You are here

Домаће институције

Државни органи

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - www.mtt.gov.rs
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - www.ratel.rs

Завод за интелектуалну својину - www.zis.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.rs

Посебно тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала - www.beograd.vtk.jt.rs

Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

Регистри делегираних поддомена

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу - www.ite.gov.rs

Академска мрежа Србије - www.amres.ac.rs

 

РНИДС није одговоран за садржај и функционисање интернет сајтова чији су линкови дати на овој страни.