You are here

Стратегија

Стратегију, План и Програм рада РНИДС-а доноси Управни одбор РНИДС-а по спроведеним консултацијама са Конференцијом суоснивача, чије је мишљење у свакој фази израде ових аката од посебног значаја.

У августу 2023. Управни одбор је, након јавне расправе, усвојио Стратегију РНИДС-а 2023 – 2027. године.

Као приоритетне за наредни стратешки период, од 2023. до 2027. године дефинисане су четири области и то:

  • Управљање инфраструктуром регистра националног интернет домена
  • Односи са заинтересованим странама;
  • Наступ на тржишту, укључујући маркетинг и комуникације; 
  • Подршка интернет заједници.

ПРЕУЗМИТЕ:

Стратегија РНИДС-а