You are here

Сајбер безбедност

Сајбер безбедност више не може да се посматра одвојено од безбедности у реалном свету. Штета која настане као резултат сајбер напада је врло стварна и изазива стварне последице и у физичком свету. Ипак, због специфичности везаних за технологију, врсте, починиоце и жртве оваквих напада питање сајбер безбедности захтева посебну бригу свих који се баве Интернетом. 

Сајбер безбедност је у жижи интересовања савременог друштва захваљујући наглој експанзији броја корисника Интернета, чиме се поновила стара истина да технологија може да буде и корисна и претећа. Оно што  може да се употреби у корист друштва, може да се употреби и на његову штету.

Пратећи ефекат нагле интеграције Интернета у скоро све облике људске делатности је повећана рањивост савременог друштва од сајбер напада. Интернет је део критичне глобалне инфраструктуре и многи други битни сервиси савременог друштва (е-Трговина, е-Банкарство…) све више зависе од Интернета и честа су мета сајбер напада.

Сајбер безбедности може да се разматра према три критеријума:

 1. Врста акције (пресретање података, ометање пријема података, илегални приступ, шпијунирање, уништавање података, саботаже, ускраћивање услуга, крађа идентитета...)
 2. Врста починиоца (хакери, сајбер криминалци, сајбер ратници, сајбер терористи...)
 3. Врста циља (појединци, компаније, јавне институције, државни органи, критична инфраструктура...)

Кривична дела против безбедности рачунарских података (према Кривичном законику Републике Србије):

 • Оштећење рачунарских података и програма
 • Рачунарска саботажа
 • Прављење и уношење рачунарских вируса
 • Рачунарска превара
 • Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података
 • Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи
 • Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже

Поред ових, Кривични законик као кривична дела наводи и друга дела против безбедности деце, повреде ауторских права и прикупљање личних података, учињена путем рачунара и Интернета, као што су:

 • Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према малолетном лицу (договорање састанка са малолетном особом)
 • Приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију (укључујући и електронско објављивање и продају)
 • Неовлашћено искоришћавање ауторског дела (нелегално умножавање, објављивање или продаја рачунарских програма или збирка података)
 • Неовлашћено прикупљање личних података (некозаконито прикупљање, преузимање или употреба података о личности грађана)

Приватност и заштита података

Приватности и заштита података представљају међусобно неодвојива питања за безбедност на Интернету. Заштита података је законски механизам који обезбеђује приватност.

Приватност је право сваког грађанина да контролише своје личне информације и да одлучује о њима (да их чува или открива) и спада у основно људско право, а односи се на:

 • Приватност комуникације - нема надгледања комуникације појединца
 • Приватност информација - нема манипулисања информацијама о појединцима

Технички аспекти

DNSSEC (DNS Security Extensions) је систем сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета података у DNS систему. Он повећава сигурност корисника DNS сервиса тако што криптографски, јавним кључем потписују одговоре DNS сервера, па се тако њихова веродостојност може проверити.

Потписивањем комплетних зона на DNS серверима омогућава се успостављање сигурне комуникације најпре међу различитим DNS серверима који размењују информације, а затим и са крајњим корисником до кога стиже тачна, непромењена информација где се неки сервер налази.

Брига о сајбер простору

РНИДС се у јавном деловању супротставља свим облицима неприкладног деловања на српском интернет простору, а нарочито:

 • Злоупотреби интернет домена (лажно представљање, сајбер криминал…)
 • Непоштовању ауторских и сродних права и заштите интелектуалне својине
 • Непоштовању заштите приватности и безбедности корисника Интернета
 • Непоштовању регулативе у области електронске комуникације (нарушавање права корисника, спамовање...)
 • Злоупотреби лаковерности корисника Интернета

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

 • Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.rs
 • Посебно тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала - www.beograd.vtk.jt.rs