You are here

Суоснивачи и овлашћени представници

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен електронским потписом.

Суоснивач може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу Конференције суоснивача. Лице које је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да представља највише два суоснивача.

На седници не могу пуноправно да учествују истовремено овлашћени представник и лице овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача.

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Списак суоснивача РНИДС-а дат је према датуму стицања статуса суоснивача РНИДС и абецедном реду регистрованог скраћеног назива суоснивача:

1. "АгитПРОП", Београд
www.agitprop.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

2. Београдска отворена школа, Београд
www.bos.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Владо Вранешевић
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Београд
www.beotel.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Мирослав Жеравчић
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Естех", Београд
www.esteh.net
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Горан Опачић
E-mail:

5. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
www.etf.bg.ac.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Младен Копривица
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Београд
www.inet.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Ниш
www.loopia.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дијана Станојевић
E-mail:

8. "Орион телеком тим", Београд
www.oriontelekom.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
E-mail:

9. "StanCo", Петровац
www.stanco.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail:

10. "Gama Electronics", Београд
www.bits.rs
Датум: 16. 05. 2007.
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
E-mail:

11. "Magic", Нови Сад
www.magic.rs
Датум: 18. 05. 2007.
Овлашћени представник: Борис Кецман
E-mail:

12. "Телеком Србија", Београд
www.telekom.rs
Датум: 27. 09. 2007.
Овлашћени представник: Горан Настић
E-mail:

13. "Информатика", Београд
www.infosky.rs
Датум: 25. 10. 2007.
Овлашћени представник: Небојша Марковић
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Београд
www.mainstream.rs
Датум: 19. 02. 2008.
Овлашћени представник: Љубиша Радивојевић
E-mail:

15. "AVcom", Београд
www.avcom.rs
Датум: 20. 02. 2008.
Овлашћени представник: Франце Пресетник
E-mail: rnids@avcom.rs

16. "Madnet", Панчево
www.madnet.rs
Датум: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: 

17. "Нинет", Ниш
www.ninet.rs
Датум: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
E-mail: 

18. "Key IT", Београд
www.keyit.co.rs
Датум: 02. 12. 2008.
Овлашћени представник: Радован Остојић
E-mail:

19. Привредна комора Србије, Београд
www.pks.rs
Датум: 25. 12. 2008.
Овлашћени представник: Владимир Ђелић
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Београд
www.quad.rs
Датум: 25.02.2009.
Овлашћени представник: Ниносава Миленковић Јошић
E-mail:

21. "Е-трговина", Нови Сад
www.etrgovina.rs
Датум: 15. 06. 2009.
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
E-mail:

22. "Панет", Панчево
www.panet.rs
Датум: 03. 03. 2010.
Овлашћени представник: Душан Панчевац
E-mail:

23. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
www.ius.bg.ac.rs
Датум: 20. 05. 2010.
Овлашћени представник: Душан Поповић
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Београд
www.coming.rs
Датум: 26. 08. 2010.
Овлашћени представник: Драго Самарџић
E-mail:

25. "Master Media Factory", Београд
www.mastermedia.co.rs
Датум: 03. 09. 2010.
Овлашћени представник: Ивана Ђидић – Бешић
E-mail:

26. Друштво за информатику Србије, Београд
www.dis.org.rs
Датум: 24. 09. 2010.
Овлашћени представник: Никола Марковић
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Београд
www.mineco.rs
Датум: 19. 11. 2010.
Овлашћени представник: Милован Матијевић
E-mail:

28. "Политика", Београд
www.sk.rs
Датум: 05. 01. 2011.
Овлашћени представник: Душан Дингарац
E-mail:

29. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
www.asee.rs
Датум: 21. 01. 2011.
Овлашћени представник: Ирена Булат
E-mail:

30. "CRI Domains", Београд
www.cridomains.rs
Датум: 28. 01. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

31. "Burek.com", Београд
www.burek.rs
Датум: 23. 03. 2011.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail:

32. "MadWeb", Панчево
www.madweb.rs
Датум: 24. 03. 2011.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Београд
Датум: 30. 03. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

34. "Тачка зарез", Београд
Датум: 31. 03. 2011.
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
E-mail:

35. "Belit", Београд
www.belit.co.rs
Датум: 08. 09. 2011.
Овлашћени представник: Бојан Познановић
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Београд
www.telegroup.rs
Датум: 08. 09. 2011.
Овлашћени представник: Дејан Ротула
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Удружење "Озон", Београд
www.o3one.rs
Датум: 23. 11. 2011.
Овлашћени представник: Небојша Бабић
E-mail:

38. "BiF press", Београд
www.bifonline.rs
Датум: 21. 12. 2011.
Овлашћени представник: Марија Дукић
E-mail: marija@bif.rs

39. Опште удружење предузетника, Лесковац
www.lepreduzetnik.rs
Датум: 30. 12. 2011.
Овлашћени представник: Оливера Јовић
E-mail: oljacat@gmail.com

40. "СББ", Београд
www.sbbsolutions.rs
Датум: 18. 06. 2012.
Овлашћени представник: Оливера Трифунац
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Београд
www.passer.co.rs
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Студио Трид", Београд
www.studiotrid.net
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Бојан Радуловић
E-mail:

43. "Интернет агенција", Београд
www.internetagencija.rs
Датум: 15.07.2013.
Овлашћени представник: Миодраг Костић
E-mail: miokos@gmail.com

44. "Блинк", Београд
www.blink-blink.co.rs
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Драгана Пешић-Левић
E-mail:

45. "Алфа инжењеринг", Београд
www.alfaing.co.rs
Датум: 08. 08. 2013.
Овлашћени представник: Зоран Марковић
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Удружење "Интернет клуб", Љиг
www.internet.org.rs
Датум: 08. 08. 2013.
Овлашћени представник: Мирко Марковић
E-mail: ljig@sbb.rs

47. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
убсм.срб
Датум: 15. 04. 2014.
Овлашћени представник: Адам Софронијевић
E-mail:

48. "Tag Media", Београд
www.livetv.rs
Датум: 27. 10. 2014.
Овлашћени представник: Радомир Марковић
E-mail:

49. "Serbian Open eXchange", Београд
www.sox.rs
Датум: 31. 12. 2014.
Овлашћени представник: Ненад Крајиновић
E-mail:

50. "БДД Инвест брокер", Београд
www.investbroker.co.rs
Датум: 02. 03. 2015.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail:

51. "ASW инжењеринг", Београд
www.asw.eu
Датум: 02. 03. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Авлијаш
E-mail:

52. "Медиа бизнис консалтинг", Београд
Датум: 02. 03. 2015.
Овлашћени представник: Зорица Жарковић
E-mail:

53. Удружење за подршку развоја деце и омладине "Ана", Београд
www.udruzenjeana.org.rs
Датум: 17. 03. 2015.
Овлашћени представник: Давид Велагић
E-mail:

54. "Логополис", Београд
www.logopolis.rs
Датум: 18. 03. 2015.
Овлашћени представник: Горан Велагић
E-mail:

55. "Dragan Jeremic Consulting", Београд
www.draganjeremic.co.rs
Датум: 27. 03. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

56. "Монг", Београд
www.mong.co.rs
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић
E-mail:

57. "Турна пластик", Ваљево
www.turna.rs
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Милан Висински
E-mail:

58. "СБ-ЕНГ", Београд
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Светлана Благојевић
E-mail:

59. "Биосан", Љиг
www.biosan.rs
Датум: 29. 04. 2015.
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
E-mail:

60. "Сампро", Београд
www.sampro.rs
Датум: 22. 06. 2015.
Овлашћени представник: Динко Коњевода
E-mail:

61. "Теленор", Београд
www.telenor.rs
Датум: 12. 08. 2015.
Овлашћени представник: Соња Лукић
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

62. "Živko Mijatović and Partners", Београд
www.zm-p.com
Датум: 22. 09. 2015.
Овлашћени представник: Дана Боровац
E-mail: domains@zm-p.com

63. "Мраз", Београд
www.mraz.rs
Датум: 14. 10. 2015.
Овлашћени представник: Стоја Илић
E-mail: stoja42@yahoo.com

64. "PC.NET", Пожаревац
Датум: 21. 01. 2016.
Овлашћени представник: Драган Мишић
E-mail: misapc@yahoo.com

65. "FINKOM", Београд
Датум: 12. 08. 2016.
Овлашћени представник: Марија Зубер
E-mail: zuberm@eunet.rs

66. "Gransy", Београд
Датум: 23. 02. 2017.
Овлашћени представник: Душан Стојичевић
E-mail: dusan@dukes.in.rs

67. "Vip mobile", Београд
Датум: 28. 08. 2017.
Овлашћени представник: Марко Јовић
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

68. "DIA Consulting", Београд
www.diamarketing.rs
Датум: 18. 10. 2017.
Овлашћени представник: Душица Антић-Рашић
E-mail: office@diamarketing.rs

69. "Soman", Петровац на Млави
www.soman.co.rs
Датум: 18. 10. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail: dejan@soman.co.rs

70. Удружење "Е-сигурност", Београд
www.esigurnost.org
Датум: 18. 10. 2017.
Овлашћени представник: Игор Франц
E-mail: ifranc@esigurnost.org

71. "Homepage", Нови Сад
www.homepage.rs
Датум: 30. 10. 2017.
Овлашћени представник: Предраг Пуач
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

72. "Serbian Business Excellence", Београд
www.sbe.rs
Датум: 30. 10. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Божанић
E-mail: nbozanic@yahoo.com

73. "Adriahost", Београд
www.adriahost.rs
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Писањук
E-mail: prodaja@adriahost.rs

74. "Буразор", Београд
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail: burazormarko@gmail.com

75. "Центар за развој оптичке инфраструктуре", Банатско Ново Село
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Александар Дупор
E-mail: adupor89@gmail.com

76. "HostingBuy", Ниш
www.hostingbuy.net
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Младеновић
E-mail: nenadm@hostingbuy.net

77. "Пасаж advertising", Београд
www.pasaz-advertising.com
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail: office@pasaz-advertising.com

78. "PC Press", Београд
www.pcpress.rs
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Весна Чаркнајев
E-mail: vesna@pcpress.rs

79. "Радић финанс", Београд
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Катарина Вељковић
E-mail: radic.finans@sbb.rs

80. "Студио Трио", Београд
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Владан Милосављевић
E-mail: vllade@gmail.com

81. Удружење за борбу против дијабетеса града Београда "Плави круг", Београд
www.plavikrug.org
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail: marko.barnic@gmail.com

82. "AV Multimedia", Београд
www.avmultimedia.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Мирослав Ћипранић
E-mail: mcipranic@avmultimedia.rs

83. "Backup", Београд
www.topjob.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Марина Антић
E-mail: marina.antic@gmail.com

84. Библиотека града Београда, Београд
www.bgb.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Јасмина Нинков
E-mail: direktor@bgb.rs

85. "Castellum", Београд
www.castellum.online
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Предраг Пуач
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

86. "Digital box", Умка
www.digitalbox.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Николина Радовановић
E-mail: nikolina@digitalbox.rs

87. "Entarh Soft", Београд
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Радован Цветковић
E-mail: radovan@infolink.co.rs

88. "ЕУ пројекти ПЦМ", Панчево
www.eu-projekti.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

89. "Infolink", Београд
www.infolink.co.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Душан Крстајић
E-mail: dusan.krstajic@infolink.co.rs

90. "Maximo Portal", Земун
www.maximo.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Марјановић
E-mail: milan@maximo.rs

91. "Navex", Београд
www.navex.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Игор Зеленка
E-mail: navexb@yahoo.com

92. "СР Трител", Нови Бановци
www.tritel.co.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Никола Кениг
E-mail: rnids@tritel.rs

93. "Via Rouge", Београд
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ружица Богдановић
E-mail: ruzicaruz@gmail.com

94. "Витки гурман", Београд
www.vitkigurman.com
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Маја Петровић
E-mail: maja@vitkigurman.com

95. "VR photo team", Београд
www.vrphototeam.com
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

96. "Центроунија", Београд
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Зечевић
E-mail: dejan.zecevic2010@gmail.com

97. "Code Computer Engineering", Београд
www.codecomputer.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Снежана Божић
E-mail: snezana@bozic.in.rs

98. "ДВП", Београд
www.dvp.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Владимир Крстајић
E-mail: vladimir.krstajic@dvp.rs

99. "Fractal Dimension", Београд
www.fractal.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

100. "IQ-IT", Стара Пазова
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Мартин Ђовчош
E-mail: mdjovcos@gmail.com

101. "Купон", Београд
www.kupon.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

102. "Курсеви online", Београд
www.kursevionline.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Иван Билди
E-mail: ivan@marketingonline.rs

103. "NMA Soft", Београд
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Маринковић
E-mail: natasamarinkovic@hotmail.com

104. "Norma reclamare", Уб
www.normareclamare.com
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

105. "Plagosus", Крушевац
www.plagosus.net
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Бранко Ђурковић
E-mail: brankko@gmail.com

106 "ПП Милинко", Београд
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милинко Лукић
E-mail: milinko.lukic@gmail.com

