You are here

4ПИ

Почев од 2010. године РНИДС повремено расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке пројектима популаризације Интернета (скраћено: 4ПИ).

За средства из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица или предузетници са седиштем на територији Републике Србије. Средства 4ПИ се додељују за суфинансирање пројеката у максималном износу од 50% предвиђеног Финансијског плана пројекта.

Циљеви 4ПИ су:

  • Повећање корисног интернет садржаја на српском језику и писму у националном интернет доменском простору (.RS и .СРБ називи домена)
  • Повећање броја регистрованих назива националних интернет домена

Предложени пројекти морају да буду у складу са 4ПИ циљевима и бесповратна средства морају да буду намењена за неку од следећих активности:

  • Креирање друштвено корисних садржаја на Интернету намењених грађанима Србије
  • Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду
  • Развој наменских интернет сервиса за привреду и грађане Србије
  • Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења
  • Унапређивање примене Интернета у истраживању и образовању, посебно у перманентном образовању
  • Анализе тржишта домена

Одлуку о додели средстава доноси Комисија РНИДС-а састављена од угледних домаћих интернет посленика.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: