You are here

Тарифник накнада РНИДС-а

Накнаде наведене у деловима "Послови регистрације назива домена за овлашћене регистре" нису накнаде за крајње кориснике тј. регистранте назива .RS и .СРБ домена, већ накнаде које РНИДС наплаћује овлашћеним регистрима за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена. Сви овлашћени регистри имају једнаке пословне услове код РНИДС-а.

Накнаде за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена за крајње кориснике овлашћени регистри самостално одређују!

Послови регистрације назива .RS домена за овлашћене регистре

Износ у RSD

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .IN.RS доменском простору, за период од једне године

300

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .CO.RS доменском простору, за период од једне године

550

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .EDU.RS доменском простору, за период од једне године

550

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .ORG.RS доменском простору, за период од једне године

550

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .RS доменском простору, за период од једне године

1.500

Пренос регистрације назива домена између регистраната

500

Заштита приватности података о контакту за назив домена, за период од једне године

400

Закључавање домена на нивоу регистра (Registry Lock), за период од једне године

7.000

Износи су без урачунатог ПДВ-а од 20%.
Важи од 1. 03. 2023.

Послови регистрације назива .СРБ домена за овлашћене регистре

Износ у RSD

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .ОД.СРБ доменском простору, за период од једне године

250

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .ПР.СРБ доменском простору, за период од једне године

250

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .ОБР.СРБ доменском простору, за период од једне године

250

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .ОРГ.СРБ доменском простору, за период од једне године

250

Регистрација или продужење регистрације назива домена у .СРБ доменском простору, за период од једне године

500

Пренос регистрације назива домена између регистраната

400

Заштита приватности података о контакту за назив домена, за период од једне године

300

Закључавање домена на нивоу регистра (Registry Lock), за период од једне године

7.000

Износи су без урачунатог ПДВ-а од 20%. 
Важи од 01. 08. 2012.

Административни послови за кориснике и овлашћене регистре

 Износ у RSD

Издавање Извода из збирке регистрованих назива .RS и .СРБ домена (за кориснике)

1.800

Провера оспособљености за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена (за овлашћене регистре)

12.000

Износи су са урачунатим ПДВ-ом од 20%.
Важи од 10. 01. 2011.