You are here

Ћирилички фонтови на поклон

Ćirilica na poklon

РНИДС и Типометар вам поклањају фонтове типографских писама Ареал РНИДС и Нео Гео РНИДС ауторке Оливере Стојадиновић, Орто РНИДС, ауторке Ане Продановић, Лингва РНИДС, аутора Петра Василића и Етар РНИДС, аутора Петра Стошића. Фонтови су израђени у форматима који се користе на интернету (WOFF2) и у штампи (OTF), и садрже српску ћирилицу и латиницу.

Нео Гео РНИДС

Нео Гео РНИДС је геометријско санс-серифно писмо. Круг, троугао и правоугаоник су облици на којима је заснована конструкција слова.

Фонтови су: Neo Geo RNIDS Thin, Neo Geo RNIDS Light, Neo Geo RNIDS Regular, Neo Geo RNIDS Medium, Neo Geo RNIDS Bold, Neo Geo RNIDS Black, Neo Geo RNIDS Heavy, Neo Geo RNIDS Thin Italic, Neo Geo RNIDS Light Italic, Neo Geo RNIDS Italic, Neo Geo RNIDS Medium Italic, Neo Geo RNIDS Bold Italic, Neo Geo RNIDS Black Italic, Neo Geo RNIDS Heavy Italic.

Више о особинама писма Нео Гео РНИДС

Етар РНИДС

Етар РНИДС је сансерифно писмо сведене конструкције и неутралног израза. Припада групи гротескних писама која се данас често користе, како у штампи тако и на вебу. 

Фонтови су: Etar RNIDS-Regular, Etar RNIDS-Italic, Etar RNIDS-Bold и Etar RNIDS-BoldItalic.

Лингва РНИДС

Лингва РНИДС је серифно типографско писмо прелазног типа, изведено у усправном и курзивном облику. Већа и мања тежина овог писма су погодне за наслове и за крупнији приказ, док је нормална тежина читљива и у ситнијим текстовима.

Више о особинама писма Лингва РНИДС

Фонтови су: Lingva RNIDS Hairline,  Lingva RNIDS Thin, Lingva RNIDS Extra Light, Lingva RNIDS Light, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS Medium, Lingva RNIDS Semi Bold, Lingva RNIDS Bold, Lingva RNIDS Extra Bold, Lingva RNIDS Black, Lingva RNIDS Extra Black, Lingva RNIDS Hairline Italic,  Lingva RNIDS Thin Italic, Lingva RNIDS Extra Light Italic, Lingva RNIDS Light Italic, Lingva RNIDS Italic, Lingva RNIDS Medium Italic, Lingva RNIDS Semi Bold Italic, Lingva RNIDS Bold Italic, Lingva RNIDS Extra Bold Italic, Lingva RNIDS Black Italic, Lingva RNIDS Extra Black Italic.

Орто РНИДС

Орто РНИДС је сансерифно типографско писмо хуманистичког типа изведено у усправном и курзивном облику. Креирано је са идејом да се облици слова добро прилагоде приказу на екрану, а подједнако добро понаша се и при употреби у штампи.

Више о особинама писма Орто РНИДС

Фонтови су: Orto RNIDS Regular, Orto RNIDS Italic, Orto RNIDS Bold, Orto RNIDS Bold Italic, Orto RNIDS Thin, Orto RNIDS Thin Italic, Orto RNIDS Light, Orto RNIDS Light Italic, Orto RNIDS Medium, Orto RNIDS Medium Italic, Orto RNIDS Semi Bold, Orto RNIDS Semi Bild Italic, Orto RNIDS Extra Bold, Orto RNIDS Extra Bold Italic, Orto RNIDS Black, Orto RNIDS Black Italic.

Ареал РНИДС

Ареал РНИДС је слабсерифно типографско писмо изведено у усправном и курзивном облику. Његове пропорције, једноставни облици и линеарни карактер чине га добро читљивим у малим величинама. Посебна пажња посвећена је оптимизацији за екрански приказ.

Више о особинама писма Ареал РНИДС

Фонтови су: Areal RNIDS Light, Areal RNIDS Light Italic, Areal RNIDS Regular, Areal RNIDS Italic, Areal RNIDS Bold, Areal RNIDS Bold Italic, Areal RNIDS Extra Bold, Areal RNIDS Extra Bоld Italic.

Преузмите фонтове у OpenType и Web Open Font формату:

NeoGeoRNIDS-otf.zip, 264 kB
NeoGeoRNIDS-woff2.zip, 238 kB

EtarRNIDS-otf.zip, 87 kB
EtarRNIDS-woff2.zip, 83 kB

LingvaRNIDS-otf.zip, 775 kB
LingvaRNIDS-woff2, 698 kB

OrtoRNIDS-otf.zip, 469 kB
OrtoRNIDS-woff2.zip, 413 kB

ArealRNIDS-otf.zip, 202 kB
ArealRNIDS-woff2.zip, 180 kB

Преузимањем фонтова прихватате услове коришћења.

Фонтове у otf формату распакујте и инсталирајте на рачунар на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic).

Фонтове у woff2 формату распакујте и уградите на веб сајт уз помоћ CSS кода приложеног уз фонтове.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, молимо вас да пишите на адресу: komentar@tipometar.org