domeni-1.jpg
Registracijom naziva .RS i .СРБ domena registrant stiče pravo korišćenja domena na Internetu, a registracija se vrši posredstvom ovlašćenih registara širom Srbije…
whois.jpg
Podaci o registrovanom nazivu domena i provera dostupnosti naziva domena koji želite da registrujete dobijaju se preko WHOIS servisa, javno dostupne zbirke podataka o korisnicima domena...
sporovi.jpg
Ako smatrate da je neko registracijom naziva RS i .СРБ domena narušio vaše pravo intelektualne svojine ili drugo subjektivno pravo, možete da pokrenete domenski spor pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena...

Centralni registar (Central Registry database) je centralizovana zbirka podataka o registrovanim nazivima internet domena u okviru određenog TLD-a (domena najvišeg nivoa), sa podacima o njihovim registrantima i drugim registracionim podacima. Registracioni podaci sadrže adrese DNS servera koji omogućavaju vidljivost internet domena čiji naziv je registrovan u Centralnom registru.

Iz ugla korisnika, internet domeni mogu da budu:

  • Nacionalni domen najvišeg nivoa (ccTLD – country code Top-level domain) – internet domen koji je povezan sa određenom državom ili teritorijom. ccTLD se određuje na osnovu međunarodne dvoslovne oznake države, koji prema standardu ISO 3166-2, sadrži slova engleskog alfabeta.
  • Generički domen najvišeg nivoa (gTLD – generic Top-level domain) – internet domeni vezani za opšte pojmove ili skraćenice, a nazivaju se i globalni internet domeni (kao što su .COM, .ORG, .NET, .EDU...).
  • Nacionalni domen drugog nivoa (ccSLD – country code Second-level domain) – nacionalni internet domen koji je registrovan ispod ccTLD-a i od njega je odvojen tačkom (npr. u nazivu domena beograd.org.rs, „.org.rs“ je ccSLD). Domenski prostor ccTLD-ova je najčešće podeljen na više ccSLD-ova, koji su namenjeni različitim kategorijama registranata (firme, organizacije, obrazovne ustanove, pojedinci, akademske ustanove, državni organi…). U okviru nacionalnog domena .RS postoji šest ccSLD-ova, svaki od njih namenjen za određenu delatnost registranta: .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS, .AC.RS i .GOV.RS. Takođe, i u okviru nacionalnog domena .СРБ postoji šest ccSLD-ova, namenjenih istovetnim grupama registranta: .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ, .ОД.СРБ, .АК.СРБ i .УПР.СРБ).
  • Internacionalizovani naziv domena (IDN – Internationalized Domain Name) – naziv domena ispisan pismom koje nije engleski alfabet. Pored IDN gTLD (kao što je .COM) postoje i IDN ccTLD koji su nacionalni domeni na nacionalnom pismu, kao što su naš ćirilički .СРБ domen i drugi domeni ispisani kineskim, arapskim, indijskim i ostalim pismima, gde spadaju i latinička pisma sa slovima koja sadrže posebne (dijakritičke) znake, koja ne pripadaju engleskom alfabetu (takva pisma podržava naš .RS domen).

PREUZMITE: