You are here

Национални домени

Србија има два равноправна национална интернет домена: .RS и .СРБ. Први домен је ccTLD, а други, ћирилички, је IDN ccTLD.

Национални интернет домен је ознака територијалне припадности и као такав изузетно је битан за дефинисање интернет идентитета свих који живе и/или раде у Србији.

Национални интернет домен највишег нивоа - ccTLD (country code Top-Level Domain) везан је за међународну двословну ознаку државе и то је наш .RS домен, који је наследио некадашњи .YU домен. Домен .RS је постао видљив на Интернету 25. септембра 2007. Регистрација назива .RS домена почела је 10. марта 2008.

Ћирилички интернет домен .СРБ је део породице домена са интернационализованим називима - IDN (Internationalized Domain Name), односно домена чији називи нису написани енглеским алфабетом. После руског .РФ, наш .СРБ је други ћирилички интернет домен на свету који је могуће регистровати. Домен .СРБ је постао видљив на Интернету 3. маја 2011. Од 27. јануара 2012. регистранти .RS домена имали су шест месеци право прече регистрације .СРБ домена по повлашћеној цени, а 1. августа 2012. кренула је слободна регистрација .СРБ домена.

Власници интернет сајтова сами одлучују да ли желе да имају интернет адресе на једном, другом или на оба национална домена.

ICANN је оба домена доделио на управљање РНИДС-у, уз подршку државних органа Републике Србије и домаће интернет заједнице. Послови регистрације домена за крајње кориснике (регистранте) обављају се преко овлашћених регистара, а РНИДС је, као национални регистар, задужен за управљање Централним регистром, то јест централном збирком података о називима интернет домена регистрованим у оквиру националних доменских простора.

РНИДС управља са по пет доменских простора у оба национална домена (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ). Управљање доменским просторима .AC.RS и .АК.СРБ препуштено је Академској мрежи Србије, а .GOV.RS и .УПР.СРБ препуштени су Канцеларији за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: