You are here

Šta je internet domen

Naziv internet domena1 je osnovni element adresne strukture interneta.

Internet je ogromna mreža stotina miliona povezanih računara širom sveta. Da bi svi oni međusobno mogli da komuniciraju, moraju da znaju na kojoj se internet lokaciji koji od uređaja nalazi. Svaki uređaj na internetu ima svoju IP adresu, definisanu u skladu sa internet protokolom, i svaka takva adresa je globalno jedinstvena. Ove adrese su komplikovani brojevi, vrlo teški za pamćenje, pa su uvedeni nazivi internet domena, koji su upareni sa IP adresama, a mnogo su jednostavniji za ljudsku upotrebu. Ti nazivi su takođe globalno jedinstveni i čine sistem naziva domena (DNS – Domain Name System), koji predstavlja adresni sistem interneta.

Naziv internet domena se sastoji od najmanje dva segmenta razdvojena tačkom (npr. „domen.rs“), a postoje i nazivi od tri segmenta (npr. “domen.co.rs”), pri čemu tačka i zadnji segment predstavljaju domensku ekstenziju, odnosno, u ovom slučaju, obeležje našeg nacionalnog .RS domena.

Segment može da sadrži cifre (0-9), slova iz različitih pisama i crticu (-), a dužina segmenta ne sme biti kraća od dva, niti duža od 63 znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Prilikom registracije naziv domena se upisuje u posebnu bazu podataka i biva podržan određenom internet infrastrukturom koja mu omogućava da funkcioniše na internetu. Tom bazom i tom infrastrukturom upravlja Registar internet domena. Nacionalni registar nadležan za .RS i .СРБ domene je Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS).

Nazivi su nekad podržavali samo slova engleskog alfabeta (ASCII kod), ali je razvojem IDN standarda uvedena mogućnost da nazivi domena budu i na drugim svetskim pismima. Ta pisma mogu biti ćirilica, grčko, kineska, arapska, indijska i ostala pisma, ali i latinica koja sadrži slova koja ne postoje u engleskom alfabetu (kao što su đ, š, ž, ä, ß, ů i druga).

Naziv internet domena definiše veb-adresu vašeg sajta i adresu vaše e-pošte i zato predstavlja važan deo vašeg identiteta na internetu, odnosno identiteta vaše kompanije. Izbor i registracija prepoznatljivog naziva internet domena su prvi koraci u stvaranju internet identiteta i razvoju poslovanja putem interneta.


1 U Srbiji se umesto „naziv internet domena“ češće koristi pojam „internet domen“.