You are here

Суоснивачи и овлашћени представници

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен електронским потписом.

Суоснивач може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу Конференције суоснивача. Лице које је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да представља највише два суоснивача.

На седници не могу пуноправно да учествују истовремено овлашћени представник и лице овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача.

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Списак суоснивача РНИДС-а дат је по датуму приступања РНИДС-у и абецедном реду регистрованог скраћеног назива суоснивача:

1. "АгитПРОП", Београд
www.agitprop.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

2. Београдска отворена школа, Београд
www.bos.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Владо Вранешевић
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Београд
www.beotel.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Мирослав Жеравчић
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Естех", Београд
www.esteh.net
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Горан Опачић
E-mail:

5. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
www.etf.bg.ac.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Младен Копривица
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Београд
www.inet.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Ниш
www.loopia.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дијана Станојевић
E-mail:

8. "Орион телеком тим", Београд
www.oriontelekom.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
E-mail:

9. "StanCo", Петровац
www.stanco.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail:

10. "Gama Electronics", Београд
www.bits.rs
Датум приступања: 16. 05. 2007.
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
E-mail:

11. "Magic", Нови Сад
www.magic.rs
Датум приступања: 18. 05. 2007.
Овлашћени представник: Борис Кецман
E-mail:

12. "Телеком Србија", Београд
www.telekom.rs
Датум приступања: 27. 09. 2007.
Овлашћени представник: Горан Настић
E-mail:

13. "Информатика", Београд
www.infosky.rs
Датум приступања: 25. 10. 2007.
Овлашћени представник: Небојша Марковић
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Београд
www.mainstream.rs
Датум приступања: 19. 02. 2008.
Овлашћени представник: Љубиша Радивојевић
E-mail:

15. "AVcom", Београд
www.avcom.rs
Датум приступања: 20. 02. 2008.
Овлашћени представник: Франце Пресетник
E-mail: 

16. "Madnet", Панчево
www.madnet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: 

17. "Нинет", Ниш
www.ninet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
E-mail: 

18. "Key IT", Београд
www.keyit.co.rs
Датум приступања: 02. 12. 2008.
Овлашћени представник: Радован Остојић
E-mail:

19. Привредна комора Србије, Београд
www.pks.rs
Датум приступања: 25. 12. 2008.
Овлашћени представник: Владимир Ђелић
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Београд
www.quad.rs
Датум приступања: 25.02.2009.
Овлашћени представник: Ниносава Миленковић Јошић
E-mail:

21. "Е-трговина", Нови Сад
www.etrgovina.rs
Датум приступања: 15. 06. 2009.
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
E-mail:

22. "Панет", Панчево
www.panet.rs
Датум приступања: 03. 03. 2010.
Овлашћени представник: Душан Панчевац
E-mail:

23. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
www.ius.bg.ac.rs
Датум приступања: 20. 05. 2010.
Овлашћени представник: Душан Поповић
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Београд
www.coming.rs
Датум приступања: 26. 08. 2010.
Овлашћени представник: Драго Самарџић
E-mail:

25. "Master Media Factory", Београд
www.mastermedia.co.rs
Датум приступања: 03. 09. 2010.
Овлашћени представник: Ивана Ђидић – Бешић
E-mail:

26. Друштво за информатику Србије, Београд
www.dis.org.rs
Датум приступања: 24. 09. 2010.
Овлашћени представник: Никола Марковић
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Београд
www.mineco.rs
Датум приступања: 19. 11. 2010.
Овлашћени представник: Милован Матијевић
E-mail:

28. "Политика", Београд
www.sk.rs
Датум приступања: 05. 01. 2011.
Овлашћени представник: Душан Дингарац
E-mail:

29. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
www.asee.rs
Датум приступања: 21. 01. 2011.
Овлашћени представник: Ирена Булат
E-mail:

30. "CRI Domains", Београд
www.cridomains.rs
Датум приступања: 28. 01. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

31. "Burek.com", Београд
www.burek.rs
Датум приступања: 23. 03. 2011.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail:

32. "MadWeb", Панчево
www.madweb.rs
Датум приступања: 24. 03. 2011.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Београд
Датум приступања: 30. 03. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

34. "Тачка зарез", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2011.
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
E-mail:

35. "Belit", Београд
www.belit.co.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Бојан Познановић
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Београд
www.telegroup.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Дејан Ротула
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Удружење "Озон", Београд
www.o3one.rs
Датум приступања: 28. 10. 2011.
Овлашћени представник: Небојша Бабић
E-mail:

38. Опште удружење предузетника, Лесковац
www.lepreduzetnik.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Оливера Јовић
E-mail: oljacat@gmail.com

39. "BiF press", Београд
www.bifonline.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Марија Дукић
E-mail: marija@bif.rs

40. "СББ д.о.о.", Београд
www.sbbsolutions.rs
Датум приступања: 29. 05. 2012.
Овлашћени представник: Оливера Трифунац
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Београд
www.passer.co.rs
Датум приступања: 03. 04. 2013.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Студио Трид", Београд
www.studiotrid.net
Датум приступања: 03. 07. 2013.
Овлашћени представник: Бојан Радуловић
E-mail:

43. "Интернет агенција", Београд
www.internetagencija.rs
Датум приступања: 09.07.2013.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

44. "Блинк", Београд
www.blink-blink.co.rs
Датум приступања: 09. 07. 2013.
Овлашћени представник: Драгана Пешић-Левић
E-mail:

45. "Алфа инжењеринг", Београд
www.alfaing.co.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Зоран Марковић
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Удружење "Интернет клуб", Љиг
www.internet.org.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Мирко Марковић
E-mail: ljig@sbb.rs

47. "YUnet International", Београд
www.yu.net
Датум приступања: 20. 09. 2013.
Овлашћени представник: Живан Ранковић
E-mail:

48. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
убсм.срб
Датум приступања: 11. 03. 2014.
Овлашћени представник: Адам Софронијевић
E-mail:

49. "Tag Media", Београд
www.livetv.rs
Датум приступања: 10. 10. 2014.
Овлашћени представник: Радомир Марковић
E-mail:

50. "Serbian Open eXchange", Београд
www.sox.rs
Датум приступања: 12. 12. 2014.
Овлашћени представник: Ненад Крајиновић
E-mail:

51. "БДД Инвест брокер", Београд
www.investbroker.co.rs
Датум приступања: 13. 02. 2015.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail:

52. "ASW инжењеринг", Београд
www.asw.eu
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Авлијаш
E-mail:

53. "Медиа бизнис консалтинг", Београд
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Зорица Жарковић
E-mail:

54. Удружење за подршку развоја деце и омладине "Ана", Београд
www.udruzenjeana.org.rs
Датум приступања: 27. 02. 2015.
Овлашћени представник: Давид Велагић
E-mail:

55. "Логополис", Београд
www.logopolis.rs
Датум приступања: 12. 03. 2015.
Овлашћени представник: Горан Велагић
E-mail:

56. "Dragan Jeremic Consulting", Београд
www.draganjeremic.co.rs
Датум приступања: 23. 03. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

57. "Монг", Београд
www.mong.co.rs
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић
E-mail:

58. "Турна пластик", Ваљево
www.turna.rs
Датум приступања: 01. 04. 2015.
Овлашћени представник: Милан Висински
E-mail:

59. "СБ-ЕНГ", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Светлана Благојевић
E-mail:

60. "Биосан", Љиг
www.biosan.rs
Датум приступања: 28. 04. 2015.
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
E-mail:

61. "Сампро", Београд
www.sampro.rs
Датум приступања: 09. 06. 2015.
Овлашћени представник: Динко Коњевода
E-mail:

62. "Теленор", Београд
www.telenor.rs
Датум приступања: 05. 08. 2015.
Овлашћени представник: Соња Лукић
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

63. "Živko Mijatović and Partners", Београд
www.zm-p.com
Датум приступања: 10. 09. 2015.
Овлашћени представник: Дана Боровац
E-mail: domains@zm-p.com

64. "Мраз", Београд
www.mraz.rs
Датум приступања: 06. 10. 2015.
Овлашћени представник: Стоја Илић
E-mail: stoja42@yahoo.com

65. "PC.NET", Пожаревац
Датум приступања: 15. 01. 2016.
Овлашћени представник: Драган Мишић
E-mail: misapc@yahoo.com

