You are here

DNS систем

DNS (Domain Name System) – децентрализован базни интернет сервис, организован хијерархијски, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно. DNS омогућава једноставније коришћење интернета, јер је интернет комуникација базирана на нумеричким IP адресама које су људима тешке за памћење, а DNS омогућава коришћење назива домена за идентификацију уређаја на интернету.

DNS сервер (DNS Server) – уређај који омогућава да се за тражену текстуалну веб-адресу (коју дефинише назив интернет домена) добије одговарајућа IP адреса неопходна за комуникацију и размену података на интернету.

DNSSEC (DNS Security Extensions) – систем сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета података у DNS систему.