You are here

Kонкурс за координатора за послове РНИДС ЦЕРТ-а

08. 04. 2021.

Фондација"Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС), управља регистром назива националних интернет домена .rs и .срб и интернет инфраструктуром од посебног значаја за функционисање интернета у Србији, која обезбеђује да национални интернет домени беспрекорно функционишу.

А како окосницу рада РНИДС-а чине људи, потребна нам је одговорна особа за позицију:

Kоординатор за послове РНИДС ЦЕРТ-а

Задаци и обавезе:

 • Координише и спроводи анализе безбедности назива .rs и .срб домена
 • Предлаже мере и политике за борбу против злонамерне употребе назива домена,
 • У складу са законом и важећим актима РНИДС-а координише и спроводи реактивне активности РНИДС ЦЕРТ-а,
 • Координише и спроводи сарадњу, у складу са законским обавезама, са надлежним органима,
 • Учествује у припреми и спровођењу едукативних активности у области ИКТ безбедности,
 • Уређује садржај РНИДС ЦЕРТ сајта. 

Услови: 

 • Завршен факултет из области информационих технологија (ФОН, ЕТФ, ПМФ и други сродни факултети) - најмање 240 ЕСПБ,
 • Знање енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе,
 • Знање и искуство на пословима безбедности ИКТ система,
 • Знање везано за припрему предлога програма, пројеката и планова и њиховог спровођења,
 • Самосталност у решавању проблема,
 • Способност рада у тиму,
 • Брзо усвајање нових знања. 

РНИДС вам обезбеђује квалитетне радне услове, могућност да сарађујете са људима из других земаља и стекнете међународна искуства, прилику да интернет посматрате DNS очима, шансу да кроз формалне и неформалне едукације унапређујете своје знање и професионалне вештине. У свом раду имаћете подршку стручног тима људи који се кроз различите активности старају да национални домени беспрекорно функционишу и да буду избор број један корисника у Србији. 

Ако испуњавате наведене услове, посетите страницу за пријаву компаније Infostud

Уз биографију кандидати треба да доставе и мотивационо писмо.

Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.