You are here

Конкурс за менаџера за комуникације

12. 09. 2011.

Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује Конкурс за радно место менаџера за комуникације.

Задаци и обавезе менаџера за комуникације:

 • Планирање наступа у медијима
 • Комуникација са новинарима и уредницима медија
 • Креирање и дистрибуција саопштења и вести за интерну и екстерну јавност
 • Припрема периодичних билтена РНИДС-а
 • Креирање годишњег календара РНИДС-а
 • Учешће у организацији интерних и екстерних скупова
 • Праћење информација од значаја за делатност РНИДС-а
 • Уређивање и креирање садржаја на интернет презентацијама РНИДС-а
 • Праћење и анализа прес клипинга

Захтеви:

 • Познавање пословних аспеката Интернета и опште познавање савремених интернет технологија и трендова
 • Минимум три године искуства у маркетингу и комуникацијама у области информационих технологија
 • Минимум виша стручна спрема
 • Знање енглеског језика на напредном нивоу
 • Добро познавање рада на рачунару, MS Officе пакета и програма за уређивање садржаја интернет презентација (CMS)

Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју личну и радну биографију и пропратно писмо најкасније до 26. септембра 2011. нашој консултантској кући на:
- е-mail:
- ASEE, Љубице Раваси 16, 21000 Нови Сад, тел. (021) 6624-688