You are here

Suosnivači i ovlašćeni predstavnici

Svaki suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača RNIDS-a. Dokument o određivanju ovlašćenog predstavnika potpisuje ovlašćeno lice za zastupanje suosnivača i dostavlja se RNIDS-u u štampanom obliku ili u elektronskom obliku overen elektronskim potpisom.

Suosnivač može da odredi ovlašćenog predstavnika i samo za jednu sednicu Konferencije suosnivača. Lice koje je ovlašćeno za zastupanje suosnivača na sednici Konferencije suosnivača može da predstavlja najviše dva suosnivača.

Na sednici ne mogu punopravno da učestvuju istovremeno ovlašćeni predstavnik i lice ovlašćeno za učešće u radu na jednoj sednici od strane istog suosnivača.

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Spisak suosnivača RNIDS-a dat je prema datumu sticanja statusa suosnivača RNIDS-a i abecednom redu registrovanog skraćenog naziva suosnivača:

1. "AgitPROP", Beograd
www.agitprop.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

2. Beogradska otvorena škola, Beograd
www.bos.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vlado Vranešević
E-mail:

3. "BeotelNet-ISP", Beograd
www.beotel.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Peđa Popić
E-mail: pedja.popic@isp.beotel.net

4. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.etf.bg.ac.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Mladen Koprivica
E-mail:

5. "I Net", Beograd
www.inet.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Kostić
E-mail:

6. "Loopia", Niš
www.loopia.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dijana Stanojević
E-mail:

7. "Orion telekom tim", Beograd
www.oriontelekom.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stevanović
E-mail:

8. "StanCo", Petrovac
www.stanco.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail:

9. "Gama Electronics", Beograd
www.bits.rs
Datum: 16. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Buhavac
E-mail:

10. "Magic", Novi Sad
www.magic.rs
Datum: 18. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Boris Kecman
E-mail:

11. "Telekom Srbija", Beograd
www.telekom.rs
Datum: 27. 09. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Milka Perišić-Radivojević
E-mail: milkapr@telekom.rs

12. "Informatika", Beograd
www.infosky.rs
Datum: 25. 10. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Marković
E-mail:

13. "Astra telekom", Beograd
www.astratelekom.com
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Sudar
E-mail: miroslav.sudar@astratelekom.com

14. "Ninet", Niš
www.ninet.rs
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Šimbovski
E-mail: shimba@ninet.co.rs

15. Privredna komora Srbije, Beograd
www.pks.rs
Datum: 25. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Matić
E-mail: aleksandar.matic@pks.rs

16. "Quad", Beograd
www.quad.rs
Datum: 25.02.2009.
Ovlašćeni predstavnik: Ninosava Milenković Jošić
E-mail:

17. "E-trgovina", Novi Sad
www.etrgovina.rs
Datum: 15. 06. 2009.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Đurić
E-mail:

18. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.ius.bg.ac.rs
Datum: 20. 05. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Popović
E-mail:

19. "Coming - Computer Engineering", Beograd
www.coming.rs
Datum: 26. 08. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Drago Samardžić
E-mail:

20. "Master Media Factory", Beograd
www.mastermedia.co.rs
Datum: 03. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Samir Bešić
E-mail:

21. Društvo za informatiku Srbije, Beograd
www.dis.org.rs
Datum: 24. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Marković
E-mail:

22. "Mineco-Computers", Beograd
www.mineco.rs
Datum: 19. 11. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Milovan Matijević
E-mail:

23. "Politika", Beograd
www.sk.rs
Datum: 05. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Dingarac
E-mail:

24. "CRI Domains", Beograd
www.cridomains.rs
Datum: 28. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Aleksić
E-mail:

25. "MadWeb", Pančevo
www.madweb.rs
Datum: 24. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Romanić
E-mail:

26. "Heisenbug", Beograd
Datum: 30. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

27. "Tačka zarez", Beograd
Datum: 31. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Vladisavljević
E-mail:

28. "TeleGroup", Beograd
www.telegroup.rs
Datum: 08. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Panić
E-mail: dejan.panic@telegroup-ltd.com

29. "BiF press", Beograd
www.bifonline.rs
Datum: 21. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Biljana Punoš
E-mail:

30. "SBB", Beograd
www.sbbsolutions.rs
Datum: 18. 06. 2012.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Trifunac
E-mail:

31. "Passer", Beograd
www.passer.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Kostić
E-mail: dejan.kostic43@gmail.com

32. "Studio Trid", Beograd
www.studiotrid.net
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Radulović
E-mail:

33. "Blink", Beograd
www.blink-blink.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dragana Pešić-Lević
E-mail:

34. "Alfa inženjering", Beograd
www.alfaing.co.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Marković
E-mail:

35. Udruženje "Internet klub", Ljig
www.internet.org.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Marković
E-mail:

36. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
убсм.срб
Datum: 15. 04. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Adam Sofronijević
E-mail:

37. "Serbian Open eXchange", Beograd
www.sox.rs
Datum: 31. 12. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Krajnović
E-mail:

38. "Media biznis konsalting", Beograd
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Zorica Žarković
E-mail:

39. Udruženje za podršku razvoja dece i omladine "Ana", Beograd
www.udruzenjeana.org.rs
Datum: 17. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: David Velagić
E-mail:

40. "Dragan Jeremic Consulting", Beograd
www.draganjeremic.co.rs
Datum: 27. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Pavlović
E-mail: aleksandar@pavlovic.in.rs

41. "Mong", Beograd
www.mong.co.rs
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Žaklina Kočović
E-mail: zaklina@mong.rs

42. "Biosan", Ljig
www.biosan.rs
Datum: 29. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan R. Sajić
E-mail:

43. "Telenor", Beograd
www.telenor.rs
Datum: 12. 08. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Daniel Šušnjar
E-mail: daniel.susnjar@yettel.rs

44. "Živko Mijatović and Partners", Beograd
www.zm-p.com
Datum: 22. 09. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dana Borovac
E-mail:

45. "PC.NET", Požarevac
Datum: 21. 01. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Mišić
E-mail:

46. "FINKOM", Beograd
Datum: 12. 08. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

47. "Gransy", Beograd
Datum: 23. 02. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Mirković
E-mail: me@ben.rs

48. "A1 Srbija", Beograd
Datum: 28. 08. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Jović
E-mail: m.jovic@a1.rs

49. "Soman", Petrovac na Mlavi
www.soman.co.rs
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail: dejan@soman.co.rs

50. Udruženje "E-sigurnost", Beograd
www.esigurnost.org
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Franc
E-mail:

51. "Homepage", Novi Sad
www.homepage.rs
Datum: 30. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Radukin
E-mail: aleksandar.radukin@homepage.rs

52. "Adriahost", Beograd
www.adriahost.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Pisanjuk
E-mail:

53. "Centar za razvoj optičke infrastrukture", Banatsko Novo Selo
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Predrag Škaljak
E-mail:

54. "PC Press", Beograd
www.pcpress.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Čarknajev
E-mail:

55. "Radić finans", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Veljković
E-mail:

56. "Studio Trio", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladan Milosavljević
E-mail:

57. "AV Multimedia", Beograd
www.avmultimedia.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Ćipranić
E-mail:

58. "EU projekti PCM", Pančevo
www.eu-projekti.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Romanić
E-mail: ivromanic@madweb.rs

59. "Edukativni centar OREC", Beograd
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ružica Orlandić
E-mail:

60. "Centrounija", Beograd
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail: dkovacevic064@gmail.com

61. "Code Computer Engineering", Beograd
www.codecomputer.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Snežana Božić
E-mail:

62. "DVP", Beograd
www.dvp.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Krstajić
E-mail:

63. "Fractal Dimension", Beograd
www.fractal.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail:

64. "IQ-IT", Stara Pazova
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Pavlović
E-mail: aleksandar@pavlovic.in.rs

65. "Norma reclamare", Ub
www.normareclamare.com
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail:

66. "Exquisite Form", Niš
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Lazarević
E-mail:

67. "Fruit Connection", Beograd
www.driedandfozenfruit.com
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vukašin Jovanović
E-mail:

68. "Kreativni centar", Beograd
www.kreativnicentar.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Begović
E-mail:

69. "S&G Tech", Beograd
www.swgm.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Simović
E-mail:

70. "Antić klimatizacija", Beograd
www.aklimatizacija.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Bora Antić
E-mail:

71. "Discovery Resources", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Vlajković
E-mail:

72. "Gaia Consulting", Beograd
www.gaia.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Rečević
E-mail:

