You are here

Шта је интернет домен

Интернет домен (Internet domain) је скуп података који описује јединствену административно-техничку целину на Интернету, према правилима DNS система. Ови подаци могу да буду адресе рачунара, ресурса или сервиса на домену (www, mail, ftp…), називи и адресе DNS сервера, сигурносни подаци за DNSSEC и др. Глобалну видљивост интернет домена омогућава DNS сервис.

Назив интернет домена (Internet domain name) је текстуална ознака коју корисник региструје за своје потребе, чиме ствара административно-техничку могућност за видљивост интернет домена под тим називом. Приликом регистрације, назив се уписује у Централни регистар, којим управља Регистар интернет домена. Назив интернет домена је активан када се изврши упис података о регистрацији, укључујући податке о DNS серверима, у DNS табелу Централног регистра и та табела активира на јавним DNS серверима. Назив интернет домена традиционално се записивао словима енглеског алфабета (ASCII код), али је развојем IDN стандарда уведена могућност да називи домена буду и на другим светским језицима и писмима. Назив интернет домена састоји се из низа алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, сагласних интернет стандардима. Сегмент може да садржи цифре (0-9), слова енглеског (или неког другог) алфабета (а-z) и цртицу (-), а дужина сегмента не сме бити краћа од два, нити дужа од 63 знака. Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији.

Једноставније речено, интернет домен је систем у коме се интернет адресе везују за одређене локације на Интернету, сервере, сајтове, е-поруке итд. Назив интернет домена је ваша сопствена интернет адреса коју сте регистровали у оквиру неког интернет домена, националног или међународног (нпр. интернет адреса rnids.rs, у оквиру .RS домена). Он је саставни део веб адресе и адресе е-поште и на тај начин одређује ваш идентитет на Интернету. У обичном говору се најчешће користи појам "интернет домен" и када се мисли на "назив интернет домена".

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Најчешћа питања и одговори о интернет доменима