You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

16. 04. 2024.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za: Nabavku mrežne opreme Rok za dostavljanje ponuda je 8. maj 2024, u 12:00 časova. Ponude se dostavljaju u elektronskom obliku u Word (doc/docx) ili Acrobat Reader (.pdf)...
07. 03. 2024.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o raspolaganju finansijskim sredstvima RNIDS-a. Ponuda mora...
07. 03. 2024.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o raspolaganju finansijskim sredstvima RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini...
29. 12. 2023.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za imenovanje jednog člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencije suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine...
13. 09. 2023.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za: Nabavku mrežne opreme pratećeg softvera (opreme) Rok za dostavljanje ponuda je 28. septembar 2023, u 12:00 časova. Ponude se dostavljaju u elektronskom obliku u Word (.doc/...
13. 12. 2022.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za: Nabavku hardvera - proširenje infrstrukture Rok za dostavljanje ponuda je 23. decembar 2022, u 12:00 časova. Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom...
27. 10. 2022.
Osnovna infrastruktura interneta je naizgled statična, a zapravo se neprestano menja, prilagođava i unapređuje. Upravo takvom infrastrukturom upravlja RNIDS, organizacija koja se stara da .rs i .срб domeni i sistemi koji ih opslužuju nesmetano i neprekidno funkcionišu. Upravo zbog daljeg...
20. 10. 2022.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2022, 2023. i 2024. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...

Pages