You are here

Седнице Скупштине РНИДС-а

Редовна седница Скупштине, 28. 05. 2011.
Редовна седница Скупштине, 28. 05. 2011.
Редовна седница Скупштине, 28. 05. 2011.
Редовна седница Скупштине, 18. 12. 2010.
Редовна седница Скупштине, 18. 12. 2010.
Редовна седница Скупштине, 18. 12. 2010.
Редовна седница Скупштине, 29. 05. 2010.
Редовна седница Скупштине, 29. 05. 2010.
Редовна седница Скупштине, 29. 05. 2010.
Ванредна седница Скупштине, 12. 12. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 12. 12. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 12. 12. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 05. 09. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 05. 09. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 05. 09. 2009.
Редовна седница Скупштине, 20. 06. 2009.
Редовна седница Скупштине, 20. 06. 2009.
Редовна седница Скупштине, 20. 06. 2009.
Редовна седница Скупштине, 28. 02. 2009.
Редовна седница Скупштине, 28. 02. 2009.
Редовна седница Скупштине, 28. 02. 2009.
Ванредна седница Скупштине, 07. 12. 2008.
Ванредна седница Скупштине, 07. 12. 2008.
Ванредна седница Скупштине, 07. 12. 2008.
Друга редовна седница Скупштине, 23. 02. 2008.
Друга редовна седница Скупштине, 23. 02. 2008.
Друга редовна седница Скупштине, 23. 02. 2008.
Друга ванредна седница Скупштине, 26. 10. 2007.
Друга ванредна седница Скупштине, 26. 10. 2007.
Друга ванредна седница Скупштине, 26. 10. 2007.
Прва редовна седница Скупштине, 17. 02. 2007.
Прва редовна седница Скупштине, 17. 02. 2007.
Прва редовна седница Скупштине, 17. 02. 2007.
Оснивачка скупштина, 08. 07. 2006.
Оснивачка скупштина, 08. 07. 2006.
Оснивачка скупштина, 08. 07. 2006.