You are here

Подаци о регистрованом домену

Назив домена mondo.rs је регистрован!
Подаци о називу домена:
% Podaci koje dostavlja Whois servis je obezbedio RNIDS
% sa ciljem pružanja informacija o domenima.
% Podatke ažuriraju registranti i RNIDS ne garantuje
% za njihovu tačnost. Zadržavamo pravo da ne dozvolimo pristup onima koji
% podatke zloupotrebljavaju.
% Sva vremena su data po lokalnom vremenu u Srbiji.
%
Naziv domena: mondo.rs
Status domena: Active https://www.rnids.rs/lat/statusi-domena#Active
Datum registracije: 10.03.2008 12:00:00
Datum poslednje izmene: 19.04.2021 14:55:39
Datum isteka registracije: 31.03.2028 11:21:46
Verifikovan: 10.03.2008 12:00:00
Ovlašćeni registar: CRI DOMAINS


Registrant: MONDO INC
Sedište: Obilićev venac 4, Beograd, Serbia
Poštanski broj: 11000
Matični broj: 20729384
PIB: 107036683

Administrativni kontakt: Fizičko lice

Tehnički kontakt: Fizičko lice


DNS: elliot.ns.cloudflare.com -
DNS: yolanda.ns.cloudflare.com -


DNSSEC potpisan: ne

Kreiran: 28.05.2022 03:09:11
Назив домена: mondo.rs
Статус: Active
Датум регистрације: 10.03.2008 12:00:00
Датум последње измене: 19.04.2021 14:55:39
Датум истека регистрације: 31.03.2028 11:21:46
Верификован: да, 10.03.2008 12:00:00
Овлашћени регистар: CRI DOMAINS
DNS подаци
Назив сервераIP адреса
elliot.ns.cloudflare.com 
yolanda.ns.cloudflare.com 
DNSSEC потписан: не
Контакт подаци
Регистрант: MONDO INC
Седиште: Obilićev venac 4, Beograd, Srbija
Поштански број: 11000
Матични број: 20729384
ПИБ: 107036683

Административни контакт: ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Технички контакт: ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Ако желите да проверите податке о још неком .RS или .СРБ домену, унесите жељени назив: