You are here

RIPE NCC

Координациони центар форума eвропских IP мрежа

Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre (RIPE NCC)
www.ripe.net

RIPE NCC је Координациони центар Форума eвропских IP мрежа, један од пет светских регионалних интернет регистара (RIR), надлежан за територију Европе, Блиског Истока и Централне Азије. Чланови организације су локални регистри којима RIPE NCC додељује IP адресе и AS бројеве, без којих Интернет не би могао да функционише.