You are here

ICANN

Интернет корпорација за додељене називе и бројеве

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
www.icann.org

ICANN је водећа организација у управљању Интернетом и одговоран је за руковођење глобалном структуром Интернета, која се састоји од IP адреса, назива домена (gTLD и ccTLD), нумеричких ознака протокола и главних DNS сервера. ICANN је недобитна америчка корпорација регистрована у Калифорнији, чиме подлеже америчком и калифорнијском законодавству.

ICANN је организован по мултистејкхолдер (Multi-stakeholder model - вишепартнерском) моделу где заинтересоване стране доносе практичке политике по моделу „одоздо на горе“ (Bottom up), уз формирање што ширег консензуса (Consensus-driven). ICANN је отворен за све заинтересоване који су организовани кроз организације за подршку и саветодавне комитете (Supporting Organizations & Advisory Committees), али омогућава и деловање појединаца.

PTI / IANA функција

IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Интернет управа за додељене бројеве), www.iana.org

PTI (Public Technical Identifiers / Post-Transition IANA) је корпорација (affiliate) у потпуном власништву ICANN-а, која обавља IANA функцију, односно оперативно управља координацијом идентификатора на Интернету: Коренском зоном DNS система, доделом IP адреса и збиркама података о идентификаторима за интернет протоколе. Само техничко одржавање Коренске зоне врши америчка корпорација Verisign, по налозима PTI. PTI има свој посебни Управни одбор, своје запослене и свој буџет, за који сва средства долазе из ICANN-овог буџета.

Структура ICANN-а

У самој организацији ICANN-а има око 380 запослених и њиховим радом руководи генерални директор. Главни центри су у Лос Анђелесу (седиште), а регионалне канцеларије су у Сингапуру и Истанбулу. Поред тога, ICANN има канцеларије у Пекингу, Бриселу, Женеви, Монтевидеу, Најробију, Сеулу и Вашингтону. Међутим, ICANN не чине само запослени (Staff) и Управни одбор, већ првенствено пар хиљада чланова заједница окупљених око ICANN-а коју раде у заједничком интересу.

Управни одбор ICANN-а (ICANN board) се састоји од 16 чланова (директора у англосаксонској корпоративној терминологији) са правом гласа и четири представника саветодавних комитета (GAC, RSAC, SSAC, IETF). Структура УО је прописана Статутом. Чланове на местима 1—8 бира Номинациони комитет (Nominating Commitee), ASO бира места 9 и 10, ccNSO (чији је РНИДС члан) места 11 и 12, GNSO места 13 и 14, место 15 је резервисано за ALAC, а место 16 за генералног директора ICANN-а (President & CEO), који је по функцији члан УО са правом гласа. Постоје додатни критеријуми за географски диверзитет УО. Чланови УО између себе бира председавајућег (што не може бити генерални директор) и формира радне комитете УО (Audit, Board Governance, Compensation, Executive, Finance, Risk, Organisational Effectivness). Најважнији је Извршни комитет, који се састоји од председавајућег УО, његовог заменика, генералног директора и још једног члана УО. Мандат чланова УО је одређен калифорнијским законима и Статутом ICANN-a (ICANN Bylaws) и одређен је као лични мандат члана УО са обавезама према корпорацији ICANN, без обзира ко је члана УО делегирао или изабрао. Управни одбор доноси одлуке, али не доноси практичне политике, које се формирају јавно, „одоздо-на-горе“ кроз рад организација за подршку и утицај саветодавних комитета. Практичне политике могу да буду DNS практичне политике, оперативне политике и правилници (опште праксе).

Омбудсман је посебан независни, непристрасни и неутрални орган који је заштитник јавности и има посебна права којима може да истражи могуће случајеве злоупотреба, да разреши сукобе унутар ICANN-ових заједница, запослених, организација за подршку или УО.

