You are here

Одлука о потврђивању Завршног рачуна и Извештаја независне ревизије за 2011.

Назив документа: Одлука о потврђивању Завршног рачуна и Извештаја независне ревизије за 2011.
Датум доношења: 26. 05. 2011.
Аутор: Конференција суоснивача
Врста документа: Одлука
Статус: Важећи