66. "FINKOM", Београд
Датум приступања: 21. 07. 2016.
Овлашћени представник: Марија Зубер
E-mail: zuberm@eunet.rs

67. "Gransy d.o.o.", Београд
Датум приступања: 09. 02. 2017.
Овлашћени представник: Душан Стојичевић
E-mail: dusan@dukes.in.rs

68. "Vipmobile d.o.o.", Београд
Датум приступања: 07. 08. 2017.
Овлашћени представник: Марко Јовић
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

69. "Агенција DIA Consulting", Београд
www.diamarketing.rs
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Душица Антић-Рашић
E-mail: office@diamarketing.rs

70. "Soman PR", Петровац на Млави
www.soman.co.rs
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail: dejan@soman.co.rs

71. "Удружење Е-сигурност", Београд
www.esigurnost.org
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Игор Франц
E-mail: ifranc@esigurnost.org

72. "Serbian Business Excellence d.o.o.", Београд
www.sbe.rs
Датум приступања: 17. 10. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Божанић
E-mail: nbozanic@yahoo.com

73. "Homepage d.o.o.", Нови Сад
www.homepage.rs
Датум приступања: 17. 10. 2017.
Овлашћени представник: Бранислав Черубџић
E-mail: branislav.cerubdzic@homepage.rs

74. "Центар за развој оптичке инфраструктуре", Банатско Ново Село
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Александар Дупор
E-mail: adupor89@gmail.com

75. "Пасаж адвертисинг", Београд
www.pasaz-advertising.com
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail: office@pasaz-advertising.com

76. "Удружење за борбу против дијабетеса града Београда - Плави круг", Београд
www.plavikrug.org
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Бојана Марковић
E-mail: bojana.markovic@plavikrug.org

77. "HostingBuy", Ниш
www.hostingbuy.net
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Младеновић
E-mail: nenadm@hostingbuy.net

78. "Радић Финанс д.о.о.", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Катарина Вељковић
E-mail: radic.finans@sbb.rs

79. "Студио Трио", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Владан Милосављевић
E-mail: vllade@gmail.com

80. "Adriahosting d.o.o.", Београд
www.adriahost.rs
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Писањук
E-mail: prodaja@adriahost.rs

81. "PC Press d.o.o.", Београд
www.pcpress.rs
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Весна Чакарнајев
E-mail: vesna@pcpress.rs

82. "Марко Буразор ПР Агенција за консалтинг услуге", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail: burazormarko@gmail.com

83. "Infolink d.o.o.", Београд
www.infolink.co.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Душан Крстајић
E-mail: dusan.krstajic@infolink.co.rs

84. "AV Multimedia d.o.o.", Београд
www.avmultimedia.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Мирослав Ћипранић
E-mail: mcipranic@avmultimedia.rs

85. "Navex d.o.o.", Београд
www.navex.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Игор Зеленка
E-mail: navexb@yahoo.com

86. "Maximo Portal d.o.o.", Земун
www.maximo.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Милан Марјановић
E-mail: milan@maximo.rs

87. "Backup", Београд
www.topjob.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марина Антић
E-mail: marina.antic@gmail.com

88. "Библиотека града Београда", Београд
www.bgb.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јасмина Нинков
E-mail: direktor@bgb.rs

89. "Via Rouge", Београд
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Ружица Богдановић
E-mail: ruzicaruz@gmail.com

90. "Entarh Soft", Београд
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Радован Цветковић
E-mail: radovan@infolink.co.rs

91. "Рекламна агенција Витки гурман", Београд
www.vitkigurman.com
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Маја Петровић
E-mail: maja@vitkigurman.com

92. "Castellum", Београд
www.castellum.online
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Александар Ждерић
E-mail: aleksandar.zderic@gmail.com

93. "Photo studio VR photo team", Београд
www.vrphototeam.com
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Вук Ненезић
E-mail: info@vrphototeam.com

94. "Digital box", Умка
www.digitalbox.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Николина Радовановић
E-mail: nikolina@digitalbox.rs

95. "СР Трител", Нови Бановци
www.tritel.co.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Никола Кениг
E-mail: rnids@tritel.rs

96. "ЕУ Пројекти ПЦМ", Панчево
www.eu-projekti.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Владимир Пандуров
E-mail: office@eu-projekti.rs