You are here

Суоснивачи и овлашћени представници

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен електронским потписом.

Суоснивач може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу Конференције суоснивача. Лице које је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да представља највише два суоснивача.

На седници не могу пуноправно да учествују истовремено овлашћени представник и лице овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача.

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Списак суоснивача РНИДС-а дат је по датуму приступања РНИДС-у и абецедном реду регистрованог скраћеног назива суоснивача:

1. "АгитПРОП", Београд
www.agitprop.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

2. Београдска отворена школа, Београд
www.bos.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Владо Вранешевић
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Београд
www.beotel.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Мирослав Жеравчић
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Естех", Београд
www.esteh.net
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Горан Опачић
E-mail:

5. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
www.etf.bg.ac.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Младен Копривица
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Београд
www.inet.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Ниш
www.loopia.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дијана Станојевић
E-mail:

8. "Орион телеком тим", Београд
www.oriontelekom.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
E-mail:

9. "StanCo", Петровац
www.stanco.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail:

10. "Gama Electronics", Београд
www.bits.rs
Датум приступања: 16. 05. 2007.
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
E-mail:

11. "Magic", Нови Сад
www.magic.rs
Датум приступања: 18. 05. 2007.
Овлашћени представник: Борис Кецман
E-mail:

12. "Телеком Србија", Београд
www.telekom.rs
Датум приступања: 27. 09. 2007.
Овлашћени представник: Горан Настић
E-mail:

13. "Информатика", Београд
www.infosky.rs
Датум приступања: 25. 10. 2007.
Овлашћени представник: Небојша Марковић
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Београд
www.mainstream.rs
Датум приступања: 19. 02. 2008.
Овлашћени представник: Љубиша Радивојевић
E-mail:

15. "AVcom", Београд
www.avcom.rs
Датум приступања: 20. 02. 2008.
Овлашћени представник: Франце Пресетник
E-mail: 

16. "Madnet", Панчево
www.madnet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: 

17. "Нинет", Ниш
www.ninet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
E-mail: 

18. "Key IT", Београд
www.keyit.co.rs
Датум приступања: 02. 12. 2008.
Овлашћени представник: Радован Остојић
E-mail:

19. Привредна комора Србије, Београд
www.pks.rs
Датум приступања: 25. 12. 2008.
Овлашћени представник: Владимир Ђелић
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Београд
www.quad.rs
Датум приступања: 25.02.2009.
Овлашћени представник: Ниносава Миленковић Јошић
E-mail:

21. "Е-трговина", Нови Сад
www.etrgovina.rs
Датум приступања: 15. 06. 2009.
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
E-mail:

22. "Панет", Панчево
www.panet.rs
Датум приступања: 03. 03. 2010.
Овлашћени представник: Душан Панчевац
E-mail:

23. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
www.ius.bg.ac.rs
Датум приступања: 20. 05. 2010.
Овлашћени представник: Душан Поповић
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Београд
www.coming.rs
Датум приступања: 26. 08. 2010.
Овлашћени представник: Драго Самарџић
E-mail:

25. "Master Media Factory", Београд
www.mastermedia.co.rs
Датум приступања: 03. 09. 2010.
Овлашћени представник: Ивана Ђидић – Бешић
E-mail:

26. Друштво за информатику Србије, Београд
www.dis.org.rs
Датум приступања: 24. 09. 2010.
Овлашћени представник: Никола Марковић
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Београд
www.mineco.rs
Датум приступања: 19. 11. 2010.
Овлашћени представник: Милован Матијевић
E-mail:

28. "Политика", Београд
www.sk.rs
Датум приступања: 05. 01. 2011.
Овлашћени представник: Душан Дингарац
E-mail:

29. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
www.asee.rs
Датум приступања: 21. 01. 2011.
Овлашћени представник: Ирена Булат
E-mail:

30. "CRI Domains", Београд
www.cridomains.rs
Датум приступања: 28. 01. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

31. "Burek.com", Београд
www.burek.rs
Датум приступања: 23. 03. 2011.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail:

32. "MadWeb", Панчево
www.madweb.rs
Датум приступања: 24. 03. 2011.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Београд
Датум приступања: 30. 03. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

34. "Тачка зарез", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2011.
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
E-mail:

35. "Belit", Београд
www.belit.co.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Бојан Познановић
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Београд
www.telegroup.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Дејан Ротула
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Удружење "Озон", Београд
www.o3one.rs
Датум приступања: 28. 10. 2011.
Овлашћени представник: Небојша Бабић
E-mail:

38. Опште удружење предузетника, Лесковац
www.lepreduzetnik.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Оливера Јовић
E-mail: oljacat@gmail.com

39. "BiF press", Београд
www.bifonline.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Марија Дукић
E-mail: marija@bif.rs

40. "СББ д.о.о.", Београд
www.sbbsolutions.rs
Датум приступања: 29. 05. 2012.
Овлашћени представник: Оливера Трифунац
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Београд
www.passer.co.rs
Датум приступања: 03. 04. 2013.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Студио Трид", Београд
www.studiotrid.net
Датум приступања: 03. 07. 2013.
Овлашћени представник: Бојан Радуловић
E-mail:

43. "Интернет агенција", Београд
www.internetagencija.rs
Датум приступања: 09.07.2013.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

44. "Блинк", Београд
www.blink-blink.co.rs
Датум приступања: 09. 07. 2013.
Овлашћени представник: Драгана Пешић-Левић
E-mail:

45. "Алфа инжењеринг", Београд
www.alfaing.co.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Зоран Марковић
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Удружење "Интернет клуб", Љиг
www.internet.org.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Мирко Марковић
E-mail: ljig@sbb.rs

47. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
убсм.срб
Датум приступања: 11. 03. 2014.
Овлашћени представник: Адам Софронијевић
E-mail:

48. "Tag Media", Београд
www.livetv.rs
Датум приступања: 10. 10. 2014.
Овлашћени представник: Радомир Марковић
E-mail:

49. "Serbian Open eXchange", Београд
www.sox.rs
Датум приступања: 12. 12. 2014.
Овлашћени представник: Ненад Крајиновић
E-mail:

50. "БДД Инвест брокер", Београд
www.investbroker.co.rs
Датум приступања: 13. 02. 2015.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail:

51. "ASW инжењеринг", Београд
www.asw.eu
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Авлијаш
E-mail:

52. "Медиа бизнис консалтинг", Београд
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Зорица Жарковић
E-mail:

53. Удружење за подршку развоја деце и омладине "Ана", Београд
www.udruzenjeana.org.rs
Датум приступања: 27. 02. 2015.
Овлашћени представник: Давид Велагић
E-mail:

54. "Логополис", Београд
www.logopolis.rs
Датум приступања: 12. 03. 2015.
Овлашћени представник: Горан Велагић
E-mail:

55. "Dragan Jeremic Consulting", Београд
www.draganjeremic.co.rs
Датум приступања: 23. 03. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

56. "Монг", Београд
www.mong.co.rs
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић
E-mail:

57. "Турна пластик", Ваљево
www.turna.rs
Датум приступања: 01. 04. 2015.
Овлашћени представник: Милан Висински
E-mail:

58. "СБ-ЕНГ", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Светлана Благојевић
E-mail:

59. "Биосан", Љиг
www.biosan.rs
Датум приступања: 28. 04. 2015.
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
E-mail:

60. "Сампро", Београд
www.sampro.rs
Датум приступања: 09. 06. 2015.
Овлашћени представник: Динко Коњевода
E-mail:

61. "Теленор", Београд
www.telenor.rs
Датум приступања: 05. 08. 2015.
Овлашћени представник: Соња Лукић
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

62. "Živko Mijatović and Partners", Београд
www.zm-p.com
Датум приступања: 10. 09. 2015.
Овлашћени представник: Дана Боровац
E-mail: domains@zm-p.com

63. "Мраз", Београд
www.mraz.rs
Датум приступања: 06. 10. 2015.
Овлашћени представник: Стоја Илић
E-mail: stoja42@yahoo.com

64. "PC.NET", Пожаревац
Датум приступања: 15. 01. 2016.
Овлашћени представник: Драган Мишић
E-mail: misapc@yahoo.com

65. "FINKOM", Београд
Датум приступања: 21. 07. 2016.
Овлашћени представник: Марија Зубер
E-mail: zuberm@eunet.rs

66. "Gransy d.o.o.", Београд
Датум приступања: 09. 02. 2017.
Овлашћени представник: Душан Стојичевић
E-mail: dusan@dukes.in.rs

67. "Vipmobile d.o.o.", Београд
Датум приступања: 07. 08. 2017.
Овлашћени представник: Марко Јовић
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

68. "Агенција DIA Consulting", Београд
www.diamarketing.rs
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Душица Антић-Рашић
E-mail: office@diamarketing.rs

69. "Soman PR", Петровац на Млави
www.soman.co.rs
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail: dejan@soman.co.rs

70. "Удружење Е-сигурност", Београд
www.esigurnost.org
Датум приступања: 29. 09. 2017.
Овлашћени представник: Игор Франц
E-mail: ifranc@esigurnost.org

71. "Serbian Business Excellence d.o.o.", Београд
www.sbe.rs
Датум приступања: 17. 10. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Божанић
E-mail: nbozanic@yahoo.com

72. "Homepage d.o.o.", Нови Сад
www.homepage.rs
Датум приступања: 17. 10. 2017.
Овлашћени представник: Предраг Пуач
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

73. "Центар за развој оптичке инфраструктуре", Банатско Ново Село
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Александар Дупор
E-mail: adupor89@gmail.com

74. "Пасаж адвертисинг", Београд
www.pasaz-advertising.com
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail: office@pasaz-advertising.com

75. "Удружење за борбу против дијабетеса града Београда - Плави круг", Београд
www.plavikrug.org
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail: marko.barnic@gmail.com

76. "HostingBuy", Ниш
www.hostingbuy.net
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Младеновић
E-mail: nenadm@hostingbuy.net

77. "Радић Финанс д.о.о.", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Катарина Вељковић
E-mail: radic.finans@sbb.rs

78. "Студио Трио", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Владан Милосављевић
E-mail: vllade@gmail.com

79. "Adriahosting d.o.o.", Београд
www.adriahost.rs
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Писањук
E-mail: prodaja@adriahost.rs

80. "PC Press d.o.o.", Београд
www.pcpress.rs
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Весна Чакарнајев
E-mail: vesna@pcpress.rs

81. "Марко Буразор ПР Агенција за консалтинг услуге", Београд
Датум приступања: 06. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail: burazormarko@gmail.com

82. "Infolink d.o.o.", Београд
www.infolink.co.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Душан Крстајић
E-mail: dusan.krstajic@infolink.co.rs

83. "AV Multimedia d.o.o.", Београд
www.avmultimedia.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Мирослав Ћипранић
E-mail: mcipranic@avmultimedia.rs

84. "Navex d.o.o.", Београд
www.navex.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Игор Зеленка
E-mail: navexb@yahoo.com

85. "Maximo Portal d.o.o.", Земун
www.maximo.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Милан Марјановић
E-mail: milan@maximo.rs

86. "Backup", Београд
www.topjob.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марина Антић
E-mail: marina.antic@gmail.com

87. "Библиотека града Београда", Београд
www.bgb.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јасмина Нинков
E-mail: direktor@bgb.rs

88. "Via Rouge", Београд
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Ружица Богдановић
E-mail: ruzicaruz@gmail.com

89. "Entarh Soft", Београд
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Радован Цветковић
E-mail: radovan@infolink.co.rs

90. "Рекламна агенција Витки гурман", Београд
www.vitkigurman.com
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Маја Петровић
E-mail: maja@vitkigurman.com

91. "Castellum", Београд
www.castellum.online
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Предраг Пуач
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

92. "Photo studio VR photo team", Београд
www.vrphototeam.com
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

93. "Digital box", Умка
www.digitalbox.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Николина Радовановић
E-mail: nikolina@digitalbox.rs

94. "СР Трител", Нови Бановци
www.tritel.co.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Никола Кениг
E-mail: rnids@tritel.rs

95. "ЕУ Пројекти ПЦМ", Панчево
www.eu-projekti.rs
Датум приступања: 24. 11. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

96. "IQ-IT", Стара Пазова
Датум приступања: 29. 11. 2017.
Овлашћени представник: Мартин Ђовчош
E-mail: mdjovcos@gmail.com

97. "Fractal Dimension", Београд
www.fractal.rs
Датум приступања: 01. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

98. "Курсеви онлине", Београд
www.kursevionline.rs
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Иван Билди
E-mail: ivan@marketingonline.rs

99. "ПП Милинко", Београд
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милинко Лукић
E-mail: milinko.lukic@gmail.com

100. "Купон д.о.о.", Београд
www.kupon.rs
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

101. "ДВП д.о.о.", Београд
www.dvp.rs
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Владимир Крстајић
E-mail: vladimir.krstajic@dvp.rs

102. "Центроунија д.о.о.", Београд
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Зечевић
E-mail: dejan.zecevic2010@gmail.com

103. "Code Computer Engineering", Београд
www.codecomputer.rs
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Снежана Божић
E-mail: snezana@bozic.in.rs

104. "Norma reclamare", Уб
www.normareclamare.com
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

105. "NMA Soft", Београд
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Маринковић
E-mail: natasamarinkovic@hotmail.com

106. "Plagosus", Крушевац
www.plagosus.net
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Бранко Ђурковић
E-mail: brankko@gmail.com

107. "Talex App", Сопот
www.talexapp.rs
Датум приступања: 08. 12. 2017.
Овлашћени представник: Горан Татић
E-mail: talexapp@gmail.com

108. "SWG&M", Београд
www.swgm.rs
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Срђан Симовић
E-mail: sima@swgm.rs

109. "Креативни центар", Београд
www.kreativnicentar.rs
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Беговић
E-mail: dejan.begovic@kreativnicentar.rs

110. "Fruit Connection", Београд
www.driedandfozenfruit.com
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вукашин Јовановић
E-mail: vj@fruitconnected.com

111. "Fetch Project", Београд
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сунчица Петровић
E-mail: suncica@fetchproject.rs

112. "Exquisite Form", Ниш
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Никола Лазаревић
E-mail: colaja@gmail.com

113. "AT Consulting", Београд
www.atconsulting.rs
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Тијана Секулић
E-mail: tijana@atconsulting.rs

114. "Агенција СГИ", Крушевац
www.sgi.io
Датум приступања: 14. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сибин Грашић
E-mail: sibin.grasic@zool.rs

115. "Turnkey d.o.o.", Београд
www.turnkey.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail: ivan.minic@gmail.com

116. "Антић климатизација д.о.о.", Београд
www.aklimatizacija.com
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Бора Антић
E-mail: office@aklimatizacija.com

117. "Удружење Језикофил", Београд
www.jezikofil.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail: jradovic@pasaz-advertising.com

118. "Fafadacai d.o.o.", Крагујевац
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail: marko.barnic@gmail.com

119. "Центар за медијску културу и образовање", Београд
www.czmko.org.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Весна Перић Момчиловић
E-mail: officeczmko@gmail.com

120. "Арцо 011", Београд
www.arco011.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Надица Родић
E-mail: rodicnaca@arco011.com

121. "Иницијатива за квалитетну дијализу", Београд
www.inkvd.org.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Душан Катиловић
E-mail: katilovic@yahoo.com

122. "Cyber Atis", Београд
www.katarinajonev.com
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Катарина Јонев
E-mail: jonev.katarina@gmail.com

123. "Јована Ковачевић PR Ivory", Београд
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Јована Ковачевић
E-mail: jovana.kovacevic.bg@gmail.com

124. "Ина Бореновић PR Odegra", Нови Сад
www.odegra.rs
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ина Бореновић
E-mail: office@odegra.rs

125. "Ратко Шолаја PR Vuelabs", Нови Сад
www.vuelabs.io
Датум приступања: 27. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ратко Шолаја
E-mail: office@vuelabs.io

126. "Discovery Resources d.o.o.", Београд
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Срђан Влајковић
E-mail: s.vlajkovic@gmail.com

127. "Simplicity d.o.o.", Ниш
www.simplicity.rs
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Витомир Огњановић
E-mail: vitomir.ognjanovic@simplicity.rs

128. "Gaia Consulting d.o.o.", Београд
www.gaia.rs
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Иван Речевић
E-mail: ivan@gaia.rs

129. "Иван Ћосић PR Plain&Hill", Београд
www.plainandhill.rs
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Иван Ћосић
E-mail: bindulanija@gmail.com

130. "Нина Ђоковић ПР Информационе технологије", Прибој
www.ninadjokovic.com
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Нина Ђоковић
E-mail: djokovic.nina@yandex.ru

131. "Срђан Радић PR ERKO-SAN", Ниш
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Срђан Радић
E-mail: ssblogss@gmail.com

132. "Бобан Рајковић PR Orange Media", Ниш
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Бобан Рајковић
E-mail: bobbyrajkovic@hotmail.com

133. "Марија Ђорђић ПР Рачуноводствени послови", Београд
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Марија Ђорђић
E-mail: marija@alibris.rs

134. "Небојша Стефановић PR Media Hub", Ниш
Датум приступања: 28. 12. 2017.
Овлашћени представник: Небојша Стефановић
E-mail: nebojsa.stefanovic7@gmail.com

135. "E-WAY d.o.o.", Београд
www.e-way.rs
Датум приступања: 22. 01. 2018.
Овлашћени представник: Маја Торбица
E-mail: maja@e-way.rs

136. "Агенција за комуникације ПРО ПР", Београд
www.propr.rs
Датум приступања: 22. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail: burazormarko@gmail.com

137. "Вања Јовановић PR K Net", Београд
Датум приступања: 22. 01. 2018.
Овлашћени представник: Вања Јовановић
E-mail: vanja.jovanovic@knet.rs

138. "Јелена Бачевић PR GB Solutions", Љубић
www.sveoishrani.rs
Датум приступања: 05. 02. 2018.
Овлашћени представник: Војкан Васковић
E-mail: vaskovic@bvcom.net

139. "Међународна мрежа помоћи I.A.N.", Београд
www.ian.org.rs
Датум приступања: 05. 02. 2018.
Овлашћени представник: Гордана Станков Стојиловић
E-mail: gstankov@ian.org.rs

140. "Бизнис Интернет Драган Варагић ПР", Нови Сад
www.draganvaragic.rs
Датум приступања: 05. 02. 2018.
Овлашћени представник: Драган Варагић
E-mail: dragan@varagic.com

141. "Skysign d.o.o. ", Београд
www.skysign.rs
Датум приступања: 13. 03. 2018.
Овлашћени представник: Горан Репак
E-mail: goran.repak@skysign.rs