You are here

Извештај Радне групе за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса

Назив документа: Извештај Радне групе за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса
Датум доношења: 09. 04. 2013.
Аутор: Радна група
Врста документа: Извештај радне групе
Статус: Важећи