You are here

„Интернет дијалог 2021“ 3. јуна онлајн

20. 05. 2021.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) и Правни факултет Унивезитета у Београду организују 3. јуна „Интернет дијалог 2021“. Пренос ће бити реализован путем платформе Јутјуб од 10 часова.

У фокусу скупа биће излагање проф. др Марка Боте (Marco Botta), професора Европског универзитетског института у Фиренци, „Конкуренција v. секторска регулација онлајн платформи: стање у Европској унији“. Разговор са др Ботом водиће проф. др Душан В. Поповић, професор Правног факултета Универзитета у Београду. Др Бота је аутор многобројних публикација из области права конкуренције, а био је ангажован и као експерт Европске комисије. 

Излагање проф. др Боте посебно је значајно у светлу Предлога уредбе ЕУ о дигиталним тржиштима (Digital Markets Act) која има за циљ увођење више конкуренције у онлајн пословању, а која таргетира пре свега компаније које пружају кључне интернет услуге, као што су онлајн трговина, претраживање интернета, друштвене мреже, платформе за размену видео-записа, услуге рачунарства у клауду, услуге онлајн оглашавања. Проф. др Марко Бота одржаће предавање на енглеском језику.

Поздравне речи упутиће проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, Дејан Ђукић, директор Фондације РНИДС, и проф. др Душан В. Поповић, председник Организационог одбора скупа.

Део скупа биће посвећен порескоправним аспектима пословања на интернету. Због недавних законских измена у српском пореском законодавству, поред питања опорезивања дигиталне имовине, на конференцији ће бити анализирани и сви кључни изазови са којима се данас суочавају порески системи широм света у покушају да опорезују добит компанија које послују у оквирима дигиталне економије. Појединачна излагања биће фокусирана на разматрање нових инструмената пореске политике, дизајнираних са циљем да наметну правичан порески терет економским актерима у домену дигиталне економије. Секцијом ће председавати проф. др Гордана Илић Попов, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.

Проф. др Светислав В. Костић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, говориће на тему „Дигитална стална пословна јединица и њено увођење у српско пореско право“. О порезу на дигиталне услуге у ЕУ излагаће асист. Лидија Живковић, асистент Правног факултета Универзитета у Београду. Ива Иванов, докторанд Правног факултета Универзитета у Београду, приближиће публици проблем двоструког опорезивања као последицу предложеног права тржишних јурисдикција на опорезивање дела резидуалне добити дигиталних МНЕ група, а Драган Босанкић, докторанд Правног факултета Универзитета у Београду, говориће о опорезивању дигиталне имовине и изазовима које оно носи.

Питања учесницима биће могуће поставити путем Јутјуб чета током преноса скупа.

Пратите скуп уживо на линку на Јутјуб каналу РНИДС-а.