You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

16. 04. 2024.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за: Набавку мрежне опреме Рок за достављање понуда је 8. мај 2024, у 12:00 часова. Понуде се достављају у електронском облику у Word (doc/docx) или Acrobat Reader (.pdf)...
07. 03. 2024.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за: Набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о располагању финансијским средствима РНИДС-а. Понуда мора...
07. 03. 2024.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за Набавку консултантских услуга анализе ИКТ система РНИДС-а Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о располагању финансијским средствима РНИДС-а. Понуда мора бити у целини...
29. 12. 2023.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) расписује Јавни позив за именовање једног члана Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференције суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...
13. 09. 2023.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за: Набавку мрежне опреме пратећег софтвера (опреме) Рок за достављање понуда је 28. септембар 2023, у 12:00 часова. Понуде се достављају у електронском облику у Word (.doc/...
13. 12. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за: Набавку хардвера - проширење инфрструктуре Рок за достављање понуда је 23. децембар 2022, у 12:00 часова. Понуда се подноси у писаном облику у складу са конкурсном...
27. 10. 2022.
Основна инфраструктура интернета је наизглед статична, а заправо се непрестано мења, прилагођава и унапређује. Управо таквом инфраструктуром управља РНИДС, организација која се стара да .rs и .срб домени и системи који их опслужују несметано и непрекидно функционишу. Управо због даљег унапређења...
20. 10. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Ревизије финансијских извештаја за 2022, 2023. и 2024. годину Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга ревизије финансијских...

Pages