You are here

Конкурс за в. д. директора Фондације

14. 11. 2019.

На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за в.д. директора РНИДС-а од 13. 11. 2019. године,

Фондација РНИДС расписује јавни конкурс за именовање

В. Д. ДИРЕКТОРА

На избор и рад вршиоца дужности директора сходно се примењују и одредбе свих аката РНИДС-а о избору и раду директора, а што је прописано Статутом РНИДС-а и Правилником о организацији и систематизацији послова у РНИДС-у.

Подношење пријаве

Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву подносе свој CV, мотивационо писмо и доказ о стручној спреми.

Пријаве се достављају најкасније до 17. 11. 2019. до 23.59 часова на адресу е-поште: konkurs@rnids.rs.

 

Релевантни документи:

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2017_12_16-statut-rnids.pdf

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2019_07_01-direktor-pravilnik-sistematizacija.pdf

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2013_04_01-uo-odluka-150_1.pdf