You are here

Suosnivači i ovlašćeni predstavnici

Svaki suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača RNIDS-a. Dokument o određivanju ovlašćenog predstavnika potpisuje ovlašćeno lice za zastupanje suosnivača i dostavlja se RNIDS-u u štampanom obliku ili u elektronskom obliku overen elektronskim potpisom.

Suosnivač može da odredi ovlašćenog predstavnika i samo za jednu sednicu Konferencije suosnivača. Lice koje je ovlašćeno za zastupanje suosnivača na sednici Konferencije suosnivača može da predstavlja najviše dva suosnivača.

Na sednici ne mogu punopravno da učestvuju istovremeno ovlašćeni predstavnik i lice ovlašćeno za učešće u radu na jednoj sednici od strane istog suosnivača.

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Spisak suosnivača RNIDS-a dat je po datumu pristupanja RNIDS-u i abecednom redu registrovanog skraćenog naziva suosnivača:

1. "AgitPROP", Beograd
www.agitprop.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

2. Beogradska otvorena škola, Beograd
www.bos.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vlado Vranešević
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Beograd
www.beotel.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Žeravčić
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Esteh", Beograd
www.esteh.net
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Opačić
E-mail:

5. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.etf.bg.ac.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Mladen Koprivica
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Beograd
www.inet.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Niš
www.loopia.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dijana Stanojević
E-mail:

8. "Orion telekom tim", Beograd
www.oriontelekom.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stevanović
E-mail:

9. "StanCo", Petrovac
www.stanco.rs
Datum pristupanja: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail:

10. "Gama Electronics", Beograd
www.bits.rs
Datum pristupanja: 16. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Buhavac
E-mail:

11. "Magic", Novi Sad
www.magic.rs
Datum pristupanja: 18. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Boris Kecman
E-mail:

12. "Telekom Srbija", Beograd
www.telekom.rs
Datum pristupanja: 27. 09. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Nastić
E-mail:

13. "Informatika", Beograd
www.infosky.rs
Datum pristupanja: 25. 10. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Marković
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Beograd
www.mainstream.rs
Datum pristupanja: 19. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Ljubiša Radivojević
E-mail:

15. "AVcom", Beograd
www.avcom.rs
Datum pristupanja: 20. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: France Presetnik
E-mail: 

16. "Madnet", Pančevo
www.madnet.rs
Datum pristupanja: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Orlić
E-mail: 

17. "Ninet", Niš
www.ninet.rs
Datum pristupanja: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Strahinja Stanković
E-mail: 

18. "Key IT", Beograd
www.keyit.co.rs
Datum pristupanja: 02. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Radovan Ostojić
E-mail:

19. Privredna komora Srbije, Beograd
www.pks.rs
Datum pristupanja: 25. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Đelić
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Beograd
www.quad.rs
Datum pristupanja: 25.02.2009.
Ovlašćeni predstavnik: Ninosava Milenković Jošić
E-mail:

21. "E-trgovina", Novi Sad
www.etrgovina.rs
Datum pristupanja: 15. 06. 2009.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Đurić
E-mail:

22. "Panet", Pančevo
www.panet.rs
Datum pristupanja: 03. 03. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Pančevac
E-mail:

23. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.ius.bg.ac.rs
Datum pristupanja: 20. 05. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Popović
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Beograd
www.coming.rs
Datum pristupanja: 26. 08. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Drago Samardžić
E-mail:

25. "Master Media Factory", Beograd
www.mastermedia.co.rs
Datum pristupanja: 03. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Đidić – Bešić
E-mail:

26. Društvo za informatiku Srbije, Beograd
www.dis.org.rs
Datum pristupanja: 24. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Marković
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Beograd
www.mineco.rs
Datum pristupanja: 19. 11. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Milovan Matijević
E-mail:

28. "Politika", Beograd
www.sk.rs
Datum pristupanja: 05. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Dingarac
E-mail:

29. "ASEE menadžment konsalting", Novi Sad
www.asee.rs
Datum pristupanja: 21. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Irena Bulat
E-mail:

30. "CRI Domains", Beograd
www.cridomains.rs
Datum pristupanja: 28. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

31. "Burek.com", Beograd
www.burek.rs
Datum pristupanja: 23. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Minić
E-mail:

32. "MadWeb", Pančevo
www.madweb.rs
Datum pristupanja: 24. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Orlić
E-mail: orlic@madnet.co.rs

33. "Heisenbug", Beograd
Datum pristupanja: 30. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

34. "Tačka zarez", Beograd
Datum pristupanja: 31. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Vladisavljević
E-mail:

35. "Belit", Beograd
www.belit.co.rs
Datum pristupanja: 01. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Poznanović
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Beograd
www.telegroup.rs
Datum pristupanja: 01. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Rotula
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Udruženje "Ozon", Beograd
www.o3one.rs
Datum pristupanja: 28. 10. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Babić
E-mail:

38. Opšte udruženje preduzetnika, Leskovac
www.lepreduzetnik.rs
Datum pristupanja: 13. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Jović
E-mail: oljacat@gmail.com

39. "BiF press", Beograd
www.bifonline.rs
Datum pristupanja: 13. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Dukić
E-mail: marija@bif.rs

40. "SBB d.o.o.", Beograd
www.sbbsolutions.rs
Datum pristupanja: 29. 05. 2012.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Trifunac
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Beograd
www.passer.co.rs
Datum pristupanja: 03. 04. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Studio Trid", Beograd
www.studiotrid.net
Datum pristupanja: 03. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Radulović
E-mail:

43. "Internet agencija", Beograd
www.internetagencija.rs
Datum pristupanja: 09.07.2013.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

44. "Blink", Beograd
www.blink-blink.co.rs
Datum pristupanja: 09. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dragana Pešić-Lević
E-mail:

45. "Alfa inženjering", Beograd
www.alfaing.co.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Marković
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Udruženje "Internet klub", Ljig
www.internet.org.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Marković
E-mail: ljig@sbb.rs

47. "YUnet International", Beograd
www.yu.net
Datum pristupanja: 20. 09. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Živan Ranković
E-mail:

48. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
убсм.срб
Datum pristupanja: 11. 03. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Adam Sofronijević
E-mail:

49. "Tag Media", Beograd
www.livetv.rs
Datum pristupanja: 10. 10. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Radomir Marković
E-mail:

50. "Serbian Open eXchange", Beograd
www.sox.rs
Datum pristupanja: 12. 12. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Krajinović
E-mail:

51. "BDD Invest broker", Beograd
www.investbroker.co.rs
Datum pristupanja: 13. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

52. "ASW inženjering", Beograd
www.asw.eu
Datum pristupanja: 26. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Avlijaš
E-mail:

53. "Media biznis konsalting", Beograd
Datum pristupanja: 26. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Zorica Žarković
E-mail:

54. Udruženje za podršku razvoja dece i omladine "Ana", Beograd
www.udruzenjeana.org.rs
Datum pristupanja: 27. 02. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: David Velagić
E-mail:

55. "Logopolis", Beograd
www.logopolis.rs
Datum pristupanja: 12. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Velagić
E-mail:

56. "Dragan Jeremic Consulting", Beograd
www.draganjeremic.co.rs
Datum pristupanja: 23. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: nenad@fractal.rs

57. "Mong", Beograd
www.mong.co.rs
Datum pristupanja: 31. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Žaklina Kočović
E-mail:

58. "Turna plastik", Valjevo
www.turna.rs
Datum pristupanja: 01. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Visinski
E-mail:

59. "SB-ENG", Beograd
Datum pristupanja: 31. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Svetlana Blagojević
E-mail:

60. "Biosan", Ljig
www.biosan.rs
Datum pristupanja: 28. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan R. Sajić
E-mail:

61. "Sampro", Beograd
www.sampro.rs
Datum pristupanja: 09. 06. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dinko Konjevoda
E-mail:

62. "Telenor", Beograd
www.telenor.rs
Datum pristupanja: 05. 08. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Sonja Lukić
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

63. "Živko Mijatović and Partners", Beograd
www.zm-p.com
Datum pristupanja: 10. 09. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dana Borovac
E-mail: domains@zm-p.com

64. "Mraz", Beograd
www.mraz.rs
Datum pristupanja: 06. 10. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Stoja Ilić
E-mail: stoja42@yahoo.com

65. "PC.NET", Požarevac
Datum pristupanja: 15. 01. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Mišić
E-mail: misapc@yahoo.com

66. "FINKOM", Beograd
Datum pristupanja: 21. 07. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Zuber
E-mail: zuberm@eunet.rs

67. "Gransy d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 09. 02. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Stojičević
E-mail: dusan@dukes.in.rs

68. "Vipmobile d.o.o.", Beograd
Datum pristupanja: 07. 08. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Jović
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

69. "Agencija DIA Consulting", Beograd
www.diamarketing.rs
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušica Antić-Rašić
E-mail: office@diamarketing.rs

70. "Soman PR", Petrovac na Mlavi
www.soman.co.rs
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail: dejan@soman.co.rs

71. "Udruženje E-sigurnost", Beograd
www.esigurnost.org
Datum pristupanja: 29. 09. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Franc
E-mail: ifranc@esigurnost.org

72. "Serbian Business Excellence d.o.o.", Beograd
www.sbe.rs
Datum pristupanja: 17. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Božanić
E-mail: nbozanic@yahoo.com

73. "Homepage d.o.o.", Novi Sad
www.homepage.rs
Datum pristupanja: 17. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Branislav Čerubdžić
E-mail: branislav.cerubdzic@homepage.rs