73. "Nina Đoković ПР", Priboj
www.ninadjokovic.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nina Đoković
E-mail:

74. "Media Hub", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Stefanović
E-mail:

75. "Odegra", Novi Sad
www.odegra.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ina Borenović
E-mail:

76. "Plain&Hill", Beograd
www.plainandhill.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Ćosić
E-mail:

77. Marija Đorđić ПР, Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Đorđić
E-mail:

78. "Simplicity", Niš
www.simplicity.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vitomir Ognjanović
E-mail:

79. "Turnkey", Beograd
www.turnkey.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail:

80. Udruženje "Centar za medijsku kulturu i obrazovanje", Beograd
www.czmko.org.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Mirjana Srećković
E-mail: sreckovicmirjana0@gmail.com

81. "E-way", Beograd
www.e-way.rs
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Torbica
E-mail:

82. "K Net", Beograd
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vanja Jovanović
E-mail:

83. "mCloud", Beograd
www.www.mcloud.rs
Datum: 29. 06. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Boško Radivojević
E-mail:

84. "Jugodata", Beograd
www.jugodata.rs
Datum: 24. 08. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Jovanović
E-mail: rnids@jugodata.rs

85. "Signet CS", Beograd
www.signet.rs
Datum: 27. 09. 2019.
Ovlašćeni predstavnik: Mihailo Stefanović
E-mail: mikis@signet.rs

86. "Superhosting", Beograd
www.superhosting.rs
Datum: 21. 11. 2019.
Ovlašćeni predstavnik: Metodi Drenovski
E-mail: marketing@superhosting.rs

87. "Sevoi Financial Consulting", Beograd
www.sevoifc.com
Datum: 02. 03. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Radović
E-mail: nemanja.radovic@sevoifc.com

88. "Nikolina Radovanović ПР", Umka
www.digitalbox.rs
Datum: 09. 04. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail: nikolinar@gmail.com

89. "247 tim", Beograd
247tim.rs
Datum: 21. 08. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Miloš Nikolić
E-mail: milos.nikolic@247tim.rs

90. "IT tailors", Novi Beograd
www.ittailors.rs
Datum: 28. 09. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Trifunović
E-mail: bojan.trifunovic@ittailors.rs

91. "Branko Đurković ПР", Kruševac
plagosus.net
Datum: 28. 09. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Žana Cvetković
E-mail: zanacvetkovic@gmail.com

92. "Adriatic Consulting BST", Beograd
Datum: 07. 10. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Despotović
E-mail: ivan@kontit.rs

93. "MNET", Novi Banovci
www.mnet.rs
Datum: 10. 11. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Miljan Todorović
E-mail: miljan.todorovic@mnet.rs

94. "DOMUS", Plandište
Datum: 10. 11. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Bjeljac
E-mail: zr.domus@gmail.com

95. "JetInk", Pančevo
www.jetink.rs
Datum: 22. 12. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Romanić
E-mail: romke@jetink.rs

96. "Kovanica", Pančevo
www.kovanica.rs
Datum: 22. 12. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Denćan
E-mail: office@kovanica.rs

97. "My Office", Pančevo
www.pdvoffice.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Petar Pap Marković
E-mail: office@myoffice.rs

98. "Webastic Shop", Ub
www.webasticshop.co.rs
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

99. "M Bilans Accounting", Beograd
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Marjan Ilić
E-mail: mbilans@gmail.com

100. "IT Konsalting", Petrovac na Mlavi
www.ist.rs
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Branko Jovanović
E-mail: branko@ist.rs

101. "Stetoskop", Beograd
www.stetoskop.info
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Milica Milošević
E-mail: milica@stetoskop.info

102. "Plodna zemlja", Beograd
www.plodnazemlja.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Danijela Nišavić
E-mail: danijela.nisavic.biz@gmail.com

103. "Unicom Systems", Beograd
unicom.systems
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Viktor Varga
E-mail: viktor.varga@unicom-telecom.net

104. "Inbrained Media", Beograd
www.inbrained.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Ivona Karajlović
E-mail: ivona.karajlovic@gmail.com

105. "Udruženje Webit", Zrenjanin
www.webit.rs
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Kovač
E-mail: vladimir.kovac@webit.rs

106. "KIP", Beograd
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Curović
E-mail: dejan.curovic@yahoo.com

