You are here

Регистрација националних домена

Регистрацијом назива .RS и .СРБ домена регистрант стиче право његовог коришћења на интернету. Регистрација се врши посредством овлашћених регистара (ОР-ова) широм Србије.

Називе домена можете регистровати у неограниченом броју – за компанију, за свако представништво или продавницу, за одређене производе или услуге, за маркетиншке кампање, посебне пројекте...

Редослед корака

Изаберите назив домена

Назив домена дефинише две вама најбитније интернет адресе – веб адресу вашег сајта и адресу ваше е-поште, па је његов правилан избор изузетно важан. Одаберите назив .RS или .СРБ домена који на најбољи начин описује вас или ваше пословање и проверите његову доступност. Ако је жељени назив домена заузет, проверите да ли су слични, а вама и даље одговарајући називи доступни за регистрацију.

Изаберите ОР-а

На вама је да изаберете оног ОР-а чији вам ниво услуге, озбиљност понуде или ценовна приступачност и начин плаћања највише одговарају. У зависности од одабраног ОР-а, регистрацију ћете обавити на његовом веб сајту или продајном месту.

Доставите податке изабраном ОР-у

Приликом регистрације потребно је да ОР-у доставите тачне и потпуне податке, који треба да буду увек ажурни. Посебно је битно да тачна и ажурна буде адреса е-поште, јер је пресудна за све касније послове око назива домена. Уколико дође до промене неког од података, у обавези сте да најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене те податке ажурирате код свог овлашћеног регистра. То је у вашем интересу, јер ако буде потребно да затражите неке важне промене, као што су промена ОР-а, или регистранта, а у бази су ваши нетачни подаци, таква промена највероватније неће бити одобрена, јер неће моћи да се утврди ваш идентитет.

Битно је да регистрант будете ви (ако назив домена региструјете за личну употребу) или ваша фирма (ако назив домена региструјете за пословну употребу), јер само тако имате сва права и могућност управљања називом домена.

Осим података о регистранту, неопходно је да доставите и податке о административном и техничком контакту, као и о бар два DNS сервера, да би назив домена био активан (видљив) на интернету.

Уплатите накнаду за регистрацију назива домена

Регистрација назива домена подразумева да се за њу плаћа накнада овлашћеном регистру. Пре извршења уплате, он према вама нема никакве обавезе, нити ће жељени назив домена за вас бити резервисан. Висину накнаде и начин плаћања, који може бити онлајн или офлајн, одређује сам овлашћени регистар.

Потврдите податке и верификујте адресу е-поште

Када се региструје, назив домена ће бити уписан у РНИДС-ову базу података, а недуго затим постаће активан – видљив на интернету. Након тога, на адресу е-поште коју сте навели приликом регистрације стићи ће вам обавештење о подацима унетим при регистрацији и линк за верификацију адресе ваше е-поште. Кликом на линк верификујете податке и адресу своје е-поште, чиме потврђујете регистрацију назива домена. Важно је да на приложени линк кликнете што пре, јер уколико то не урадите у року од 20 дана, ваш назив домена престаје да буде активан, односно видљив на интернету.

Учесници у регистрацији назива домена

Регистрант је појединац или фирма на чије име се региструје назив .RS или .СРБ домена и који има сва корисничка права над доменом, све док обнавља његову регистрацију. Регистрација назива домена се врши на период од 1 до 10 година, са могућношћу обнове регистрације неограничен број пута.

Овлашћени регистар (ОР) је правно лице или предузетник са седиштем у Републици Србији, кога је овластио РНИДС, да у његово име и за његов рачун, обавља послове регистрације назива домена, на захтев регистранта.

Административни контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта за контакт са овлашћеним регистром. Он је овлашћен да изврши измене свих података о регистрованом називу домена, сем промене регистранта, промене административног контакта и подношења захтева за престанак регистрације назива домена. Административни контакт може бити и сам регистрант.

Технички контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта за контакт са овлашћеним регистром у вези са техничким питањима од значаја за регистрацију назива домена. Технички и административни контакт могу бити исто физичко или правно лице, а може бити и сам регистрант.

Водите рачуна о датуму истека регистрације

Назив домена престаје да буде активан одмах по истеку периода регистрације (престаје да буде видљив на интернету, а веб-сајт, е-пошта, као и сви сервиси који су везани за њега престају да функционишу). Уколико регистрант не продужи регистрацију у накнадном року од 30 дана, назив домена ће бити избрисан из РНИДС-овог регистра и поново ће бити слободан за регистрацију. Уколико се продужење регистрације изврши у том накнадном року, нови период регистрације почиње да тече од тренутка истека претходне регистрације.