You are here

Суоснивачи и овлашћени представници

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен електронским потписом.

Суоснивач може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу Конференције суоснивача. Лице које је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да представља највише два суоснивача.

На седници не могу пуноправно да учествују истовремено овлашћени представник и лице овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача.

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Списак суоснивача РНИДС-а дат је по датуму приступања РНИДС-у и абецедном реду регистрованог скраћеног назива суоснивача:

1. "АгитПРОП", Београд
www.agitprop.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

2. Београдска отворена школа, Београд
www.bos.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Тања Миловановић
E-mail:

3. "BeotelNet-ISP", Београд
www.beotel.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Владан Алексић
E-mail: vladan.aleksic@isp.beotel.net

4. "Естех", Београд
www.esteh.net
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Горан Опачић
E-mail:

5. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
www.etf.bg.ac.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
E-mail:

6. "I Net", Београд
www.inet.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Ниш
www.loopia.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дијана Станојевић
E-mail:

8. "Орион телеком тим", Београд
www.oriontelekom.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
E-mail:

9. "StanCo", Петровац
www.stanco.rs
Датум приступања: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail:

10. "Gama Electronics", Београд
www.bits.rs
Датум приступања: 16. 05. 2007.
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
E-mail:

11. "Magic", Нови Сад
www.magic.rs
Датум приступања: 18. 05. 2007.
Овлашћени представник: Борис Кецман
E-mail:

12. "Телеком Србија", Београд
www.telekom.rs
Датум приступања: 27. 09. 2007.
Овлашћени представник: Горан Настић
E-mail:

13. "Информатика", Београд
www.infosky.rs
Датум приступања: 25. 10. 2007.
Овлашћени представник: Милош Требјешанин
E-mail: milost@informatika.com

14. "Mainstream", Београд
www.mainstream.rs
Датум приступања: 19. 02. 2008.
Овлашћени представник: Љубиша Радивојевић
E-mail:

15. "AVcom", Београд
www.avcom.rs
Датум приступања: 20. 02. 2008.
Овлашћени представник: Франце Пресетник
E-mail: 

16. "Madnet", Панчево
www.madnet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: 

17. "Нинет", Ниш
www.ninet.rs
Датум приступања: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
E-mail: 

18. "Key IT", Београд
www.keyit.co.rs
Датум приступања: 02. 12. 2008.
Овлашћени представник: Радован Остојић
E-mail:

19. Привредна комора Србије, Београд
www.pks.rs
Датум приступања: 25. 12. 2008.
Овлашћени представник: Владимир Ђелић
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Београд
www.quad.rs
Датум приступања: 25.02.2009.
Овлашћени представник: Ниносава Миленковић Јошић
E-mail:

21. "Е-трговина", Нови Сад
www.etrgovina.rs
Датум приступања: 15. 06. 2009.
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
E-mail:

22. "Панет", Панчево
www.panet.rs
Датум приступања: 03. 03. 2010.
Овлашћени представник: Душан Панчевац
E-mail:

23. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
www.ius.bg.ac.rs
Датум приступања: 20. 05. 2010.
Овлашћени представник: Душан Поповић
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Београд
www.coming.rs
Датум приступања: 26. 08. 2010.
Овлашћени представник: Драго Самарџић
E-mail:

25. "Master Media Factory", Београд
www.mastermedia.co.rs
Датум приступања: 03. 09. 2010.
Овлашћени представник: Ивана Ђидић – Бешић
E-mail:

26. Друштво за информатику Србије, Београд
www.dis.org.rs
Датум приступања: 24. 09. 2010.
Овлашћени представник: Никола Марковић
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Београд
www.mineco.rs
Датум приступања: 19. 11. 2010.
Овлашћени представник: Милован Матијевић
E-mail:

28. "Политика", Београд
www.sk.rs
Датум приступања: 05. 01. 2011.
Овлашћени представник: Душан Дингарац
E-mail:

29. "ASEE менаџмент консалтинг", Нови Сад
www.asee.rs
Датум приступања: 21. 01. 2011.
Овлашћени представник: Ирена Булат
E-mail:

30. "CRI Domains", Београд
www.cridomains.rs
Датум приступања: 28. 01. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

31. "Burek.com", Београд
www.burek.rs
Датум приступања: 23. 03. 2011.
Овлашћени представник: Иван Минић
E-mail:

32. "MadWeb", Панчево
www.madweb.rs
Датум приступања: 24. 03. 2011.
Овлашћени представник: Ненад Орлић
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Београд
Датум приступања: 30. 03. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

34. "Тачка зарез", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2011.
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
E-mail:

35. "Belit", Београд
www.belit.co.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Предраг Рајачић
E-mail:

36. "TeleGroup", Београд
www.telegroup.rs
Датум приступања: 01. 09. 2011.
Овлашћени представник: Саша Поповић
E-mail:

37. Удружење "Озон", Београд
www.o3one.rs
Датум приступања: 28. 10. 2011.
Овлашћени представник: Небојша Бабић
E-mail:

38. Опште удружење предузетника, Лесковац
www.lepreduzetnik.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Оливера Јовић
E-mail:

39. "BiF press", Београд
www.bifonline.rs
Датум приступања: 13. 12. 2011.
Овлашћени представник: Марија Дукић
E-mail: marija@bif.rs

40. "Serbia Broadband – Српске кабловске мреже", Београд
www.sbb.rs
Датум приступања: 29. 05. 2012.
Овлашћени представник: Анђелка Милеуснић
E-mail:

41. "Passer", Београд
www.passer.co.rs
Датум приступања: 03. 04. 2013.
Овлашћени представник: Станиша Јосић
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Студио Трид", Београд
www.studiotrid.net
Датум приступања: 03. 07. 2013.
Овлашћени представник: Бојан Радуловић
E-mail:

43. "Интернет агенција", Београд
www.internetagencija.rs
Датум приступања: 09.07.2013.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

44. "Блинк", Београд
www.blink-blink.co.rs
Датум приступања: 09. 07. 2013.
Овлашћени представник: Драгана Пешић-Левић
E-mail:

45. "Алфа инжењеринг", Београд
www.alfaing.co.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Зоран Марковић
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Удружење "Интернет клуб", Љиг
www.internet.org.rs
Датум приступања: 05. 08. 2013.
Овлашћени представник: Мирко Марковић
E-mail: ljig@sbb.rs

47. "YUnet International", Београд
www.yu.net
Датум приступања: 20. 09. 2013.
Овлашћени представник: Живан Ранковић
E-mail:

48. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
убсм.срб
Датум приступања: 11. 03. 2014.
Овлашћени представник: Адам Софронијевић
E-mail:

49. "Tag Media", Београд
www.livetv.rs
Датум приступања: 10. 10. 2014.
Овлашћени представник: Радомир Марковић
E-mail:

50. "Serbian Open eXchange", Београд
www.sox.rs
Датум приступања: 12. 12. 2014.
Овлашћени представник: Ненад Крајиновић
E-mail:

51. "БДД Инвест брокер", Београд
www.investbroker.co.rs
Датум приступања: 13. 02. 2015.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail:

52. "ASW инжењеринг", Београд
www.asw.eu
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Авлијаш
E-mail:

53. "Медиа бизнис консалтинг", Београд
Датум приступања: 26. 02. 2015.
Овлашћени представник: Зорица Жарковић
E-mail:

54. Удружење за подршку развоја деце и омладине "Ана", Београд
www.udruzenjeana.org.rs
Датум приступања: 27. 02. 2015.
Овлашћени представник: Давид Велагић
E-mail:

55. "Логополис", Београд
www.logopolis.rs
Датум приступања: 12. 03. 2015.
Овлашћени представник: Горан Велагић
E-mail:

56. "Dragan Jeremic Consulting", Београд
www.draganjeremic.co.rs
Датум приступања: 23. 03. 2015.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail: nenad@fractal.rs

57. "Монг", Београд
www.mong.co.rs
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић
E-mail:

58. "Турна пластик", Ваљево
www.turna.rs
Датум приступања: 01. 04. 2015.
Овлашћени представник: Милан Висински
E-mail:

59. "СБ-ЕНГ", Београд
Датум приступања: 31. 03. 2015.
Овлашћени представник: Светлана Благојевић
E-mail:

60. "Биосан", Љиг
www.biosan.rs
Датум приступања: 28. 04. 2015.
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
E-mail:

61. "Cofis", Београд
www.cofis.rs
Датум приступања: 27. 04. 2015.
Овлашћени представник: Радош Рубаковић
E-mail:

62. "Сампро", Београд
www.sampro.rs
Датум приступања: 09. 06. 2015.
Овлашћени представник: Динко Коњевода
E-mail:

63. "Теленор", Београд
www.telenor.rs
Датум приступања: 05. 08. 2015.
Овлашћени представник: Соња Лукић
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

64. "Živko Mijatović and Partners", Београд
www.zm-p.com
Датум приступања: 10. 09. 2015.
Овлашћени представник: Дана Боровац
E-mail: domains@zm-p.com

65. "Мраз", Београд
www.mraz.rs
Датум приступања: 06. 10. 2015.
Овлашћени представник: Стоја Илић
E-mail: stoja42@yahoo.com

66. "PC.NET", Пожаревац
Датум приступања: 15. 01. 2016.
Овлашћени представник: Драган Мишић
E-mail: misapc@yahoo.com

67. "FINKOM", Београд
Датум приступања: 21. 07. 2016.
Овлашћени представник: Марија Зубер
E-mail: zuberm@eunet.rs

68. "Gransy d.o.o.", Београд
Датум приступања: 09. 02. 2017.
Овлашћени представник: Душан Стојичевић
E-mail: dusan@dukes.in.rs