You are here

Шта је интернет домен

Назив интернет домена1 је основни елемент адресне структуре интернета.

Интернет је огромна мрежа стотина милиона повезаних рачунара широм света. Да би сви они међусобно могли да комуницирају, морају да знају на којој се интернет локацији који од уређаја налази. Сваки уређај на интернету има своју IP адресу, дефинисану у складу са интернет протоколом, и свака таква адреса је глобално јединствена. Ове адресе су компликовани бројеви, врло тешки за памћење, па су уведени називи интернет домена, који су упарени са IP адресама, а много су једноставнији за људску употребу. Ти називи су такође глобално јединствени и чине систем назива домена (DNS – Domain Name System), који представља адресни систем интернета.

Назив интернет домена се састоји од најмање два сегмента раздвојена тачком (нпр. „domen.rs“), а постоје и називи од три сегмента (нпр. “domen.co.rs”), при чему тачка и задњи сегмент представљају доменску екстензију, односно, у овом случају, обележје нашег националног .RS домена.

Сегмент може да садржи цифре (0-9), слова из различитих писама и цртицу (-), а дужина сегмента не сме бити краћа од два, нити дужа од 63 знака. Сегмент не сме да садржи цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији.

Приликом регистрације назив домена се уписује у посебну базу података и бива подржан одређеном интернет инфраструктуром која му омогућава да функционише на интернету. Том базом и том инфраструктуром управља Регистар интернет домена. Национални регистар надлежан за .RS и .СРБ домене је Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

Називи су некад подржавали само слова енглеског алфабета (ASCII код), али је развојем IDN стандарда уведена могућност да називи домена буду и на другим светским писмима. Та писма могу бити ћирилица, грчко, кинеска, арапска, индијска и остала писма, али и латиница која садржи слова која не постоје у енглеском алфабету (као што су đ, š, ž, ä, ß, ů и друга).

Назив интернет домена дефинише веб-адресу вашег сајта и адресу ваше е-поште и зато представља важан део вашег идентитета на интернету, односно идентитета ваше компаније. Избор и регистрација препознатљивог назива интернет домена су први кораци у стварању интернет идентитета и развоју пословања путем интернета.


1 У Србији се уместо „назив интернет домена“ чешће користи појам „интернет домен“.