107. "Talex App", Сопот
www.talexapp.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Горан Татић
E-mail: talexapp@gmail.com

108. "AT Consulting", Београд
www.atconsulting.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Тијана Секулић
E-mail: tijana@atconsulting.rs

109. "Exquisite Form", Ниш
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Никола Лазаревић
E-mail: colaja@gmail.com

110. "Fetch Project", Београд
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сунчица Петровић
E-mail: suncica@fetchproject.rs

111. "Fruit Connection", Београд
www.driedandfozenfruit.com
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вукашин Јовановић
E-mail: vj@fruitconnected.com

112. "Креативни центар", Београд
www.kreativnicentar.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Беговић
E-mail: dejan.begovic@kreativnicentar.rs

113. "СГИ", Крушевац
www.sgi.io
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сибин Грашић
E-mail: sibin.grasic@zool.rs

114. "SWG&M", Београд
www.swgm.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Срђан Симовић
E-mail: sima@swgm.rs

115. "Антић климатизација", Београд
www.aklimatizacija.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Бора Антић
E-mail: office@aklimatizacija.com

116. "Аrco 011", Београд
www.arco011.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Надица Родић
E-mail: rodicnaca@arco011.com

117. "Cyber Atis", Београд
www.katarinajonev.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Катарина Јонев
E-mail: jonev.katarina@gmail.com

118. "Discovery Resources", Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Срђан Влајковић
E-mail: s.vlajkovic@gmail.com

119. "ERKO-SAN", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Срђан Радић
E-mail: ssblogss@gmail.com

120. "Видеомедиа мрежа лед билборда", Крагујевац
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail: marko.barnic@gmail.com

121. "Gaia Consulting", Београд
www.gaia.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Иван Речевић
E-mail: ivan@gaia.rs

122. "Нина Ђоковић ПР", Прибој
www.ninadjokovic.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Нина Ђоковић
E-mail: djokovic.nina@yandex.ru

123. "Ivory", Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Јована Ковачевић
E-mail: jovana.kovacevic.bg@gmail.com

124. "Media Hub", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Небојша Стефановић
E-mail: nebojsa.stefanovic7@gmail.com

125. "Odegra", Нови Сад
www.odegra.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Ина Бореновић
E-mail: office@odegra.rs

126. "Orange Media", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Бобан Рајковић
E-mail: bobbyrajkovic@hotmail.com

127. "Plain&Hill", Београд
www.plainandhill.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Иван Ћосић
E-mail: bindulanija@gmail.com

128. "Рачуноводствени послови", Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марија Ђорђић
E-mail: marija@alibris.rs

129. "Simplicity", Ниш
www.simplicity.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Витомир Огњановић
E-mail: vitomir.ognjanovic@simplicity.rs

130. "Turnkey", Београд
www.turnkey.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail: ivan.minic@gmail.com

131. Удружење "Центар за медијску културу и образовање", Београд
www.czmko.org.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Весна Перић Момчиловић
E-mail: officeczmko@gmail.com

132. Удружење "Иницијатива за квалитетну дијализу", Београд
www.inkvd.org.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Душан Катиловић
E-mail: katilovic@yahoo.com

133. Удружење "Језикофил", Београд
www.jezikofil.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail: jradovic@pasaz-advertising.com

134. "Vuelabs", Нови Сад
www.vuelabs.io
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Ратко Шолаја
E-mail: office@vuelabs.io

135. "E-way", Београд
www.e-way.rs
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Маја Торбица
E-mail: maja@e-way.rs

136. "K Net", Београд
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Вања Јовановић
E-mail: vanja.jovanovic@knet.rs

137. "Pro PR", Београд
www.propr.rs
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail: burazormarko@gmail.com

138. "GB Solutions", Љубић
www.sveoishrani.rs
Датум: 13. 02. 2018.
Овлашћени представник: Војкан Васковић
E-mail: vaskovic@bvcom.net

139. Удружење "Међународна мрежа помоћи - I.A.N.", Београд
www.ian.org.rs
Датум: 13. 02. 2018.
Овлашћени представник: Гордана Станков Стојиловић
E-mail: gstankov@ian.org.rs

140. "Драган Варагић ПР", Нови Сад
www.draganvaragic.rs
Датум: 19. 03. 2018.
Овлашћени представник: Драган Варагић
E-mail: dragan@varagic.com

141. "Skysign", Београд
www.skysign.rs
Датум: 19. 03. 2018.
Овлашћени представник: Горан Репак
E-mail: goran.repak@skysign.rs