографија кандидата;
  3. Писана Изјава кандидата да ће поштовати Статут РНИДС-а, да ће на месту члана Управног одбора радити искључиво у интересу РНИДС-а, да ће се уздржавати од гласања када постоји реални или потенцијални сукоб интереса;
  4. Попуњена Изјава о могућем постојању сукоба интереса, чију форму усваја Конференција суоснивача;
  5. Писана изјава подршке најмање једног овлашћеног представника суоснивача.

 Акти којима се уређује надлежност и рад Управног одбора, могу се пронаћи на следећим линковима:

Кандидатуре сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: , са наведеним subjeсt-ом поруке „Кандидатура за члана УО“, најкасније до 30. 01. 2022. у подне, када се закључује листа кандидата.