You are here

Suosnivači i ovlašćeni predstavnici

Svaki suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača RNIDS-a. Dokument o određivanju ovlašćenog predstavnika potpisuje ovlašćeno lice za zastupanje suosnivača i dostavlja se RNIDS-u u štampanom obliku ili u elektronskom obliku overen elektronskim potpisom.

Suosnivač može da odredi ovlašćenog predstavnika i samo za jednu sednicu Konferencije suosnivača. Lice koje je ovlašćeno za zastupanje suosnivača na sednici Konferencije suosnivača može da predstavlja najviše dva suosnivača.

Na sednici ne mogu punopravno da učestvuju istovremeno ovlašćeni predstavnik i lice ovlašćeno za učešće u radu na jednoj sednici od strane istog suosnivača.

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Spisak suosnivača RNIDS-a dat je po datumu pristupanja RNIDS-u i abecednom redu registrovanog skraćenog naziva suosnivača:

1. "AgitPROP", Beograd
www.agitprop.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

2. Beogradska otvorena škola, Beograd
www.bos.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vlado Vranešević
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Beograd
www.beotel.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Žeravčić
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Esteh", Beograd
www.esteh.net
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Opačić
E-mail:

5. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.etf.bg.ac.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Mladen Koprivica
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Beograd
www.inet.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Niš
www.loopia.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dijana Stanojević
E-mail:

8. "Orion telekom tim", Beograd
www.oriontelekom.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stevanović
E-mail:

9. "StanCo", Petrovac
www.stanco.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail:

10. "Gama Electronics", Beograd
www.bits.rs
Datum pristupanja: 16. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Buhavac
E-mail:

11. "Magic", Novi Sad
www.magic.rs
Datum pristupanja: 18. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Boris Kecman
E-mail:

12. "Telekom Srbija", Beograd
www.telekom.rs
Datum pristupanja: 27. 09. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Nastić
E-mail:

13. "Informatika", Beograd
www.infosky.rs
Datum pristupanja: 25. 10. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Marković
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Beograd
www.mainstream.rs
Datum pristupanja: 19. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Ljubiša Radivojević
E-mail:

15. "AVcom", Beograd
www.avcom.rs
Datum pristupanja: 20. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: France Presetnik
E-mail: 

16. "Madnet", Pančevo
www.madnet.rs
Datum pristupanja: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Orlić
E-mail: 

17. "Ninet", Niš
www.ninet.rs
Datum pristupanja: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Strahinja Stanković
E-mail: 

18. "Key IT", Beograd
www.keyit.co.rs
Datum pristupanja: 02. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Radovan Ostojić
E-mail:

19. Privredna komora Srbije, Beograd
www.pks.rs
Datum pristupanja: 25. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Đelić
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Beograd
www.quad.rs
Datum pristupanja: 25.02.2009.
Ovlašćeni predstavnik: Ninosava Milenković Jošić
E-mail:

21. "E-trgovina", Novi Sad
www.etrgovina.rs
Datum pristupanja: 15. 06. 2009.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Đurić
E-mail:

22. "Panet", Pančevo
www.panet.rs
Datum pristupanja: 03. 03. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Pančevac
E-mail:

23. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.ius.bg.ac.rs
Datum pristupanja: 20. 05. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Popović
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Beograd
www.coming.rs
Datum pristupanja: 26. 08. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Drago Samardžić
E-mail:

25. "Master Media Factory", Beograd
www.mastermedia.co.rs
Datum pristupanja: 03. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Đidić – Bešić
E-mail:

26. Društvo za informatiku Srbije, Beograd
www.dis.org.rs
Datum pristupanja: 24. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Marković
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Beograd
www.mineco.rs
Datum pristupanja: 19. 11. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Milovan Matijević
E-mail:

28. "Politika", Beograd
www.sk.rs
Datum pristupanja: 05. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Dingarac
E-mail:

29. "ASEE menadžment konsalting", Novi Sad
www.asee.rs
Datum pristupanja: 21. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Irena Bulat
E-mail:

30. "CRI Domains", Beograd
www.cridomains.rs
Datum pristupanja: 28. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

31. "Burek.com", Beograd
www.burek.rs
Datum pristupanja: 23. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Minić
E-mail:

32. "MadWeb", Pančevo
www.madweb.rs
Datum pristupanja: 24. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Orlić
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Beograd
Datum pristupanja: 30. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

34. "Tačka zarez", Beograd
Datum pristupanja: 31. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Vladisavljević
E-mail:

35. "Belit", Beograd
www.belit.co.rs
Datum pristupanja: 01. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Poznanović
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Beograd
www.telegroup.rs
Datum pristupanja: 01. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Rotula
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Udruženje "Ozon", Beograd
www.o3one.rs
Datum pristupanja: 28. 10. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Babić
E-mail:

38. Opšte udruženje preduzetnika, Leskovac
www.lepreduzetnik.rs
Datum pristupanja: 13. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Jović
E-mail: oljacat@gmail.com

39. "BiF press", Beograd
www.bifonline.rs
Datum pristupanja: 13. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Dukić
E-mail: marija@bif.rs

40. "SBB d.o.o.", Beograd
www.sbbsolutions.rs
Datum pristupanja: 29. 05. 2012.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Trifunac
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Beograd
www.passer.co.rs
Datum pristupanja: 03. 04. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Studio Trid", Beograd
www.studiotrid.net
Datum pristupanja: 03. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Radulović
E-mail:

43. "Internet agencija", Beograd
www.internetagencija.rs
Datum pristupanja: 09.07.2013.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

44. "Blink", Beograd
www.blink-blink.co.rs
Datum pristupanja: 09. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dragana Pešić-Lević
E-mail:

45. "Alfa inženjering", Beograd
www.alfaing.co.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Marković
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Udruženje "Internet klub", Ljig
www.internet.org.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Marković
E-mail: ljig@sbb.rs

47. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
убсм.срб
Datum pristupanja: 11. 03. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Adam Sofronijević
E-mail:

48. "Tag Media", Beograd
www.livetv.rs
Datum pristupanja: 10. 10. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Radomir Marković
E-mail:

49. "Serbian Open eXchange", Beograd
www.sox.rs
Datum pristupanja: 12. 12. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Krajinović
E-mail:

50. "BDD Invest broker", Beograd
www.investbroker.co.rs
Datum pristupanja: 13. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

51. "ASW inženjering", Beograd
www.asw.eu
Datum pristupanja: 26. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Avlijaš
E-mail:

52. "Media biznis konsalting", Beograd
Datum pristupanja: 26. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Zorica Žarković
E-mail:

53. Udruženje za podršku razvoja dece i omladine "Ana", Beograd
www.udruzenjeana.org.rs
Datum pristupanja: 27. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: David Velagić
E-mail:

54. "Logopolis", Beograd
www.logopolis.rs
Datum pristupanja: 12. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Velagić
E-mail:

55. "Dragan Jeremic Consulting", Beograd
www.draganjeremic.co.rs
Datum pristupanja: 23. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: nenad@fractal.rs

56. "Mong", Beograd
www.mong.co.rs
Datum pristupanja: 31. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Žaklina Kočović
E-mail:

57. "Turna plastik", Valjevo
www.turna.rs
Datum pristupanja: 01. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Visinski
E-mail:

58. "SB-ENG", Beograd
Datum pristupanja: 31. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Svetlana Blagojević
E-mail:

59. "Biosan", Ljig
www.biosan.rs
Datum pristupanja: 28. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan R. Sajić
E-mail:

60. "Sampro", Beograd
www.sampro.rs
Datum pristupanja: 09. 06. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dinko Konjevoda
E-mail:

61. "Telenor", Beograd
www.telenor.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Sonja Lukić
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

62. "Živko Mijatović and Partners", Beograd
www.zm-p.com
Datum pristupanja: 10. 09. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dana Borovac
E-mail: domains@zm-p.com

63. "Mraz", Beograd
www.mraz.rs
Datum pristupanja: 06. 10. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Stoja Ilić
E-mail: stoja42@yahoo.com

64. "PC.NET", Požarevac
Datum pristupanja: 15. 01. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Mišić
E-mail: misapc@yahoo.com

65. "FINKOM", Beograd
Datum pristupanja: 21. 07. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Zuber
E-mail: zuberm@eunet.rs

66. "Gransy d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 09. 02. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Stojičević
E-mail: dusan@dukes.in.rs

67. "Vipmobile d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 07. 08. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Jović
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

68. "Agencija DIA Consulting", Beograd
www.diamarketing.rs
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušica Antić-Rašić
E-mail: office@diamarketing.rs

69. "Soman PR", Petrovac na Mlavi
www.soman.co.rs
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail: dejan@soman.co.rs

70. "Udruženje E-sigurnost", Beograd
www.esigurnost.org
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Franc
E-mail: ifranc@esigurnost.org

71. "Serbian Business Excellence d.o.o.", Beograd
www.sbe.rs
Datum pristupanja: 17. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Božanić
E-mail: nbozanic@yahoo.com

72. "Homepage d.o.o.", Novi Sad
www.homepage.rs
Datum pristupanja: 17. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Branislav Čerubdžić
E-mail: branislav.cerubdzic@homepage.rs

73. "Centar za razvoj optičke infrastrukture", Banatsko Novo Selo
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Dupor
E-mail: adupor89@gmail.com

74. "Pasaž advertising", Beograd
www.pasaz-advertising.com
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jelena Radović
E-mail: office@pasaz-advertising.com

75. "Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda - Plavi krug", Beograd
www.plavikrug.org
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Bojana Marković
E-mail: bojana.markovic@plavikrug.org

76. "HostingBuy", Niš
www.hostingbuy.net
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Mladenović
E-mail: nenadm@hostingbuy.net

77. "Radić Finans d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Veljković
E-mail: radic.finans@sbb.rs

78. "Studio Trio", Beograd
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladan Milosavljević
E-mail: vllade@gmail.com

79. "Adriahosting d.o.o.", Beograd
www.adriahost.rs
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Pisanjuk
E-mail: prodaja@adriahost.rs

80. "PC Press d.o.o.", Beograd
www.pcpress.rs
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Čakarnajev
E-mail: vesna@pcpress.rs

81. "Marko Burazor PR Agencija za konsalting usluge", Beograd
Datum pristupanja: 06. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Burazor
E-mail: burazormarko@gmail.com

82. "Infolink d.o.o.", Beograd
www.infolink.co.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Krstajić
E-mail: dusan.krstajic@infolink.co.rs

83. "AV Multimedia d.o.o.", Beograd
www.avmultimedia.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Ćipranić
E-mail: mcipranic@avmultimedia.rs

84. "Navex d.o.o.", Beograd
www.navex.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Zelenka
E-mail: navexb@yahoo.com

85. "Maximo Portal d.o.o.", Zemun
www.maximo.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Marjanović
E-mail: milan@maximo.rs

86. "Backup", Beograd
www.topjob.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marina Antić
E-mail: marina.antic@gmail.com

87. "Biblioteka grada Beograda", Beograd
www.bgb.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jasmina Ninkov
E-mail: direktor@bgb.rs

88. "Via Rouge", Beograd
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ružica Bogdanović
E-mail: ruzicaruz@gmail.com

89. "Entarh Soft", Beograd
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Radovan Cvetković
E-mail: radovan@infolink.co.rs

90. "Reklamna agencija Vitki gurman", Beograd
www.vitkigurman.com
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Petrović
E-mail: maja@vitkigurman.com

91. "Castellum", Beograd
www.castellum.online
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Žderić
E-mail: aleksandar.zderic@gmail.com

92. "Photo studio VR photo team", Beograd
www.vrphototeam.com
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vuk Nenezić
E-mail: info@vrphototeam.com

93. "Digital box", Umka
www.digitalbox.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail: nikolina@digitalbox.rs

94. "SR Tritel", Novi Banovci
www.tritel.co.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Kenig
E-mail: rnids@tritel.rs

95. "EU Projekti PCM", Pančevo
www.eu-projekti.rs
Datum pristupanja: 24. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Pandurov
E-mail: office@eu-projekti.rs

96. "IQ-IT", Stara Pazova
Datum pristupanja: 29. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Martin Đovčoš
E-mail: mdjovcos@gmail.com

97. "Fractal Dimension", Beograd
www.fractal.rs
Datum pristupanja: 01. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: nenad@fractal.rs

98. "Kursevi online", Beograd
www.kursevionline.rs
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Bildi
E-mail: ivan@marketingonline.rs

99. "PP Milinko", Beograd
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milinko Lukić
E-mail: milinko.lukic@gmail.com

100. "Kupon d.o.o.", Beograd
www.kupon.rs
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

101. "DVP d.o.o.", Beograd
www.dvp.rs
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Krstajić
E-mail: vladimir.krstajic@dvp.rs

102. "Centrounija d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Zečević
E-mail: dejan.zecevic2010@gmail.com

103. "Code Computer Engineering", Beograd
www.codecomputer.rs
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Snežana Božić
E-mail: snezana@bozic.in.rs

104. "Norma reclamare", Ub
www.normareclamare.com
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

105. "NMA Soft", Beograd
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Marinković
E-mail: natasamarinkovic@hotmail.com

106. "Plagosus", Kruševac
www.plagosus.net
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Branko Đurković
E-mail: brankko@gmail.com

107. "Talex App", Sopot
www.talexapp.rs
Datum pristupanja: 08. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Tatić
E-mail: talexapp@gmail.com

108. "SWG&M", Beograd
www.swgm.rs
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Simović
E-mail: sima@swgm.rs

109. "Kreativni centar", Beograd
www.kreativnicentar.rs
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Begović
E-mail: dejan.begovic@kreativnicentar.rs

110. "Fruit Connection", Beograd
www.driedandfozenfruit.com
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vukašin Jovanović
E-mail: vj@fruitconnected.com

111. "Fetch Project", Beograd
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sunčica Petrović
E-mail: suncica@fetchproject.rs

112. "Exquisite Form", Niš
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Lazarević
E-mail: colaja@gmail.com

113. "AT Consulting", Beograd
www.atconsulting.rs
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Tijana Sekulić
E-mail: tijana@atconsulting.rs

114. "Agencija SGI", Kruševac
www.sgi.io
Datum pristupanja: 14. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sibin Grašić
E-mail: sibin.grasic@zool.rs

115. "Turnkey d.o.o.", Beograd
www.turnkey.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Minić
E-mail: ivan.minic@gmail.com

116. "Antić klimatizacija d.o.o.", Beograd
www.aklimatizacija.com
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Bora Antić
E-mail: office@aklimatizacija.com

117. "Udruženje Jezikofil", Beograd
www.jezikofil.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Svetlana Slijepčević
E-mail: s.slijepcevic@gmail.com

118. "Fafadacai d.o.o.", Kragujevac
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Draško Savić
E-mail: savicdrasko_bk@yahoo.com

119. "Centar za medijsku kulturu i obrazovanje", Beograd
www.czmko.org.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Perić Momčilović
E-mail: officeczmko@gmail.com

120. "Arco 011", Beograd
www.arco011.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nadica Rodić
E-mail: rodicnaca@arco011.com

121. "Inicijativa za kvalitetnu dijalizu", Beograd
www.inkvd.org.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Katilović
E-mail: katilovic@yahoo.com

122. "Cyber Atis", Beograd
www.katarinajonev.com
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Jonev
E-mail: jonev.katarina@gmail.com

123. "Jovana Kovačević PR Ivory", Beograd
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jovana Kovačević
E-mail: jovana.kovacevic.bg@gmail.com

124. "Ina Borenović PR Odegra", Novi Sad
www.odegra.rs
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ina Borenović
E-mail: office@odegra.rs

125. "Ratko Šolaja PR Vuelabs", Novi Sad
www.vuelabs.io
Datum pristupanja: 27. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ratko Šolaja
E-mail: office@vuelabs.io

126. "Discovery Resources d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Vlajković
E-mail: s.vlajkovic@gmail.com

127. "Simplicity d.o.o.", Niš
www.simplicity.rs
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vitomir Ognjanović
E-mail: vitomir.ognjanovic@simplicity.rs

128. "Gaia Consulting d.o.o.", Beograd
www.gaia.rs
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Rečević
E-mail: ivan@gaia.rs

129. "Ivan Ćosić PR Plain&Hill", Beograd
www.plainandhill.rs
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Ćosić
E-mail: bindulanija@gmail.com

130. "Nina Đoković PR Informacione tehnologije", Priboj
www.ninadjokovic.com
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nina Đoković
E-mail: djokovic.nina@yandex.ru

131. "Srđan Radić PR ERKO-SAN", Niš
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Radić
E-mail: ssblogss@gmail.com

132. "Boban Rajković PR Orange Media", Niš
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Boban Rajković
E-mail: bobbyrajkovic@hotmail.com

133. "Marija Đorđić PR Računovodstveni poslovi", Beograd
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Đorđić
E-mail: marija@alibris.rs

134. "Nebojša Stefanović PR Media Hub", Niš
Datum pristupanja: 28. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Stefanović
E-mail: nebojsa.stefanovic7@gmail.com