You are here

Најчешћа питања и одговори - ОР

1. Желим да се бавим регистрацијом назива националних интернет домена, али ми је 200 домена много и/или немам потребне техничке ресурсе.

Ако желите да се бавите регистрацијом назива националних интернет домена за крајње кориснике, али сматрате да нећете у догледно време успети да региструјете 200 домена и тако потрошите уплаћени аванс и/или немате потребне техничке и организационе ресурсе, можете да контактирате неког од постојећих овлашћених регистара и постанете његов агент продаје.

2. Да ли само интернет провајдери могу да постану овлашћени регистри?

Не. Свако правно лице и предузетник са седиштем у Србији може да постане овлашћени регистар, уколико испуњава одговарајуће услове РНИДС-а.

3. Да ли стране компаније могу да постану овлашћени регистри РНИДС-а?

Тренутно не. Само домаћа правна лица и предузетници могу да постану овлашћени регистри. Уколико страна компаније жели да постане овлашћени регистар, то може да учини преко свог правног лица које је регистровано за пословање у Србији или склапањем уговора о пословној сарадњи са неким од постојећих овлашћених регистара.

Отвори сва питања[ + ]
Затвори сва питања[ x ]