You are here

Nacionalni domeni

Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ. Prvi domen je ccTLD, a drugi, ćirilički, je IDN ccTLD.

Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji.

Nacionalni internet domen najvišeg nivoa - ccTLD (country code Top-Level Domain) vezan je za međunarodnu dvoslovnu oznaku države i to je naš .RS domen, koji je nasledio nekadašnji .YU domen. Domen .RS je postao vidljiv na Internetu 25. septembra 2007. Registracija naziva .RS domena počela je 10. marta 2008, a od 10. decembra 2018. u okviru .RS domena je omogućena registracija naziva sa proširenim setom latiničkih slova iz pisama srpskog, albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika. Time je .RS domen postao deo porodice domena sa internacionalizovanim nazivima - IDN (Internationalized Domain Name), odnosno domena čiji nazivi nisu napisani engleskim alfabetom.

Ćirilički internet domen .СРБ je takođe deo porodice IDN domena, ali on spada u grupu domena čiji nazivi podržavaju lokalno pismo i sa desne strane tačke. Posle ruskog .РФ, naš .СРБ je drugi ćirilički internet domen na svetu koji je moguće registrovati. Domen .СРБ je postao vidljiv na Internetu 3. maja 2011. Od 27. januara 2012. registranti .RS domena imali su šest meseci pravo preče registracije .СРБ domena po povlašćenoj ceni, a 1. avgusta 2012. krenula je slobodna registracija .СРБ domena. Od 5. marta 2019. u okviru .СРБ domena je omogućena registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika.

Vlasnici internet sajtova sami odlučuju da li žele da imaju internet adrese na jednom, drugom ili na oba nacionalna domena.

ICANN je oba domena dodelio na upravljanje RNIDS-u, uz podršku državnih organa Republike Srbije i domaće internet zajednice. Poslovi registracije domena za krajnje korisnike (registrante) obavljaju se preko ovlašćenih registara, a RNIDS je, kao nacionalni registar, zadužen za upravljanje Centralnim registrom, to jest centralnom zbirkom podataka o nazivima internet domena registrovanim u okviru nacionalnih domenskih prostora.

RNIDS upravlja sa po pet domenskih prostora u oba nacionalna domena (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS, kao i .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ i .ОД.СРБ). Upravljanje domenskim prostorima .AC.RS i .АК.СРБ prepušteno je Akademskoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ prepušteni su Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.

VIŠE INFORMACIJA: