You are here

ICANN

Интернет корпорација за додељене називе и бројеве

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
www.icann.org

ICANN је водећа организација за управљање Интернетом и одговорна је за руковођење глобалном структуром Интернета, која се састоји од IP адреса, назива домена (gTLD и ccTLD) и главних DNS сервера. ICANN делегира националне и генеричке интернет домене на управљање националним и другим интернет регистрима.

Под окриљем ICANN-а, делују ccNSO и IANA.

 

Организација за подршку националним интернет регистрима

Country Code Names Supporting Organisation (ccNSO)
ccnso.icann.org

ccNSO је основан 2003. као тело ICANN-а у оквиру кога се представници националних интернет регистара састају и разговарају о актуелним питањима од значаја за ccTLD из глобалне перспективе. Кроз њега се успоставља консензус, техничка сарадња и размена сазнања о најбољој пракси за руковођење националним интернет доменима.

РНИДС је члан ccNSO.

 

Интернет управа за додељене бројеве

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
www.iana.org

IANA је одговорна за координацију кључних елемената функционисања Интернета: DNS Root Zone, IP адреса, AS бројева и регистара интернет протокола.