You are here

Подаци о регистрованом домену

Назив домена totaltv.rs је регистрован!
Подаци о називу домена:
% Podaci koje dostavlja Whois servis je obezbedio RNIDS
% sa ciljem pružanja informacija o domenima.
% Podatke ažuriraju registranti i RNIDS ne garantuje
% za njihovu tačnost. Zadržavamo pravo da ne dozvolimo pristup onima koji
% podatke zloupotrebljavaju.
% Sva vremena su data po lokalnom vremenu u Srbiji.
%
Naziv domena: totaltv.rs
Status domena: Active https://www.rnids.rs/lat/statusi-domena#Active
Status domena: pendingTransfer https://www.rnids.rs/lat/statusi-domena#PendingTransfer
Datum registracije: 10.03.2008 12:17:13
Datum poslednje izmene: 23.01.2021 10:07:54
Datum isteka registracije: 10.03.2021 12:17:13
Verifikovan: 10.03.2008 12:17:13
Ovlašćeni registar: NINET Company d.o.o.


Registrant: Fizičko lice

Administrativni kontakt: Fizičko lice

Tehnički kontakt: NINET Company d.o.o.
Sedište: Bul. Nemanjica 25, Niš, Serbia
Poštanski broj:
Matični broj: 17499114
PIB:


DNS: ns1.hostingweb.rs - 185.96.210.11
DNS: ns2.hostingweb.rs - 176.104.106.107
DNS: ns3.hostingweb.rs - 176.104.107.223


DNSSEC potpisan: ne

Kreiran: 25.01.2021 08:08:56
Назив домена: totaltv.rs
Статус: Active
Статус: pendingTransfer
Статус: pendingUpdate
Датум регистрације: 10.03.2008 12:17:13
Датум последње измене: 23.01.2021 10:07:54
Датум истека регистрације: 10.03.2021 12:17:13
Верификован: да, 10.03.2008 12:17:13
Овлашћени регистар: NINET Company d.o.o.
DNS подаци
Назив сервераIP адреса
ns1.hostingweb.rs185.96.210.11
ns2.hostingweb.rs176.104.106.107
ns3.hostingweb.rs176.104.107.223
DNSSEC потписан: не
Подаци о регистранту
Регистрант: ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Контакт подаци
Административни контакт: ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Технички контакт: NINET Company d.o.o., Bul. Nemanjica 25, Niš, Srbija, МБ: 17499114
Ако желите да проверите податке о још неком .RS или .СРБ домену, унесите жељени назив: