You are here

Suosnivači i ovlašćeni predstavnici

Svaki suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača RNIDS-a. Dokument o određivanju ovlašćenog predstavnika potpisuje ovlašćeno lice za zastupanje suosnivača i dostavlja se RNIDS-u u štampanom obliku ili u elektronskom obliku overen elektronskim potpisom.

Suosnivač može da odredi ovlašćenog predstavnika i samo za jednu sednicu Konferencije suosnivača. Lice koje je ovlašćeno za zastupanje suosnivača na sednici Konferencije suosnivača može da predstavlja najviše dva suosnivača.

Na sednici ne mogu punopravno da učestvuju istovremeno ovlašćeni predstavnik i lice ovlašćeno za učešće u radu na jednoj sednici od strane istog suosnivača.

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Spisak suosnivača RNIDS-a dat je prema datumu sticanja statusa suosnivača RNIDS-a i abecednom redu registrovanog skraćenog naziva suosnivača:

1. "AgitPROP", Beograd
www.agitprop.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

2. Beogradska otvorena škola, Beograd
www.bos.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vlado Vranešević
E-mail: vranesevic@bos.rs

3. "BeotelNet-ISP", Beograd
www.beotel.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Žeravčić
E-mail: miroslav.zeravcic@isp.beotel.net

4. "Esteh", Beograd
www.esteh.net
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Opačić
E-mail:

5. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.etf.bg.ac.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Mladen Koprivica
E-mail: kopra@etf.rs

6. "I Net", Beograd
www.inet.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: rnids@inet.rs

7. "Loopia", Niš
www.loopia.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dijana Stanojević
E-mail:

8. "Orion telekom tim", Beograd
www.oriontelekom.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stevanović
E-mail:

9. "StanCo", Petrovac
www.stanco.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail:

10. "Gama Electronics", Beograd
www.bits.rs
Datum: 16. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Buhavac
E-mail:

11. "Magic", Novi Sad
www.magic.rs
Datum: 18. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Boris Kecman
E-mail:

12. "Telekom Srbija", Beograd
www.telekom.rs
Datum: 27. 09. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Nastić
E-mail:

13. "Informatika", Beograd
www.infosky.rs
Datum: 25. 10. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Marković
E-mail: nesa@informatika.com

14. "Mainstream", Beograd
www.mainstream.rs
Datum: 19. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Ljubiša Radivojević
E-mail:

15. "AVcom", Beograd
www.avcom.rs
Datum: 20. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: France Presetnik
E-mail: rnids@avcom.rs

16. "Madnet", Pančevo
www.madnet.rs
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Romanić
E-mail: 

17. "Ninet", Niš
www.ninet.rs
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Strahinja Stanković
E-mail: 

18. "Key IT", Beograd
www.keyit.co.rs
Datum: 02. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Radovan Ostojić
E-mail:

19. Privredna komora Srbije, Beograd
www.pks.rs
Datum: 25. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Đelić
E-mail: vladimir.djelic@pks.rs

20. "Quad", Beograd
www.quad.rs
Datum: 25.02.2009.
Ovlašćeni predstavnik: Ninosava Milenković Jošić
E-mail:

21. "E-trgovina", Novi Sad
www.etrgovina.rs
Datum: 15. 06. 2009.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Đurić
E-mail:

22. "Panet", Pančevo
www.panet.rs
Datum: 03. 03. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Pančevac
E-mail:

23. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.ius.bg.ac.rs
Datum: 20. 05. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Popović
E-mail:

24. "Coming - Computer Engineering", Beograd
www.coming.rs
Datum: 26. 08. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Drago Samardžić
E-mail:

25. "Master Media Factory", Beograd
www.mastermedia.co.rs
Datum: 03. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Đidić – Bešić
E-mail:

26. Društvo za informatiku Srbije, Beograd
www.dis.org.rs
Datum: 24. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Marković
E-mail:

27. "Mineco-Computers", Beograd
www.mineco.rs
Datum: 19. 11. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Milovan Matijević
E-mail:

28. "Politika", Beograd
www.sk.rs
Datum: 05. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Dingarac
E-mail:

29. "ASEE menadžment konsalting", Novi Sad
www.asee.rs
Datum: 21. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Irena Bulat
E-mail:

30. "CRI Domains", Beograd
www.cridomains.rs
Datum: 28. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

31. "Burek.com", Beograd
www.burek.rs
Datum: 23. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Minić
E-mail:

32. "MadWeb", Pančevo
www.madweb.rs
Datum: 24. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Romanić
E-mail: ivromanic@madweb.rs

33. "Heisenbug", Beograd
Datum: 30. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

34. "Tačka zarez", Beograd
Datum: 31. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Vladisavljević
E-mail:

35. "Belit", Beograd
www.belit.co.rs
Datum: 08. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Poznanović
E-mail: bojan.poznanovic@belit.co.rs

36. "TeleGroup", Beograd
www.telegroup.rs
Datum: 08. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Rotula
E-mail: dejan.rotula@telegroup.rs

37. Udruženje "Ozon", Beograd
www.o3one.rs
Datum: 23. 11. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Babić
E-mail:

38. "BiF press", Beograd
www.bifonline.rs
Datum: 21. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Dukić
E-mail: marija@bif.rs

39. Opšte udruženje preduzetnika, Leskovac
www.lepreduzetnik.rs
Datum: 30. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Jović
E-mail: oljacat@gmail.com

40. "SBB", Beograd
www.sbbsolutions.rs
Datum: 18. 06. 2012.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Trifunac
E-mail: olivera.trifunac@sbb.co.rs

41. "Passer", Beograd
www.passer.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Staniša Josić
E-mail: stanko.ist@istanco.com

42. "Studio Trid", Beograd
www.studiotrid.net
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Radulović
E-mail:

43. "Internet agencija", Beograd
www.internetagencija.rs
Datum: 15.07.2013.
Ovlašćeni predstavnik: Miodrag Kostić
E-mail: miokos@gmail.com

44. "Blink", Beograd
www.blink-blink.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dragana Pešić-Lević
E-mail:

45. "Alfa inženjering", Beograd
www.alfaing.co.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Marković
E-mail: z.markovic@alfaing.co.rs

46. Udruženje "Internet klub", Ljig
www.internet.org.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Marković
E-mail: ljig@sbb.rs

47. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
убсм.срб
Datum: 15. 04. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Adam Sofronijević
E-mail:

48. "Tag Media", Beograd
www.livetv.rs
Datum: 27. 10. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Radomir Marković
E-mail:

49. "Serbian Open eXchange", Beograd
www.sox.rs
Datum: 31. 12. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Krajinović
E-mail:

50. "BDD Invest broker", Beograd
www.investbroker.co.rs
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

51. "ASW inženjering", Beograd
www.asw.eu
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Avlijaš
E-mail:

52. "Media biznis konsalting", Beograd
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Zorica Žarković
E-mail:

53. Udruženje za podršku razvoja dece i omladine "Ana", Beograd
www.udruzenjeana.org.rs
Datum: 17. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: David Velagić
E-mail:

54. "Logopolis", Beograd
www.logopolis.rs
Datum: 18. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Velagić
E-mail:

55. "Dragan Jeremic Consulting", Beograd
www.draganjeremic.co.rs
Datum: 27. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: nenad@fractal.rs

56. "Mong", Beograd
www.mong.co.rs
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Žaklina Kočović
E-mail:

57. "Turna plastik", Valjevo
www.turna.rs
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Visinski
E-mail:

58. "SB-ENG", Beograd
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Svetlana Blagojević
E-mail:

59. "Biosan", Ljig
www.biosan.rs
Datum: 29. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan R. Sajić
E-mail:

60. "Sampro", Beograd
www.sampro.rs
Datum: 22. 06. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dinko Konjevoda
E-mail:

61. "Telenor", Beograd
www.telenor.rs
Datum: 12. 08. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Sonja Lukić
E-mail: sonja.lukic@telenor.rs

62. "Živko Mijatović and Partners", Beograd
www.zm-p.com
Datum: 22. 09. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dana Borovac
E-mail: domains@zm-p.com

63. "Mraz", Beograd
www.mraz.rs
Datum: 14. 10. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Stoja Ilić
E-mail: stoja42@yahoo.com

64. "PC.NET", Požarevac
Datum: 21. 01. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Mišić
E-mail: misapc@yahoo.com

65. "FINKOM", Beograd
Datum: 12. 08. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Zuber
E-mail: zuberm@eunet.rs

66. "Gransy", Beograd
Datum: 23. 02. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Stojičević
E-mail: dusan@dukes.in.rs

67. "Vip mobile", Beograd
Datum: 28. 08. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Jović
E-mail: m.jovic@vipmobile.rs

68. "DIA Consulting", Beograd
www.diamarketing.rs
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušica Antić-Rašić
E-mail: office@diamarketing.rs

69. "Soman", Petrovac na Mlavi
www.soman.co.rs
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail: dejan@soman.co.rs

70. Udruženje "E-sigurnost", Beograd
www.esigurnost.org
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Franc
E-mail: ifranc@esigurnost.org

71. "Homepage", Novi Sad
www.homepage.rs
Datum: 30. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Predrag Puač
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

72. "Serbian Business Excellence", Beograd
www.sbe.rs
Datum: 30. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Božanić
E-mail: nbozanic@yahoo.com

73. "Adriahost", Beograd
www.adriahost.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Pisanjuk
E-mail: prodaja@adriahost.rs

74. "Burazor", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Burazor
E-mail: burazormarko@gmail.com

75. "Centar za razvoj optičke infrastrukture", Banatsko Novo Selo
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Dupor
E-mail: adupor89@gmail.com

76. "HostingBuy", Niš
www.hostingbuy.net
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Mladenović
E-mail: nenadm@hostingbuy.net

77. "Pasaž advertising", Beograd
www.pasaz-advertising.com
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jelena Radović
E-mail: office@pasaz-advertising.com

78. "PC Press", Beograd
www.pcpress.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Čarknajev
E-mail: vesna@pcpress.rs

79. "Radić finans", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Veljković
E-mail: radic.finans@sbb.rs

80. "Studio Trio", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladan Milosavljević
E-mail: vllade@gmail.com

81. Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda "Plavi krug", Beograd
www.plavikrug.org
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Barnić
E-mail: marko.barnic@gmail.com

82. "AV Multimedia", Beograd
www.avmultimedia.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Ćipranić
E-mail: mcipranic@avmultimedia.rs

83. "Backup", Beograd
www.topjob.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marina Antić
E-mail: marina.antic@gmail.com

84. Biblioteka grada Beograda, Beograd
www.bgb.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jasmina Ninkov
E-mail: direktor@bgb.rs

85. "Castellum", Beograd
www.castellum.online
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Predrag Puač
E-mail: predrag.puac@homepage.rs

86. "Digital box", Umka
www.digitalbox.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail: nikolina@digitalbox.rs

87. "Entarh Soft", Beograd
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Radovan Cvetković
E-mail: radovan@infolink.co.rs

88. "EU projekti PCM", Pančevo
www.eu-projekti.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Veljko Barnić
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

89. "Infolink", Beograd
www.infolink.co.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Krstajić
E-mail: dusan.krstajic@infolink.co.rs

90. "Maximo Portal", Zemun
www.maximo.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Marjanović
E-mail: milan@maximo.rs

91. "Navex", Beograd
www.navex.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Zelenka
E-mail: navexb@yahoo.com

92. "SR Tritel", Novi Banovci
www.tritel.co.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Kenig
E-mail: rnids@tritel.rs

93. "Via Rouge", Beograd
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ružica Bogdanović
E-mail: ruzicaruz@gmail.com

94. "Vitki gurman", Beograd
www.vitkigurman.com
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Petrović
E-mail: maja@vitkigurman.com

95. "VR photo team", Beograd
www.vrphototeam.com
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Veljko Barnić
E-mail: veljko.barnic97@gmail.com

96. "Centrounija", Beograd
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Zečević
E-mail: dejan.zecevic2010@gmail.com

97. "Code Computer Engineering", Beograd
www.codecomputer.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Snežana Božić
E-mail: snezana@bozic.in.rs

98. "DVP", Beograd
www.dvp.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Krstajić
E-mail: vladimir.krstajic@dvp.rs

99. "Fractal Dimension", Beograd
www.fractal.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: nenad@fractal.rs

100. "IQ-IT", Stara Pazova
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Martin Đovčoš
E-mail: mdjovcos@gmail.com

101. "Kupon", Beograd
www.kupon.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

102. "Kursevi online", Beograd
www.kursevionline.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Bildi
E-mail: ivan@marketingonline.rs

103. "NMA Soft", Beograd
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Marinković
E-mail: natasamarinkovic@hotmail.com

104. "Norma reclamare", Ub
www.normareclamare.com
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

105. "Plagosus", Kruševac
www.plagosus.net
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Branko Đurković
E-mail: brankko@gmail.com

106 "PP Milinko", Beograd
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milinko Lukić
E-mail: milinko.lukic@gmail.com

107. "Talex App", Sopot
www.talexapp.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Tatić
E-mail: talexapp@gmail.com

108. "AT Consulting", Beograd
www.atconsulting.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Tijana Sekulić
E-mail: tijana@atconsulting.rs

109. "Exquisite Form", Niš
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Lazarević
E-mail: colaja@gmail.com

110. "Fetch Project", Beograd
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sunčica Petrović
E-mail: suncica@fetchproject.rs

111. "Fruit Connection", Beograd
www.driedandfozenfruit.com
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vukašin Jovanović
E-mail: vj@fruitconnected.com

112. "Kreativni centar", Beograd
www.kreativnicentar.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Begović
E-mail: dejan.begovic@kreativnicentar.rs

113. "SGI", Kruševac
www.sgi.io
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sibin Grašić
E-mail: sibin.grasic@zool.rs

114. "SWG&M", Beograd
www.swgm.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Simović
E-mail: sima@swgm.rs

115. "Antić klimatizacija", Beograd
www.aklimatizacija.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Bora Antić
E-mail: office@aklimatizacija.com

116. "Arco 011", Beograd
www.arco011.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nadica Rodić
E-mail: rodicnaca@arco011.com

117. "Cyber Atis", Beograd
www.katarinajonev.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Jonev
E-mail: jonev.katarina@gmail.com

118. "Discovery Resources", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Vlajković
E-mail: s.vlajkovic@gmail.com

119. "ERKO-SAN", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Radić
E-mail: ssblogss@gmail.com

120. "Videomedia mreža led bilborda", Kragujevac
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Barnić
E-mail: marko.barnic@gmail.com

121. "Gaia Consulting", Beograd
www.gaia.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Rečević
E-mail: ivan@gaia.rs

122. "Nina Đoković ПР", Priboj
www.ninadjokovic.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nina Đoković
E-mail: djokovic.nina@yandex.ru

123. "Ivory", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Jovana Kovačević
E-mail: jovana.kovacevic.bg@gmail.com

124. "Media Hub", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Stefanović
E-mail: nebojsa.stefanovic7@gmail.com

125. "Odegra", Novi Sad
www.odegra.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ina Borenović
E-mail: office@odegra.rs

126. "Orange Media", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Boban Rajković
E-mail: bobbyrajkovic@hotmail.com

127. "Plain&Hill", Beograd
www.plainandhill.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Ćosić
E-mail: bindulanija@gmail.com

128. "Računovodstveni poslovi", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Đorđić
E-mail: marija@alibris.rs

129. "Simplicity", Niš
www.simplicity.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vitomir Ognjanović
E-mail: vitomir.ognjanovic@simplicity.rs

130. "Turnkey", Beograd
www.turnkey.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Minić
E-mail: ivan.minic@gmail.com

131. Udruženje "Centar za medijsku kulturu i obrazovanje", Beograd
www.czmko.org.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Perić Momčilović
E-mail: officeczmko@gmail.com

132. Udruženje "Inicijativa za kvalitetnu dijalizu", Beograd
www.inkvd.org.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Katilović
E-mail: katilovic@yahoo.com

133. Udruženje "Jezikofil", Beograd
www.jezikofil.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Jelena Radović
E-mail: jradovic@pasaz-advertising.com

134. "Vuelabs", Novi Sad
www.vuelabs.io
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ratko Šolaja
E-mail: office@vuelabs.io

135. "E-way", Beograd
www.e-way.rs
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Torbica
E-mail: maja@e-way.rs

136. "K Net", Beograd
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vanja Jovanović
E-mail: vanja.jovanovic@knet.rs

137. "Pro PR", Beograd
www.propr.rs
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Burazor
E-mail: burazormarko@gmail.com

138. "GB Solutions", Ljubić
www.sveoishrani.rs
Datum: 13. 02. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vojkan Vasković
E-mail: vaskovic@bvcom.net

139. Udruženje "Međunarodna mreža pomoći - I.A.N.", Beograd
www.ian.org.rs
Datum: 13. 02. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stankov Stojilović
E-mail: gstankov@ian.org.rs

140. "Dragan Varagić ПР", Novi Sad
www.draganvaragic.rs
Datum: 19. 03. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Varagić
E-mail: dragan@varagic.com

141. "Skysign", Beograd
www.skysign.rs
Datum: 19. 03. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Repak
E-mail: goran.repak@skysign.rs