You are here

Odluka o potvrđivanju Završnog računa i Izveštaja nezavisne revizije za 2011.

Naziv dokumenta: Odluka o potvrđivanju Završnog računa i Izveštaja nezavisne revizije za 2011.
Datum donošenja: 26. 05. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći