You are here

CENTR

Удружење европских националних регистара домена највишег нивоа

Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR)
www.centr.org

CENTR је удружење ccTLD регистара из Европе, али и неколико ваневропских земаља (Канада, Нови Зеланд, Јапан и Иран). У данашњем облику постоји од 2006. и има седиште у Бриселу.

Улога CENTR-а је у размени искустава и сарадњи националних регистара ради унапређивања услуга за кориснике Интернета.

РНИДС је 3. октобра 2008. постао пуноправни члан CENTR-а и редовно учествује у раду његових стручних тела.