You are here

Nacionalni domeni

Naziv nacionalnog internet domena definiše veb-adresu sajta i adresu e-pošte i zato predstavlja važan deo internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji. Nacionalni internet domeni imaju brojne prednosti za svoje registrante, a posebno je važan tretman nacionalnih domena od strane Gugla i ostalih pretraživača.

Srbija ima dva nacionalna internet domena: .RS i .СРБ.

.RS je latinički nacionalni internet domen najvišeg nivoa, čija je oznaka određena na osnovu međunarodne dvoslovne oznake države (country code Top-Level Domain, skraćeno ccTLD). On je nasledio nekadašnji .YU domen.

.RS je postao vidljiv na internetu 25. septembra 2007. Registracija naziva .RS domena počela je 10. marta 2008, a od 10. decembra 2018. u okviru .RS domena je omogućena registracija naziva sa proširenim setom latiničkih slova iz pisama srpskog, albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika. Time je .RS domen postao deo porodice domena sa internacionalizovanim nazivima - IDN (Internationalized Domain Name), odnosno domena čiji nazivi nisu napisani engleskim alfabetom.

.СРБ je ćirilički nacionalni internet domen najvišeg nivoa, i takođe je deo porodice IDN domena, ali on spada u grupu domena čiji nazivi podržavaju lokalno pismo i sa desne strane tačke, u okviru domenske ekstenzije.

Posle ruskog .РФ, naš .СРБ je drugi ćirilički internet domen na svetu, a na internetu je postao vidljiv 3. maja 2011. Od 27. januara 2012. registranti .RS domena imali su šest meseci pravo preče registracije naziva .СРБ domena po povlašćenoj ceni, a 1. avgusta 2012. krenula je slobodna registracija naziva .СРБ domena. Od 5. marta 2019. u okviru .СРБ domena je omogućena registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika.

ICANN je oba domena dodelio na upravljanje RNIDS-u, uz podršku nadležnog ministarstva Republike Srbije. Poslovi registracije domena za krajnje korisnike (registrante) obavljaju se preko ovlašćenih registara RNIDS-a, a RNIDS, kao nacionalni registar, upravlja registrom naziva nacionalnih .RS i .СРБ domena i internet infrastrukturom koja obezbeđuje njihovo besprekorno funkcionisanje i nesmetanu dostupnost iz bilo koje tačke interneta.

RNIDS upravlja sa po pet domenskih prostora u oba nacionalna domena (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS, kao i .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ i .ОД.СРБ). Upravljanje domenskim prostorima .AC.RS i .АК.СРБ prepušteno je Akademskoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ prepušteni su Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.