Номинациони комитет бира део руководства ICANN-а, укључујући чланове УО ICANN-а и PTI-а који нису директно представници одређених заједница, као и друге кључне позиције. Номинациони комитет има 20 чланова и функционише независно од Управног одбора и других тела заједнице, у оквиру мисије и одговорности датих ICANN-овим Статутом.

Организације за подршку

ASO — Address Supporting Organization, aso.icann.org

 

Организација за подршку адреса (IP адресног система) је организација заједнице која врши ревизију и развој препорука везаних за практичне политике IP адресног система. Чланови ASO савета (ASO Address Council - AC) су по три волонтера из пет регионалних IP регистара.

Доделу адреса према ICANN-овим практичним политикама врше: RIPE (ripe.net за подручје Европе, чији је и РНИДС члан), ARIN (arin.net за подручје Северне Америке), APNIC (apnic.net за подручје Азија-Пацифик), LACNIC (lacnic.net за подручје Латинске Америке) и AFRINIC (afrinic.net за подручје Африке).

GNSO — Generic Names Supporting Organization, gnso.icann.org

 

Организација за подршку генеричких назива домена развија практичне политике за генеричке домене највишег нивоа (.com, .org, .net, ,biz… као и New gTLD). GNSO је најсложенија организација и она садржи више стејкхолдерских група:

  • Registries Stakeholder Group – gTLD регистри
  • Registrars Stakeholder Group – овлашћени регистрари ICANN-a (за gTLD)
  • Commercial Stakeholder Group, која се састоји од Commercial Business Users, Intellectual Property и Internet Service Providers
  • Non-Commercial Stakeholder Group, која се састоји од Non-Commercial Users и Not-for-Profit Operational Concerns

GNSO савет има 23 члана, који су за потребе гласања подељени на два дома - Contracted Parties House (регистри и регистрари, јер имају статус на основу уговора са ICANN-ом) и Non-Contracted Parties House (Commercial and Non-Commercial Stakeholder Groups).

gTLD регистри и регистрари су у уговорном односу са ICANN-ом и зато морају да примењују све практичне политике и правила на која их ICANN обавеже, што значи да у вези gTLD домена не постоји слобода одлучивања регистара и регистрара.

ccNSO — Country Code Names Supporting Organisation, ccnso.icann.org

 

Организација за подршку националних назива домена (cc = Country Code) је тело унутар ICANN‑а које окупља организације - менаџере делегираних ccTLD-ова и које представља форум за њихову сарадњу. ccNSO такође развија и предлаже глобалне практичне политике Управном одбору ICANN-а, за ограничени скуп тема везаних за ccTLD.

Чланство је отворено за све ccTLD менаџере (тренутно их има 161), који се додељују на основу ISO 3166-2 кодова. Чланство у ccNSO је врло разноврсно, као и односи ccTLD са ICANN-ом, неки ccTLD менаџери имају закључене уговоре, неки су прихватили Оквир за одговорност и обзирност (Accountability Framework), неки, укључујући и РНИДС, размену писама; неки јесу, а неки ни нису чланови ccNSO-а. Чланство у ccNSO није обавезно и није предуслов учествовања у раду, тако да су неки ccTLD активни без обзира што нису чланови овог тела. Радом ccNSO-а управља Савет који има 18 чланова (15 бирају ccTLD менаџери, чланови ccNSO-а, а три бира Номинациони комитет).

Обзиром да ccTLD менаџери нису у уговором односу са ICANN-ом и да им је ccTLD делегиран на управљање по основу RFC1591 (који је донео још Џон Постел), они су слободни у доношењу Општих услова регистрације назива домена и нису обавезни да следе ICANN-ове документе и препоруке. Питањима интерпретације овог документа се више година бавила посебна Радна група (FOIWG) која је донела Оквир за интерпретацију (Framework of Interpretation - FOI), кога су усвојили ccNSO савет и Управни одбор ICANN-а. Овај рад ће се наставити кроз процес развијања практичне политике за пензионисање домена највишег нивоа и за ревизију одлука о делегацији, одузимању и пензионисању ccTLD-ова.

РНИДС је члан ccNSO.

Саветодавни комитети

ALAC — At-Large Advisory Committee, atlarge.icann.org

 

Саветодавни комитет шире заједнице има 15 чланова, по два из сваке регионалне организације шире заједнице (Regional At-Large Organizations - RALOs) и пет које бира Номинациони комитет. Регионалне организације (AFRALO, APRALO, EURALO, LACRALO, NARALO) као чланове имају структуре шире заједнице (At-Large Structures - ALSes), којих у свету има 220 из 99 држава и територија (из Србије само једна), или појединце. Чланови ове структуре заступају интересе крајњих корисника Интернета у ICANN-у.

GAC — Governmental Advisory Committee, gacweb.icann.org

 

Саветодавни комитет влада чине званични представници држава и његова улога је да даје формалне савете Управном одбору ICANN-а у вези са питањима јавних практичних политика, посебно када се преплићу надлежности ICANN-ових активности или практичне политике и националне регулативе или међународних споразума. Поред овога, чланови GAC-а сарађују и са другим заједницама у оквиру ICANN-а.

RSSAC — Root Server System Advisory Committee, icann.org/groups/rssac

 

Саветнички комитет за коренске сервере је одговоран за саветовање ICANN-ове заједнице и Управног одбора за питања у вези са радом, администрирањем, безбедношћу и интегритетом коренских сервера глобалног DNS система. RSSAC чине представници организација које управљају са 13 коренских система сервера, корпорације Verisign која одржава Коренску зону и других тела ICANN-а.

SSAC — Security and Stability Advisory Committee, icann.org/groups/ssac

 

Саветнички комитет за безбедност и стабилност саветује ICANN-ову заједницу и Управни одбор у питањима везаним за безбедност и интегритет система за називе и доделу интернет адреса. Ово укључује оперативна, административна и регистарска питања. Комитет такође процењује претње и ризике по ове системе. Овај комитет тренутно има 32 члана.

RZERC — Root Zone Evolution Review Committee, icann.org/rzerc

 

Технички комитет развоја Коренске зоне је заменио једну специфичну функцију коју је раније обављала NTIA, а то је анализа и саветовање Управног одбора ICANN-а поводом архитектурних измена коренске зоне, које може предложити PTI/IANA. Посао овог комитета да је осигура да у доношење одлука буду укључена сва релевантна тела и да те особе имају на располагању потребне експерте.

Значајније радне групе и друга тела ICANN-а

Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review Team CCT-RT

 

Тим за оцену конкуренције, поверења корисника и могућност корисничког избора има задатак да, сагласно споразуму који ICANN има закључен са америчким Министарством трговине, дâ оцену ефеката новог gTLD програма у сфери конкуренције, поверења корисника и могућности избора корисника. По доношењу новог Статута ICANN-a и IANA транзиције ове обавезе су сада саставни део Статута. Послови у тиму су подељени у подтимове, а у оквиру тога сваки члан има своја задужења. Подтимови су: први за оцену конкуренције и кориснички избор, други за поверење и безбедност и трећи за оцену поступка за аплицирање и евалуацију. Појединачна задужења се реализују кроз припрему захтева за подацима, анализу прикупљених података, писање иницијалних налаза који се најпре представљају подтиму и дискутују о оквиру тога, а потом представљају у пленарном сазиву целом тиму.

ICANN Fellowship Program

 

ICANN Fellowship програм ради на пружању подршке новим члановима заједнице, у оквиру ICANN-овог Одсека за развој и јавну одговорност (Development and Public Responsibility Department - DPRD). Ове године Програм је окупио преко 50 особа различитих профила. Циљ Програма је ширење базе знања и подстицања разноврсности учесника, кроз интензивну едукацију и упознавање са структуром ICANN-a уз обавезно присуство бројним сесијама током састанка, писање завршног извештаја и очекиван ангажман у оквиру неке ICANN-ове организације или радне групе.

ICANN NextGen Ambassador Program

 

ICANN NextGen Ambassador програм представља природни наставак учешћа у едукативним активностима које ICANN организује у циљу развоја нове генерације младих стручњака који ће се активно укључити у глобално управљање Интернетом. У оквиру овог програма, амбасадори представљају својеврсну везу између учесника који по први пут учествују на ICANN-овом састанку и чланова ICANN-овог особља и глобалне интернет заједнице. Главни задатак амбасадора представља менторство над учесницима NextGen програма, помоћ у одабиру сесија, разумевању актуелне тематике и повезивање са кључним представницима глобалне интернет заједнице у оквиру одговарајућих интересних сфера. Кроз извршавање својих задатака и присуство сесијама, амбасадори се активно укључују у рад ICANN-а и охрабрују на континуирано праћење рада радних група које се налазе у оквиру њихових интересних сфера.

ccNSO Strategic and Operational Planning Working Group

 

Радна група за стратешко и оперативно планирање при ccNSO има задатак да координира и организује учешће ccTLD заједнице у стратешком и оперативном планирању ICANN-а. Обим активности је најшири у функцији олакшања и унапређивања учешћа ове заједнице у планском процесу. Радна група није постојана у смислу броја чланова, али у начелу чланство варира на нивоу од 15 до 20 људи. Ова радна група учествује у планском процесу дајући потребне планске претпоставке, дајући критички осврт на планска документа кроз њихову детаљну анализу у итеративном поступку и предлажући кораке за унапређивање планског процеса и самих планских докумената. Иначе, сам плански циклус се у ICANN-у спроводи на вишегодишњем нивоу кроз Стратешки план као кровни документ. На годишњем нивоу се дефинишу оперативни планови и пратећи буџети, а паралелно се врше и усклађивања важећих стратешких планова.

ccNSO Guidelines Review Committee

 

Комитет за ревизију смерница и процедура за рад ccNSO је радна група која се бави анализом постојећих правилника и процедура на основу којих ccNSO функционише. Ова група утврђује потенцијалне изазове у примени правилника и раду заједнице, и на основу тога предлаже измене које затим усваја Савет ccNSO.

Root Zone Label Generation Rules (LGR) Development Project

 

Сврха Пројекта за развој Правила за генерисање ознака у Коренској зони је креирање сета Правила за генерисање низа знакова, односно лабела (Label Generation Rules - LGR), која дефинишу који су Unicode кодови дозвољени (а који не) у Коренској зони (Root Zone). Правила за генерисање лабела дефинишу Generation Panel-и или радне групе којих има 17. За свако од писама формиран је по један Generation panel, па тако постоји ћирилички, латинички, арапски, кинески, индијски, јапански и остали Generation панели. Ове радне групе креирају предлоге правила која затим анализира и одобрава Integration panel – група независних стручњака из ове области, са циљем креирања јединственог сета правила за свако од писама.

Second Security, Stability, and Resiliency of the DNS (SSR2) Review Team

 

Тим за проверу безбедности, стабилности и отпорности DNS система ради на провери процеса, правила и техничких система ICANN-а који се тичу безбедности, стабилности, отпорности и глобалне оперативности система јединствених интернет идентификатора. Задатак Тима је да обави независну контролу и дефинише препоруке за унапређивање важећих правила и процедура и оперативних мера заштите система ICANN-а, као и других екстерних система који имају важну улогу за безбедност, сигурност и отпорност глобалног интернет система. Осим анализе процеса, процедура и безбедности кључних интернет система, Тим за проверу има задатак да предвиди могуће злоупотребе система јединствених интернет идентификатора и дефинише препоруке и правила за ефикасно отклањање и ублажавање последица злонамерног деловања.