You are here

WHOIS сервис

Провера назива националних интернет домена, да ли је неки назив домена слободан или, ако није, ко га је већ регистровао, може да се обави преко WHOIS сервиса. "Ко је", то јест "Who is", је јавно доступна збирка података о корисницима домена регистрованих у оквиру Централног регистра националних интернет домена .RS и .СРБ, којим управља РНИДС.

Путем WHOIS сервиса РНИДС чини јавно доступним следеће податке из Централног регистра националних интернет домена:

 • назив домена
 • подаци о регистранту, административном и техничком контакту, само уколико је правно лице или предузетник
 • датум и време регистрације назива домена
 • датум и време последње промене података о регистрацији назива домена
 • датум и време истека регистрације назива домена
 • назив овлашћеног регистра који врши послове регистрације за назив домена
 • тренутни статус назива домена (активан, резервисан, у спору, итд)
 • подаци о DNS серверима и други технички подаци у вези са називом домена.

Подаци о регистранту, административном и техничком контакту које РНИДС путем WHOIS сервиса чини јавно доступним су: назив (пословно име), адреса седишта и матични број правног лица или предузетника.

WHOIS сервис је доступан на веб локацијама РНИДС-а или преко посебног WHOIS протокола (у складу са RFC3912 стандардом).

WHOIS сервис за националне интернет домене .RS и .СРБ постоји у два облика:

 • Подаци о регистрованом називу домена - rnids.rs/whois
  даје податке о појединачним називима домена у облику веб стране, у облику PDF фајла и у изворном TXT облику
 • Провера расположивости назива домена - domen.rs/whois
  даје резултат у свих пет доменских простора одједном, а ако је тражени назив домена исправан и слободан, корисник добија линк ка листи овлашћених регистара .RS и .СРБ домена