107. "OneMan Show", Beograd
www.milosmaximus.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Miloš Maksimović
E-mail: milos.maksimovic@gmail.com

108. "Anđela Uljarević ПР", Medoševac
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Anđela Uljarević
E-mail: andjela1113@gmail.com

109. "Epic Assistants", Beograd
www.reljadereta.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Relja Dereta
E-mail: relja.dereta@gmail.com

110. "Stefan Đaković ПР", Beograd
www.stefandjakovic.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Stefan Đaković
E-mail: djakovic.stefan@gmail.com

111. "Pixel2GO", Zemun
www.pixel2go.com
Datum: 06. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Filip Kunjadić - Ćulibrk
E-mail: filip.kunjadic@pixel2go.com

112. "Žana Cvetković ПР", Zemun
Datum: 11. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Žana Cvetković
E-mail: zanacvetkovic@gmail.com

113. "Qubesoft", Pančevo
www.qubesoft.rs
Datum: 12. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Ljubiša Ivanovski
E-mail: info@qubesoft.rs

114. "Vesna Info", Beograd
www.balkanmagazin.net
Datum: 20. 01. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Nadrljanski
E-mail: zoran.nadrljanski@balkanmagazin.net

115. "Advanced Cyber Security", Beograd
www.acs.co.rs
Datum: 02. 03. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Kotevski
E-mail: aleksandar.kotevski@acs.co.rs

116. "RC ELEKTRO", Beograd
Datum: 02. 03. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Plavšić
E-mail: zoranplavssic@gmail.com

117. "Telekomunikacije računari i servisi", Beograd
www.trservices.rs
Datum: 03. 03. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Biljić
E-mail: dbiljic@trservices.rs

118. "Flex Kontura", Beograd
www.flexkontura.rs
Datum: 14. 04. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Nikolić
E-mail: aleksandar.nikolic@flexkontura.rs

119. "Yunet International", Beograd
www.yunet.rs
Datum: 14. 04. 2021.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Luković
E-mail: ivan.lukovic@yu.net

120. "Naša mesta", Beograd
www.nasamesta.rs
Datum: 19. 09. 2022.
Ovlašćeni predstavnik: Sanja Kapetanović
E-mail: redakcija@nasamesta.com

121. "Tritel", Novi Banovci
www.tritel.rs
Datum: 30. 01. 2023.
Ovlašćeni predstavnik: Viktor Kenig
E-mail: rnids@tritel.rs

122. "Cosmosoft 2023", Pančevo
www.cosmosoft.rs
Datum: 28. 12. 2023.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Romanić
E-mail: igor@romanic.in.rs

123. "Branko Šukovez ПР WINPED", Pančevo
Datum: 28. 12. 2023.
Ovlašćeni predstavnik: Branko Šukovez
E-mail: winped.pr@gmail.com

124. "Paviljon studio", Beograd
www.paviljonstudio.rs
Datum: 28. 12. 2023.
Ovlašćeni predstavnik: Uroš Anić
E-mail: office.studiopaviljon@yahoo.com

125. "Trgovinsko komisiona radnja i veleprodaja MOTO D", Sombor
www.moto-d.net
Datum: 09. 01. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Tepšić
E-mail: motod81@yahoo.com

126. "Trgoservis", Novi Sad
www.trgoservis.com
Datum: 09. 01. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Srdanov
E-mail: /a>

127. "Gemius RS", Beograd
www.gemius.com
Datum: 09. 01. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Kovačević
E-mail: milan.kovacevic@gemius.com

128. "Profy Multi Media", Beograd
www.profymedia.rs
Datum: 09. 01. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Sonja Jovović
E-mail: sonja.jovovic@profymedia.rs

129. "BPC MEDIA", Novi Sad
www.bp.rs
Datum: 09. 01. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Slobodan Milićević
E-mail: sole@bp.rs

130. "AXIANS SERBIA", Beograd
www.axians.rs
Datum: 14. 02. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Vladica Tintor
E-mail: vladica.tintor@axians.rs

131. "Samruk", Beograd
Datum: 19. 04. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail: ">

132. "Taraba", Beograd
www.taraba.org
Datum: 19. 04. 2024.
Ovlašćeni predstavnik: Milomir Dragović
E-mail: milomir@taraba.org